GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“… Biz bunlara (putlara) sadece Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz… .”
(Zümer suresi, 3 . ayet)
Kur’anı Kerim bu şekilde inanan insanları aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?

 • A) Mülhit
 • B) Münkir
 • C) Mutim b. Adiyy
 • D) Münafık
SORU 2

Yemen’i dini bir merkez yapmak için Kâbe’ye alternatif, görkemli bir mabet yaptıran lider aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bizans imparatoru Heraklius
 • B) Yemen valisi Ebrehe
 • C) İran kralı Hürmüz
 • D) Gassan meliki Haris
SORU 3

İslam’dan önce Mekke’de haksızlıklara uğrayanları korumak, ezilen insanları kollamak maksadıyla kurulan, aynı zamanda Peygamberimizin de üye olduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Daru’nNedve
 • B) Darü’lErkam
 • C) Batnı Nahle
 • D) Hilfü’l Fudûl
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in “Cahiliye döneminde iki şey var ki birine ağlarım diğerine gülerim.” dediği olaylardan biridir?

 • A) Un ve helvadan yaptığımız putları acıkınca yerdik.
 • B) Kölelerimize zulüm yapardık.
 • C) Kadınlarımıza değer vermezdik.
 • D) Kâbe’yi çıplak tavaf ederdik.
SORU 5

Peygamberimiz’in eşi Hz. Hatice hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Peygamberimizin halasının kızıydı.
 • B) Ticaretle uğraşıyordu.
 • C) Hicretten iki yıl sonra vefat etti.
 • D) Peygamberimizden hiç çocuğu olmadı.
SORU 6

Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde onu teselli etmesi için eşi Hz. Hatice kimin yanına götürmüştür?

 • A) Varaka b. Nevfel
 • B) Rahip Bahira
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Ebu Talip
SORU 7

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinde misafir kaldığı Medine yakınlarındaki bir beldede yaptırdığı mescid aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ranuna
 • B) Akabe
 • C) Ebvâ
 • D) Küba
SORU 8

Peygamberimiz Medine’de yaşayan farklı kabileler arasında bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akabe biatı
 • B) Hilfu’lFudul
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 9

Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hendek
 • B) Uhud
 • C) Bedir
 • D) Hayber
SORU 10

Hubeydiye Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

 • A) Mekkelilerle Bizanslılar
 • B) Yahudilerle Medineli Müslümanlar
 • C) Taiflilerle Mekkeli Müşrikler
 • D) Mekkelilerle Medineli Müslümanlar
SORU 11

“Hastanın yanına girince ona sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak onu rahatlatın. Böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.”
(Hadisi Şerif)
Peygamberimizin bu sözüyle vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hastaya sevgi ile yaklaşmak gerektiği
 • B) Hastaya şefkat etmenin önemi
 • C) Hastaya moral vermenin önemi
 • D) Hastaya sabır tavsiye etmek gerektiği
SORU 12

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
(Kanuni Sultan Süleyman)
Aşağıdakilerden hangisi bu sözden çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • A) Sıhhatli yaşamanın değeri
 • B) Halkın, devletin önemli bir unsuru olduğu
 • C) Devletin önemli bir müessese olduğu
 • D) Sağlıklı bir nefesin ne kadar önemli olduğu
SORU 13

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ne ad verilir?

 • A) Câmiu’sSahih
 • B) Tıbbı Nebevi
 • C) Şemaili Resul
 • D) Kitabı Rekaik
SORU 14

“İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalık gelmeden evvel sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz.”
(Hadisi Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilmez?

 • A) Sağlıklı beslenmek
 • B) Zamanı verimli kullanmak
 • C) Sağlıklı kalmak için spor yapmak
 • D) Hastalandığında tedavi olmak
SORU 15

“Eyyüb’e gelince hani o, ‘Bir derde yakalandım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’ diye Rabb’ine dua etmişti. Böylece onun duasını kabul ettik. Kendisinden o derdi giderdik. Ona katımızdan bir rahmet ve bize kulluk edenlere bir ders olmak üzere sayılarını bir kat artırarak yeni bir zürriyet verdik.”
(Enbiya suresi, 8384 . ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilmek istenen mesajdır?

 • A) Kulluk yapmanın önemi
 • B) Müminlerin Hz. Eyyüp’ün davranışını örnek alması gerektiği
 • C) Allah’ın merhametinin bütün insanlara ulaşacağı
 • D) Duanın neslin çoğalmasına vesile olduğu
SORU 16

Allah’a inanmakla birlikte inançta ve ibadette ona ortak koşmak ve sadece Allah’a ait olan özellikleri başka varlıklara da vererek aşırılığa düşmektir.
Bu tarif aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Nifak
 • B) Şirk
 • C) Fısk
 • D) Küfür
SORU 17

“Beni överken Hristyanların İsa’yı övdükleri gibi aşırılığa gitmeyin. Onlar İsa’yı Allah’ın oğlu konumuna yükselttiler. Ben Allah’ın bir kuluyum…”
Bu hadiste tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dengeli davranmak
 • B) Doğru sözlü olmak
 • C) Adaletten ayrılmamak
 • D) Peygamberimizi övmemek
SORU 18

“İnsanlardan, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ diyenler de vardır. Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler…”
(Bakara suresi, 810 . ayetler)
Bu ayette eleştirilen inanç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kâfirler
 • B) Fasıklar
 • C) Müşrikler
 • D) Münafıklar
SORU 19

Peygamberimiz, cemaatle kılınan namazlarda insanların içinde bulundukları şartların dikkate alınmasının gerektiğine işaret ederek aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmiştir?

 • A) Namazı kısa tutmayı
 • B) Sesli ve anlaşılır okumayı
 • C) Tecvit kurallarına dikkat etmeyi
 • D) Anlamını düşünerek okumayı
SORU 20

“Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma! Yoksa pişman olur açıkta kalırsın.”
(İsra suresi, 29 . ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cömert olmak
 • B) İnfâk etmek
 • C) İktisatlı davranmak
 • D) Gösterişten uzak durmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDABADCCDCBBDBBADAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?