Dil ve Anlatim 7 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sanat, bilim, politika ve diğer alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne ne ad verilir?

 • Eleştiri
 • Anı
 • Biyografi
 • Otobiyografi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir?

 • Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
 • Gerçeklik ön plandadır.
 • Dil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır.
 • Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır.
Soru 3

Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir?

 • Ayaşlı ile Kiracıları
 • Tahir ile Zühre
 • Kerem ile Aslı
 • Âşık Emrah ile Selvihan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanat eserlerindendir?

 • Masal
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Şiir
Soru 5

“Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Roman
 • Öykü
 • manzume
 • Fabl
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi fabl türüne ait bir özellik değildir?

 • Hem nazım hem nesir biçiminde yazılabilir.
 • Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulur.
 • Hikâyelerin kahramanları çoğunlukla çocuklardır.
 • Öğüt ve ders verme amacı güdülmeyen eserlerdir.
Soru 7

Fablda olaylar ve hayvanlar aşağıdaki bölümlerin hangisinde tanıtılır?

 • Öğüt
 • Düğüm
 • Serim
 • Çözüm
Soru 8

Fabl türünün Doğu edebiyatındaki ünlü eserlerinden olan “Gülistan” aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Şeyh Sadi
 • Şeyhi
 • Beydeba
 • Bidpay
Soru 9

Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayvan masalları
 • Olağanüstü masallar
 • Zincirlemeli masallar
 • Yalanlamalı masallar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleme çalışması yapmamıştır?

 • Halide Edip Adıvar
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Naki Tezel
 • Tahir Alangu 28
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir?

 • Leyla ile Mecnun
 • Battalgazi
 • Ferhat ile Şirin
 • Köroğlu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin temel unsurlarından biri değildir?

 • Yer
 • Yazar
 • Zaman
 • Olay
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin özelliklerinden biri değildir?

 • Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.
 • Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturur.
 • Hikâye beklenmedik bir sonla biter.
 • Rastlantılardan kaçınılır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait bir hikâyedir?

 • Berber Dükkânında
 • Sahan Külbastısı
 • Yüksek Ökçeler
 • Mahalle Kahvesi
Soru 15

Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun mensur eserlere ne ad verilir?

 • Fabl
 • Roman
 • Masal
 • Tiyatro
Soru 16

Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal roman
 • Psikolojik roman
 • Tarihî roman
 • Macera romanı
Soru 17

Bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli tekrar edildiği roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Leitmotiv
 • Bilinç akımı
 • Montaj
 • Görece zaman anlayışı
Soru 18

Türk edebiyatının Batı tarzında yazılan ve yayımlanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Şair Evlenmesi
 • Nesteran
 • Kösem Sultan
Soru 19

Beş altı dakikaya sığdırılan kısa müzikli oyunlara ne ad verilir?

 • Opera
 • Bale
 • Skeç
 • Revü
Soru 20

Dövüşüyorduk Üç Şehitlerimizde
Zorluyordu derya gibi düşman
Attığım boşa gitmiyordu
Lüzumsuzdu nişan.

(Fazıl Hüsnü Dağlarca)
Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 • Tezat
 • Abartma
 • Tariz
 • Tevriye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACDDCACADBADBDABCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler