GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Yokluk hissiyle belirip karşılanma isteği uyandıran, karşılanmadığında sıkıntı veren, karşılandığında tatmin hissi veren ekonomik ve biyolojik olayın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) Tüketim
 • C) İhtiyaç
 • D) Emek
SORU 2

Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kâr amacı güder.
 • B) Örgütsel birimler oluşturur.
 • C) Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • D) Doğabilecek risklerden uzak durur.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

 • A) İstediği kârı elde etme hakkı
 • B) Sözleşme yapma hakkı
 • C) Meslek seçme hakkı
 • D) Mülkiyet hakkı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?

 • A) Uyumluluk
 • B) Kararlılık
 • C) İş bitiricilik
 • D) İnisiyatif kullanma
SORU 5

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik araştırma
 • B) Teknik araştırma
 • C) Mali araştırma
 • D) Yasal araştırma
SORU 6

Yapılan ekonomik, teknik ve mali araştırmalar kapsamlı bir şekilde gözden geçirildikten sonra, işletmenin yasal biçimi, teknik nitelikleri, kapasitesi, ürün ve miktarları ile ilgili kesin planların yapılması işletme kurma sürecinin hangi aşamasını gösterir?

 • A) Yatırım kararı verme
 • B) Deneme üretimi
 • C) Yatırım projesi
 • D) Ön proje
SORU 7

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Güvenlik ihtiyacı
 • B) Saygı ihtiyacı
 • C) Başarma ihtiyacı
 • D) Sevgi ve ait olma ihtiyacı
SORU 8

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Girişimci
 • D) Hizmetler
SORU 9

Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?

 • A) Yardımcı araçlar
 • B) İşletme gereçleri
 • C) Yatırım donatım malları
 • D) Üretim gereçleri ve parçaları
SORU 10

Üretici ya da satıcıların belli bir zaman aralığında ve bir fiyat karşılığı piyasaya sürdükleri mal ve hizmet miktarına ne denir?

 • A) Arz
 • B) Talep
 • C) Emek
 • D) Fayda
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Satın alma gücü
 • B) Piyasanın olması
 • C) Satın alma isteğinin var olması
 • D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması
SORU 12

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

 • A) Kâr sağlamak
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • D) Mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmak
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 • A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
 • C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • D) Dengeli olmalıdır.
SORU 14

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Denetleme gizli olmalıdır.
 • B) Denetleme esnek olmalıdır.
 • C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?

 • A) Ortak bir amaç olmalıdır.
 • B) Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
 • C) Şirket kuranların sayısı en az bir olmalıdır.
 • D) Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.
SORU 16

Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir?

 • A) 2
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir?

 • A) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
 • B) Türkiye Kömür İşletmeleri
 • C) Devlet Malzeme Ofisi
 • D) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
SORU 18

Bir işletmenin diğer işletmeye ait hisse senetlerini satın alarak o işletmenin hukuki varlığına son vermesiyle sağladığı tam birleşmeye ne ad verilir?

 • A) Füzyon
 • B) Merger
 • C) Kornerler
 • D) Konsernler
SORU 19

Seçici talebi yaratmaya yönelik bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir?

 • A) Reklam içeriği açısından
 • B) Hedef kitle açısından
 • C) Amaçlar açısından
 • D) Yapanlar açısından
SORU 20

Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dikkat çekme
 • B) İlginin isteğe dönüşmesi
 • C) İsteğin arza dönüşmesi
 • D) Satışın gerçekleştirilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDADBCADBADDBACADBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?