GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Mantık doğrusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • A) Yargının nesnesiyle olan uygunluğudur.
 • B) Doğruluğu, deney ve gözlem yoluyla kanıtlanabilen yargılardır.
 • C) Doğruluğu, akıl aracılığıyla bilinen yargılardır.
 • D) Daha çok pozitif bilimlerin alanına girer.
SORU 2

Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner.
Dünya’da gece gündüz oluşur.

O hâlde, Mars’ta da gece gündüz oluşur.
Yukarıda verilen akıl yürütme, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Analoji
 • B) p^q⇒r
 • C) p⇒q⇒r
 • D) Ayrıklık
SORU 3

Çelişmezlik, iki karşıt önermeden birinin yanlışlığının diğerinin doğruluğunu gerektirdiğini öne süren mantık ilkesidir.
Buna göre, “Bütün insanlar ölümlüdür.” önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün ölümlüler insandır.
 • B) Bazı insanlar ölümlü değildir.
 • C) Bazı ölümlüler insandır.
 • D) Hiçbir insan ölümsüz değildir.
SORU 4

Mantığı, sistemli ve düzenli bir biçime dönüştüren ilk kişi hangisidir?

 • A) Rene Descartes
 • B) İbn-i Sina
 • C) Aristoteles
 • D) Farabî
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi genel kavramdır?

 • A) Ahmet
 • B) Gülay
 • C) Dünya
 • D) Gezegen
SORU 6

“Kavramların dildeki ifadesine terim denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir terimdir?

 • A) Bu
 • B) İse
 • C) Ve
 • D) Zorunlu aerobik
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, distribütif kavrama (bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavramaA) örnek olur?

 • A) Ordu
 • B) Asker
 • C) Sendika
 • D) Meclis
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavramdır?

 • A) Gayretsiz
 • B) Tembel
 • C) Görgülü
 • D) Çirkin
SORU 9

Canlı – İnsan – Bitki – Hayvan
Yukarıdaki kavram sıralamasında, kaplamı en fazla olan terim hangisidir?

 • A) Canlı
 • B) İnsan
 • C) Bitki
 • D) Hayvan
SORU 10

Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyorsa aralarında “tam girişimlilik” ilişkisi vardır.
Buna göre, hangi seçenekte verilen kavramlar arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır?

 • A) Kedi – Köpek
 • B) Öğretmen – Erkek
 • C) İki gözlü – İnsan
 • D) Ağaç – Taş
SORU 11

“Bir terimin yakın cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan tanıma özle ilgili tam tanım adı verilir.”
Buna göre, aşağıdaki tanımlardan hangisi, özle ilgili tam tanıma örnek olur?

 • A) Kuş varlıktır.
 • B) Kuş beslenendir.
 • C) Kuş iki ayaklı cisimdir.
 • D) Kuş uçan canlıdır.
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisi önermedir?

 • A) Çocuklar şeker yiyebilsinler.
 • B) İnsan nasıl insan oldu?
 • C) İnsanlar kardeştir.
 • D) Üniversiteye gireceksen kitap oku.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bir cümlenin önerme olabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir?

 • A) En az iki terimden oluşması
 • B) En az bir yargı bildirmesi
 • C) En az bir bağa sahip olması
 • D) Doğruluk değeri taşımaması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu önermeye örnek olur?

 • A) Bütün kediler dört ayaklıdır.
 • B) Bazı insanlar öğrencidir.
 • C) Bazı insanlar tembel değildir.
 • D) Hiçbir çocuk çirkin değildir.
SORU 15

A, harfiyle gösterilen önerme çeşidi hangisidir?

 • A) Tümel olumlu
 • B) Tümel olumsuz
 • C) Tikel olumlu
 • D) Tikel olumsuz
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi koşullu önermedir?

 • A) Ahmet ve Ali arkadaştır.
 • B) Bu gün şiir veya öykü okuyacağım.
 • C) Ayşe hem okur hem yazar.
 • D) Gökçe çalışır ise sınıfını geçer.
SORU 17

“Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eşdeğer, aynı doğruluk değerine sahip, yeni bir önerme yapmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen önermeler arası ilişki türü hangisidir?

 • A) Altık
 • B) Döndürme
 • C) Üst karşıt
 • D) Alt karşıt
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, yüklemli kesin kıyasın geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallardan değildir?

 • A) Her kıyas iki öncül ve bir sonuçtan oluşur.
 • B) Her kıyasta büyük, küçük ve orta terim vardır.
 • C) İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • D) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumsuzdur.
SORU 19

• Hiçbir okuyan cahil değildir.
Bazı insanlar cahildir.
• O hâlde, _________________
Yukarıda verilen kıyastan zorunlu olarak çıkan sonuç önermesi hangisidir?

 • A) Hiçbir insan cahil değildir.
 • B) Bütün insanlar okuyandır.
 • C) Bazı insanlar okuyan değildir.
 • D) Hiçbir okuyan insan değildir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitlerindendir?

 • A) Kesin kıyas
 • B) Zincirleme kıyas
 • C) Sorit (Yığın)
 • D) Karma kıyas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABCDDBAACDCDBADBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?