GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Şüphesiz göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insana fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için bir çok delil vardır.”
(Bakara suresi, 64. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin temel mddesajıdır?

 • A) Allah’ın her şeyi belli bir plan ve ahenge göre yaratmasında alınacak bir ibret vardır.
 • B) Allah, göklerin ve yerin tek yaratıcısıdır.
 • C) Allah düşünen ve aklını kullananları sever.
 • D) Allah denizde ve karada var ettiği her şeyi insanın hizmetine vermiştir.
SORU 2

Aşağıdaki dinlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • A) İslam
 • B) Hristiyanlık
 • C) Hinduizm
 • D) Yahudilik
SORU 3

Temiz su bulunmadığı veya suyun kullanılmasına engel oluşturan sebepler olduğunda temiz bir toprakla yüz ve kolların meshedilmesine ne denir?

 • A) Teyemmüm
 • B) Gusül
 • C) Taharet
 • D) Vücud
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yararlarından değildir?

 • A) Cesaret ve kararlılığı artırma
 • B) Güzel ahlak sahibi olma
 • C) Günah işlemekten uzak durma
 • D) İmanı güçlendirme
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi “ibadetin” kelime anlamlarından değildir?

 • A) Kulluk etmek
 • B) İtaat etmek
 • C) Saygı göstermek
 • D) Benimsemek
SORU 6

Medine Sözleşmesi hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Hz. Muhammed ile Mekkeliler arasında yapılmıştır.
 • B) Medine de yaşayan dini guruplarla vatandaşlık esasına dayalı yapılan bir antlaşmadır.
 • C) Hz. Muhammed’in Yahudi kabilelere verdiği talimatları içeren bir metindir.
 • D) Ensar ile muhacir arasında yapılan bir anlaşmadır.
SORU 7

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.”
(Bakara suresi, 256. ayet)
Bu ayette, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine işaret edilmektedir?

 • A) İsteklilik
 • B) Samimiyet
 • C) Gösterişten uzak olmak
 • D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir?

 • A) Tövbe etmek
 • B) Çevreyi temizlemek
 • C) Gusül abdesti almak
 • D) Namaz abdesti almak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Araplardaki sosyal sınıflardan biri değildir?

 • A) Hürler
 • B) Köleler
 • C) İşçiler
 • D) Mevlalar
SORU 10

Mekke’de Müslümanların işkencelere maruz kalması ve dinlerini yaşayamamaları sebebiyle ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medine
 • B) Taif
 • C) Habeşistan
 • D) Hayber
SORU 11

Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat’ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir?

 • A) Veda Haccı
 • B) Veda Hutbesi
 • C) Arafat Hutbesi
 • D) Arafat Vaazı
SORU 12

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir?

 • A) Ensâr
 • B) Muhsin
 • C) Müttak?
 • D) Muhâcir
SORU 13

Hz. Muhammed 4, 6 ve 8 yaşına kadar kimlerin yanında kalmıştır?

4 yaşına kadar -- > 6 yaşına kadar -- > 8 yaşına kadar

 • A) Halime -- > Amine -- > Abdulmuttalib
 • B) Amine -- > Ebu Talib -- > Abdulmuttalib
 • C) Amine -- > Halime -- > Ebu Talib
 • D) Halime -- > Abdulmuttalib -- > Ebu Talib
SORU 14

İslam tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılınmıştır?

 • A) Mescid-i Haram’da
 • B) Ranuna Vadisi’nde
 • C) Kuba Mescidi’nde
 • D) Mescid-i Nebevi’de
SORU 15

Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 • A) Son ilahi kitaptır.
 • B) Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.
 • C) Cebrail aracılığıyla gelmiştir.
 • D) Sadece Araplara gönderilmiştir.
SORU 16

İki kapak arasına getirilmiş Kur’an nüshalarına ne ad verilir?

 • A) Kitap
 • B) Mushaf
 • C) Rehber
 • D) Suhuf
SORU 17

Kur’an-ı Kerim’deki sure sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A) 6666
 • B) 6566
 • C) 214
 • D) 114
SORU 18

Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden oluşan bölümlere ne ad verilir?

 • A) Mushaf
 • B) Cüz
 • C) Sure
 • D) Hizb
SORU 19

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kimseye ne ad verilir?

 • A) Hatim
 • B) Hatip
 • C) İmam
 • D) Hafız
SORU 20

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hatim
 • B) Meal
 • C) Tecvid
 • D) Mukabele
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACAADBAACCBDABDBDCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?