GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Gusül abdesti alması gereken bir kimseye aşağıdakilerden hangisi yasak değildir?

 • A) Cami ve mescitlere girmek
 • B) Kur’an’ı ele almak
 • C) Dua okumak
 • D) Kabe’yi tavaf etmek
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir?

 • A) Niyet etmek
 • B) Başı mesh etmek
 • C) Kıbleye dönmek
 • D) Abdest dualarını okumak
SORU 3

Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kur’an’da on dört yerde secde ayeti vardır.
 • B) Tilavet secdesini yapmak farzdır.
 • C) Tilavet secdesinde secde bir kez yapılır.
 • D) Secde ayeti okunduğunda veya duyulduğunda en kısa zamanda tilavet secdesi yapılmalıdır.
SORU 4

Yolculuk sırasında mest ve sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür?

 • A) 1 gün
 • B) 3 gün
 • C) 5 gün
 • D) 7 gün
SORU 5

I- Setr-i Avret
II- Kıyam
III- Vakit
IV- Ka’de-i âhire
Yukarıdakilerden hangileri namazın rükünleridir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve IV
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

 • A) Kıyamda elleri bağlamak
 • B) Ta’dil-i erkân’a dikkat etmek
 • C) Fatiha suresini okumak
 • D) Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın sonunda oturmak
SORU 7

Yatsı namazının farzının 3. rekâtında ayakta iken aşağıdakilerden hangisi okunur?

 • A) Sübhaneke – Fatiha – zammı sure
 • B) Fatiha – zammı sure
 • C) Sübhaneke – Fatiha
 • D) Fatiha
SORU 8

Oruç ibadeti Kur’an’da hangi kavram ile ifade edilmiştir?

 • A) Salat
 • B) Savm
 • C) Fıtr
 • D) Udhiye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinde öne çıkan tutum ve davranıştır?

 • A) Hoşgörü
 • B) Alçakgönüllülük
 • C) Sabır
 • D) Güvenilirlik
SORU 10

Orucun başlama zamanı (imsak) aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tan yerinin ağırmasından otuz dakika sonra
 • B) Güneşin doğmasından otuz dakika önce
 • C) Güneşin doğması ile
 • D) Tan yerinin ağırması ile
SORU 11

Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisi vaciptir?

 • A) Kaza orucu
 • B) Adak orucu
 • C) Keffaret orucu
 • D) Aşure orucu
SORU 12

Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur ve yalnızca kaza etmek gerekir?

 • A) Ağız yolu ile ilaç almak
 • B) Bir yaraya merhem sürmek
 • C) Kendi isteği olmaksızın kusmak
 • D) Kan aldırmak
SORU 13

Temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında yaklaşık kaç gram altını olan kişi zekât vermelidir?

 • A) 40
 • B) 80
 • C) 100
 • D) 120
SORU 14

Fıkıh literatüründe “öşür” kavramı ile aşağıdakilerin hangisinden alınan zekât miktarı kastedilir?

 • A) Toprak ürünlerinden
 • B) Ticari mallardan
 • C) Madenlerden
 • D) Hayvanlardan
SORU 15

İslam fıkhına göre madenlerden hangi oranda zekât verilir?

 • A) 1/5
 • B) 1/10
 • C) 1/20
 • D) 1/40
SORU 16

Farz olan hac ibadeti hangi ayın kaçıncı günlerinde yapılır?

 • A) Şevval ayının 5. ve 6. günlerinde
 • B) Zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde
 • C) Muharrem ayının 8, 9 ve 10. günlerinde
 • D) Rebiülevvel ayının 8, 9 ve 10. günlerinde
SORU 17

Hac ibadeti öncesinde ihrama girilirken okunması gereken dua aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • A) Teşrik
 • B) Tevriye
 • C) Telbiye
 • D) Tekbir
SORU 18

Tavafın başlama yeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

 • A) Hacerülesved
 • B) Kâbe’nin kapısı
 • C) Hz. İbrahim makamı
 • D) Hatim
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden değildir?

 • A) Sa’y yapmak
 • B) Şeytan taşlamak
 • C) İhrama girmek
 • D) Müzdelife’de vakfe yapmak
SORU 20

Anne ve babaların çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri kurban aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adak
 • B) Hedy
 • C) Şükür
 • D) Akika
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBDADBCDBABAABCACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?