GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, “üçlü yüklemli” önermedir?

 • A) 1 tek sayıdır.
 • B) Aristo filozoftur.
 • C) Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
 • D) Ali, Ayşe ve Mehmet çalışkandır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi koşul önermesidir?

 • A) Ayşe öğrencidir.
 • B) Tekin ve Ahmet kardeştir.
 • C) Yağmur yağar ise yerler ıslanır.
 • D) Bugün okula veya kütüphaneye gideceğim.
SORU 3

“[(p Λ q)↔s]→(p V s)” önermesinin ana eklemi hangisidir?

 • A) Λ
 • B) ↔
 • C) →
 • D) V
SORU 4

“p Λ q” önermesini doğru kılan değerler hangisinde verilmiştir?

p -- > q

 • A) D –- > D
 • B) D –- > Y
 • C) Y –- > D
 • D) Y –- > Y
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • A) 5 + 7 > 9
 • B) X + 4 = 9
 • C) 18:2 = 9
 • D) 3 < 5
SORU 6

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 7

Bir önermenin tutarlı olması için o önermenin bütün yorumlarından .........
Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilmelidir?

 • A) en az birinin doğru değer almış olması gerekir.
 • B) en az birinin yanlış değer almış olması gerekir.
 • C) tümünün doğru değer almış olması gerekir.
 • D) tümünün yanlış değer almış olması gerekir.
SORU 8

Çözümleme sonunda tüm yollar kapalıysa çıkarım geçerli demektir.
Buna göre, aşağıda çözümlemesi verilen çıkarımlardan hangisi geçerlidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

“ ~(~p V ~ q)” önermesinin eşdeğeri olan önerme hangisidir?

 • A) p V q
 • B) ~p C ~ q
 • C) ~p Λ ~q
 • D) p Λ q
SORU 10

Çözümleyici çizelgede önermelerin denkliğini denetlemek için, önce verilen iki önerme birbirine hangi önerme eklemiyle bağlanır?

 • A) Değilleme eklemi (~)
 • B) Tikel evetleme eklemi (V)
 • C) Karşılıklı koşul eklemi (↔)
 • D) Tümel evetleme eklemi (Λ)
SORU 11

“∀” sembolüyle gösterilen tümel niceleyicinin anlamı hangisidir?

 • A) Bütün
 • B) Bazı
 • C) Birkaç
 • D) Kimi
SORU 12

Niceleme mantığında verilen aşağıdaki önermelerden hangisi, bileşik önermedir?

 • A) ∃xFx
 • B) Fa
 • C) ∀xFx
 • D) ∀xFx ⇒ ∃xGx
SORU 13

Kiplik mantığında, mümkünlük kipiyle kurulmuş bir önermenin doğruluğu, tüm olanaklı dünyaların sadece birinde doğru olmasına bağlıdır.
Buna göre, kiplik mantığında “Pamuğun yumuşak olması mümkündür. (◊P) ” önermesinin alacağı doğruluk değeri hangisidir?

 • A) Yanlış
 • B) Belirsiz
 • C) Doğru
 • D) Özdeş
SORU 14

(a ≡ B) önermesi, hangi tür önermeye örnek oluşturur?

 • A) Koşullu önerme
 • B) Özdeşlik önermesi
 • C) Değilleme önermesi
 • D) Zorunlu önerme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi varlık önermesidir?

 • A) Alp Dağları vardır.
 • B) İnsanlar ölümlüdür.
 • C) Pamuk yumuşaktır veya yumuşak değildir.
 • D) Everest Dağı dünyanın en yüksek dağıdır.
SORU 16

Mantığın ilke ve kurallarının her türlü bilgi etkinliğine uygulanması hangisiyle adlandırılır?

 • A) Sembolik mantık
 • B) Önermeler mantığı
 • C) Tartışma mantığı
 • D) Uygulamalı mantık
SORU 17

Tümevarım yöntemi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

 • A) Genel yargılara
 • B) Gözlem ve deneye
 • C) Matematiğin sembollerine
 • D) Mantıksal akıl yürütmeye
SORU 18

Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülen önermelerden oluşmuş bütüne verilen ad hangisidir?

 • A) Gözlem
 • B) Teori
 • C) Deney
 • D) Aksiyom
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin alanına girmez?

 • A) Bilimi eleştirmek ve anlamaya çalışmak
 • B) Bilimin dilsel yapısını çözümlemek
 • C) Mantığın anlamı ile ilgili sorunları tartışmak
 • D) Bilimlere yol göstermek
SORU 20

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Mantık doğrusu, önermenin biçimiyle ilgilidir.
 • B) Bilgi doğrusu, önermenin içerdiği bilgilerle ilgilidir.
 • C) Mantıksal doğrular çelişik olmayan doğrulardır.
 • D) Mantık, evren ve varlık hakkında bütünsel bir açıklama yapmaya çalışan disiplindir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCCABBAADCADCBADBBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?