Fizik 1 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Isı ve sıcaklık kavramlarını açıklayan, ısı ile diğer enerjiler arasındaki dönüşümleri araştıran fizik biliminin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuantum
 • Atom
 • Termodinamik
 • Mekanik
SORU 2

Fiziksel bir olay için Naz ve Metin aşağıdaki gözlemleri yapıyor.
Naz’ın gözlemi: Su dolu bardağın üstünden çıkan buhara bakarak suyun sıcak olduğunu söylüyor.
Metin’in gözlemi: Su dolu bardağın içindeki termometre ile ölçerek suyun sıcaklığının 70°C olduğunu söylüyor.
Naz ve Metin’in yaptığı gözlem çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Naz’ın gözlemi <-----> Metin’in gözlemi

 • Nicel <-----> Nicel
 • Nicel <-----> Nitel
 • Nitel <-----> Nitel
 • Nitel <-----> Nicel
SORU 3

Fizikte kullanılan büyüklükler; temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırılır.
• Uzunluk
• Hacim
• Kuvvet
• Sıcaklık
• Hız
• Zaman
Buna göre, yukarıda verilen büyüklüklerin temel ve türetilmiş olarak doğru sınıflandırılması nasıldır?
Temel Büyüklük <-----> Türetilmiş Büyüklükler

 • Uzunluk, Sıcaklık, Zaman <-----> Hacim, Kuvvet, Hız
 • Hacim, Kuvvet, Hız <-----> Uzunluk, Sıcaklık, Zaman
 • Uzunluk, Hacim, Zaman <-----> Kuvvet, Sıcaklık, Hız
 • Kuvvet, Sıcaklık, Hız <-----> Uzunluk, Hacim, Zaman
SORU 4

Bazı fiziksel büyüklükler ve bunların ölçüm araçları verilmiştir.
I- Kütle - terazi
II- Isı - termometre
III- Akım şiddeti - Ampermetre
IV- Uzunluk - metre
Buna göre, bu fiziksel büyüklükler ve ölçüm araçlarından hangileri doğru karşılaştırılmıştır?

 • I, II ve III
 • I, III ve IV
 • II, III ve IV
 • I, II ve IV
SORU 5

Fizikte ölçümü yapılan başlıca iki büyüklük vardır. Bunlar, skaler ve vektörel büyüklüklerdir.
Buna göre, aşağıda ölçümü yapılan büyüklüklerden hangisi vektöreldir?

 • Çocuğun boyu 136 cm’dir.
 • Otomobilin hızı kuzeye 72 km/h’tir.
 • Hastanın vücut sıcaklığı 36,5°C’dir.
 • Elektrikli süpürgenin çekiş gücü 1800 watt’tır.
SORU 6

✱ 400 mg = 4 g
■ 0,2 hm = 200 dm
● 500 dm3 = 0,5 m3
Yukarıda verilen büyüklük birim dönüştürmelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız ✱
 • ✱ ve ■
 • ✱ ve ●
 • ■ ve ●
SORU 7

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna (D), yanlış olanların sonuna (Y) işareti koyunuz.
• İçtiği çaya, ılık diyen bir kişi nitel gözlem yapmıştır. (__________)
• Bilimsel bir çalışmanın ilk basamağında verilere uygun hipotez kurulur. (__________)
• Fiziksel olaylar birtakım anlamlı sembollerle model kullanılarak ifade edilir. (__________)
Yukarıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde doğru sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

 • (D)(Y)(Y)
 • (D)(Y)(D)
 • (Y)(D)(Y)
 • (Y)(D)(D)
SORU 8

Günde 10 saat çalıştırılan bir klima, 30 günde 600 TL’lik elektrik enerjisi tüketmektedir.
Elektrik enerjisinin 1 kilowattsaati 1 TL olduğuna göre, bu klimanın gücü kaç kilowattır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SORU 9

Şekildeki cisim sürtünmesi ihmal edilen yatay düzlemde F kuvvetinin etkisiyle 50 cm sıkıştırılıyor.
Buna göre, F kuvvetinin yaptığı iş kaç joule’dür?

 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
SORU 10

Yol boyunca 10 N’luk sürtünme kuvveti etki eden m=4 kg’lık cisim 40 N’luk kuvvetin etkisiyle şekildeki gibi ∆x=10 m yer değiştiriyor.
Buna göre, K ve L yolu boyunca cisme etki eden sürtünme kuvvetinin yaptığı işin (Ws), F kuvvetinin yaptığı ise (WF) oranı kaçtır?

 • 1/4
 • 1/3
 • 2
 • 4
SORU 11

Naz, elindeki 2 kg kütleli çantasını yerden alarak 3 m yükseklikteki yere çıkarıyor.
Buna göre, Naz’ın yerçekimine karşı yaptığı iş kaç Joule’dür?
(g=10N/kg)

 • 6
 • 12
 • 30
 • 60
SORU 12

Sürtünmesi ihmal edilen yatay bir yolda bir cisme etki eden kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, bu cisim üzerine etki eden net kuvvetin 15 m sonunda yaptığı iş kaç J’dur?

 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
SORU 13

1200 J’lük enerji ile çalışabilen bir motorun verimi % 80 ise bu motor çalışırken kaç J’lük iş yapar?

 • 1840
 • 960
 • 1200
 • 1500
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarından biridir?

 • Üretim maliyetleri yüksektir.
 • Atmosferde sera etkisi yapar.
 • Çevreye radyasyon yayar.
 • Tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
SORU 15

Bir X termometresinde suyun donma noktası 10°X, kaynama noktası ise 90°X olarak ölçülüyor.
Buna göre, X termometresinde 20 °C’lik oda sıcaklığı kaç °X olarak ölçülür?

 • 16
 • 20
 • 26
 • 30
SORU 16

• İçerisindeki pozitif ve negatif yük sayısı eşittir ancak iyonize olmuştur.
• Isı ve elektriği çok iyi iletir.
• Elektrik ve manyetik alandan etkilenir.
Yukarıda verilen özellikler maddenin hangi hali ile ilgilidir?

 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz
 • Plazma
SORU 17

Dereceli silindir bir kap içerisinde 60 cm3 su, başka bir dereceli silindir kapta da 20 cm3 kuru kum bulunmaktadır.
Kum üzerine su boşaltıldığında karışımın hacmi 75 cm3 olarak ölçülüyor. Buna göre, sadece kum tanelerinin hacmi kaç cm3 ’tür?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
SORU 18

K, L, M sıvılarına ait kütle (m) hacim (V) grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, sıvıların özgül kütleleri dK , dL ve dM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • dK > dL > dM
 • dM > dK > dL
 • dL > dK > dM
 • dL > dM > dK
SORU 19

Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime bir örnek olabilir?

 • Kibritin yanması
 • Demirin paslanması
 • Mumun erimesi
 • Yoğurdun ekşimesi
SORU 20

Bir nötron, ağır bir elementin atomunun çekirdeğini parçalaması sonucu bu atomun daha küçük iki veya daha fazla farklı çekirdeğe bölünmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Füzyon
 • Fisyon
 • Fiziksel değişim
 • Bileşik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABBDBACADABDCDCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Fizik 1 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fizik 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mart 2019 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 1 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?