GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Obje
 • B) Bilim
 • C) Davranış
 • D) Uyarıcı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarındandır?

 • A) İnsana çevresine uyum sağlamasında yardımcı olmak.
 • B) İnsanın fiziksel yapısının özelliklerini araştırmak.
 • C) İnsan ürünü olan araç ve gereçleri incelemek.
 • D) İlkel toplulukların kültürlerini incelemek.
SORU 3

• İnsan kendine göre bir değerdir, belli bir toplum düzeninin ya da iş örgütünün aracı hâline getirilmemelidir.
• İnsan kendisinden, davranışlarından, oluşturacağı kimliğinden kendisi sorumludur.
• İnsan davranışlarını denetim altına almak yerine, daha çok özgürlüğe yer verilmelidir.
Yukarıda açıklanan psikoloji yaklaşımı hangisidir?

 • A) Psikodinamik yaklaşım
 • B) Hümanistik yaklaşım
 • C) İşlevselcilik
 • D) Yapısalcılık
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi klinik psikoloji dalının inceleme konularındandır?

 • A) Çocukların bedensel gelişimi
 • B) Eğitim ve öğretim alanındaki problemler
 • C) İnsanın anatomik yapısı, sinir sistemi
 • D) Zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi konulardaki problemlerin teşhis edilmeleri
SORU 5

Zor bir problemi çözmeye çalışan öğrencinin davranışlarının ona hissettirilmeden izlenmesi, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Test
 • B) Deney
 • C) Korelasyon
 • D) Doğal gözlem
SORU 6

Duyum ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Uyarıcıların duyu organını uyarması durumudur.
 • B) Duyumun olabilmesi için uyarıcıların şiddeti, duyum eşiği sınırları dışında olmalıdır.
 • C) Her uyarım duyum değildir ama her duyum uyarımdır.
 • D) Duyum eşiği organizmadan organizmaya farklılık gösterir.
SORU 7

Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi toplumsal güdülere neden olur?

 • A) Açlık
 • B) Uyuma
 • C) Başarılı olmak
 • D) Dinlenme
SORU 8

İç organlardan gelen açlık, tokluk, bulantı, yorgunluk …vb. duyumlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • A) Organik duyum
 • B) Denge duyumu
 • C) Dokunma duyumu
 • D) Koklama duyumu
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir?

 • A) Alışılmışın dışındaki uyarıcılar
 • B) Kaygı ve sıkıntılar
 • C) İlgi ve istekler
 • D) İhtiyaçlar
SORU 10

Hallüsinasyon, duyum olmaksızın meydana gelen tamamiyle zihnin icadı olan algı yanılmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hallüsinasyona örnek olur?

 • A) Issız bir yoldaki ipin, yılan olarak algılanması
 • B) Ormanda çok uzaktan görünen bir köpeğin, kurt olarak algılanması
 • C) Havuzun içindeki madeni paranın, olduğundan daha büyük algılanması
 • D) Ateşli hastalık geçiren birinin, gerçek olmayan hayaller görüp sayıklaması
SORU 11

Bir nesne daha önce algılanmışsa onun ışıkta, gölgede, yukarıda, aşağıda, dik ya da eğik görünmesi insandaki algısını değiştirmez.
Bu açıklama algının özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Algıda bütünlük
 • B) Algıda değişmezlik
 • C) Algı yanılmaları
 • D) Algı dayanağı 20
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla meydana gelen bir davranış değişikliğidir?

 • A) Hasta olan birinin kendini güçsüz hissetmesi
 • B) Ergenlik çağındaki kişinin sesinin kalınlaşması
 • C) Soğuk havada üşüyen birinin titremesi
 • D) Çocuğun, arkadaşlarıyla oynamak için annesinden izin alması
SORU 13

Atlara konuşmayı öğretemeyiz. Ama sağlıklı bir insana konuşmayı öğretebiliriz.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin öğrenmede etkili olduğuna örnek olur?

 • A) Güdülenme düzeyinin
 • B) Türe özgü hazır olma durumunun
 • C) Bedensel olgunluk düzeyinin
 • D) Organizmanın uyanıklılık durumunun
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenmeye örnek olur?

 • A) Bisiklet sürebilmek için daha çok denemelerde bulunulması
 • B) Ağlayınca dikkat çektiğini fark eden bebeğin daha çok ağlaması
 • C) Bir matematik problemini çözerken konu ile ilgili teoremlerin kullanılması
 • D) Güzel konuşmak için bazı spikerlerin örnek alınması
SORU 15

Bir köpeğin, istenen belli davranışları yaptığında yiyecekle ödüllendirilmesi hangisine örnek oluşturur?

 • A) Olumlu pekiştirme
 • B) Aşırı uyarım
 • C) Duyarsızlaşma
 • D) Hatırlama
SORU 16

I. Aralıklı öğrenme daha verimli olur.
II. Konuyu bütün olarak öğrenme, genelde daha iyi sonuç verir.
III. Öğrenmede ilerlemenin bilinmesi yararlıdır.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Belleğin “kodlama” işleminin, işlevi hangisidir?

 • A) Önceden bellenmiş bilgilerin zihinde canlandırılması
 • B) Yeni bilgilerin uzun süreli belleğe kaydedilmesi
 • C) Öğrenilen malzemenin bellekte saklanması
 • D) Daha önce öğrenilenlerin, yeniden karşılaşınca tanınması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi unutmanın nedenleri arasında sayılamaz?

 • A) Geriye ket vurma
 • B) Baskı altında tutma
 • C) Öğrenilen malzemenin anlamlı olması
 • D) Beyinde hücre kaybının olması
SORU 19

“Düşünmenin türetici, yeni durumları araştırıcı, yeni çözüm yolları bulan bir özellik göstermesidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Dil
 • B) Rüya
 • C) Yaratıcı düşünme
 • D) Motor öğrenme
SORU 20

Dil ve düşünme arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Dilin alanı düşünmenin alanına göre çok daha geniştir.
 • B) Düşünce, dil olsa da olmasa da vardır.
 • C) Her türlü dil, düşüncenin ürünüdür.
 • D) Her düşünce mutlaka dille ifade edilmeyebilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDDBCAADBDBCADBCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?