GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Gusül abdesti alması gereken bir kimseye aşağıdakilerden hangisi yasak değildir?

 • Cami ve mescitlere girmek
 • Kur’an’ı ele almak
 • Dua okumak
 • Kabe’yi tavaf etmek
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir?

 • Niyet etmek
 • Başı mesh etmek
 • Kıbleye dönmek
 • Abdest dualarını okumak
SORU 3

Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kur’an’da on dört yerde secde ayeti vardır.
 • Tilavet secdesini yapmak farzdır.
 • Tilavet secdesinde secde bir kez yapılır.
 • Secde ayeti okunduğunda veya duyulduğunda en kısa zamanda tilavet secdesi yapılmalıdır.
SORU 4

Yolculuk sırasında mest ve sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür?

 • 1 gün
 • 3 gün
 • 5 gün
 • 7 gün
SORU 5

I- Setr-i Avret
II- Kıyam
III- Vakit
IV- Ka’de-i âhire
Yukarıdakilerden hangileri namazın rükünleridir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve IV
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

 • Kıyamda elleri bağlamak
 • Ta’dil-i erkân’a dikkat etmek
 • Fatiha suresini okumak
 • Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın sonunda oturmak
SORU 7

Yatsı namazının farzının 3. rekâtında ayakta iken aşağıdakilerden hangisi okunur?

 • Sübhaneke – Fatiha – zammı sure
 • Fatiha – zammı sure
 • Sübhaneke – Fatiha
 • Fatiha
SORU 8

Oruç ibadeti Kur’an’da hangi kavram ile ifade edilmiştir?

 • Salat
 • Savm
 • Fıtr
 • Udhiye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinde öne çıkan tutum ve davranıştır?

 • Hoşgörü
 • Alçakgönüllülük
 • Sabır
 • Güvenilirlik
SORU 10

Orucun başlama zamanı (imsak) aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tan yerinin ağırmasından otuz dakika sonra
 • Güneşin doğmasından otuz dakika önce
 • Güneşin doğması ile
 • Tan yerinin ağırması ile
SORU 11

Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisi vaciptir?

 • Kaza orucu
 • Adak orucu
 • Keffaret orucu
 • Aşure orucu
SORU 12

Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur ve yalnızca kaza etmek gerekir?

 • Ağız yolu ile ilaç almak
 • Bir yaraya merhem sürmek
 • Kendi isteği olmaksızın kusmak
 • Kan aldırmak
SORU 13

Temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında yaklaşık kaç gram altını olan kişi zekât vermelidir?

 • 40
 • 80
 • 100
 • 120
SORU 14

Fıkıh literatüründe “öşür” kavramı ile aşağıdakilerin hangisinden alınan zekât miktarı kastedilir?

 • Toprak ürünlerinden
 • Ticari mallardan
 • Madenlerden
 • Hayvanlardan
SORU 15

İslam fıkhına göre madenlerden hangi oranda zekât verilir?

 • 1/5
 • 1/10
 • 1/20
 • 1/40
SORU 16

Farz olan hac ibadeti hangi ayın kaçıncı günlerinde yapılır?

 • Şevval ayının 5. ve 6. günlerinde
 • Zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde
 • Muharrem ayının 8, 9 ve 10. günlerinde
 • Rebiülevvel ayının 8, 9 ve 10. günlerinde
SORU 17

Hac ibadeti öncesinde ihrama girilirken okunması gereken dua aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Teşrik
 • Tevriye
 • Telbiye
 • Tekbir
SORU 18

Tavafın başlama yeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

 • Hacerülesved
 • Kâbe’nin kapısı
 • Hz. İbrahim makamı
 • Hatim
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden değildir?

 • Sa’y yapmak
 • Şeytan taşlamak
 • İhrama girmek
 • Müzdelife’de vakfe yapmak
SORU 20

Anne ve babaların çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri kurban aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adak
 • Hedy
 • Şükür
 • Akika
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBDADBCDBABAABCACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler