GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Jean Piaget’in Bilgi İşlemleme Kuramı’na göre; çocuğun sayısal ilişkileri kavrama, adalet ve eşitlik kavramlarını anlama gibi soyut düşünebildiği zihinsel gelişim dönemi hangisidir?

 • A) İşlem öncesi dönem
 • B) Somut işlemler dönemi
 • C) Soyut işlemler dönemi
 • D) Duyusal devimsel dönem
SORU 2

Aşağıdaki davranışların hangisinde zekâ en az etkilidir?

 • A) Hızlı algılama
 • B) Mantıklı düşünme
 • C) Çevreye uyum sağlama
 • D) Utangaç bir mizaca sahip olma
SORU 3

Doğduğunda zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin diğerine göre daha yükseldiği görülmüştür.
Bu durum zekâ gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?

 • A) Kalıtımın
 • B) Çevrenin
 • C) Cinsiyetin
 • D) Yâsîn
SORU 4

• Geçerliliği yüksek olmalı
• Güvenilirliği yüksek olmalı
• Yönergesine göre uygulanmalı
• Kültürel standardizasyonu yapılmış olmalı
Yukarıda verilenler hangisinin özellikleridir?

 • A) İyi bir testin
 • B) Kişilik gelişiminin
 • C) Yeteneklerin
 • D) Tutumların
SORU 5

Zekâ yaşı, takvim yaşından büyük olan bir insanın zekâ durumu için hangisi söylenebilir?

 • A) Embesil
 • B) Üstün zekâlı
 • C) Zekâca geri
 • D) Normal altı zekâ
SORU 6

Özel yetenekler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Hiçbir şeye yeteneği olmayan insan yoktur.
 • B) İnsanın yeteneği başardığı işle anlaşılır.
 • C) Yetenekler, uygun çevre koşulları içinde gelişebilir.
 • D) İnsanlar arasında yetenekleri bakımından farklılık yoktur.
SORU 7

İnsanın yaradılışına bağlı olan, doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı tutumlarıdır. İnsanın duygusal ve devinimsel özelliklerinin bütününü oluşturur. Kişiliğin kalıtsal biyolojik yanıdır.
Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?

 • A) Zekâ
 • B) Karakter
 • C) Mizaç
 • D) Çatışma
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Hümanistik ve Varoluşçu Kuramların temsilcilerindendir?

 • A) Sigmund Freud
 • B) Carl Gustav Jung
 • C) Alfred Adler
 • D) Carl Rogers
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin ölçülmesinde kullanılan projektif testlerden değildir?

 • A) Değerlendirme ölçekleri
 • B) Mürekkep lekesi testleri
 • C) Resim yorumlama testleri
 • D) Cümle ve hikâye tamamlama testleri
SORU 10

“Kişinin yaşama uyumda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumla uzlaşacak biçimde karşılayabilme hâli” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Çatışma
 • B) Ruh sağlığı
 • C) İtaat etme
 • D) Zorlanma
SORU 11

Zihne takılan bir sorun nedeniyle kararsızlık içinde olmak, hangi tür engele örnek olur?

 • A) Bedensel engele
 • B) Fiziksel engele
 • C) Ruhsal engele
 • D) Toplumsal engele
SORU 12

Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrı çekmek istememesi, hem de ameliyat olmaktan kaçınması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Dengelenmeye
 • B) Sosyal etkiye
 • C) Yansıtma savunma mekanizmasına
 • D) Kaçınma kaçınma çatışmasına
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stres nedenlerindendir?

 • A) Çevre kirliliği
 • B) İklim, doğa şartları
 • C) Yaşam olaylarına bağlı zorlanmalar
 • D) Hızlı değişen yaşam koşulları 15
SORU 14

Amirine kızan memurun çocuklarını azarlayarak öfkesini çocuklarına yöneltmesi, psikolojik savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

 • A) Yön değiştirme
 • B) Mantığa bürünme
 • C) Özdeşim kurma
 • D) Yansıtma
SORU 15

Aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisinin, stresle baş etmede olumlu etkileri olur?

 • A) Zamana karşı yarışa girmek
 • B) Problem çözmeye yönelik tepkiler geliştirmek
 • C) Olaylara duygusal olarak yaklaşmak
 • D) Sadece başkaları için yaşamak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi nevrotik bozuklukların özelliklerinden değildir?

 • A) Kişiyi tamamen hayattan koparan ağır ruh hastalıklarıdır.
 • B) Organik bir nedene dayanmayan hastalıklar ortaya çıkabilir.
 • C) Hastalık kişinin çevresine uyumunu zorlaştırır.
 • D) Hastanın irade gücü zayıftır.
SORU 17

Bedensel bozuklukları taklit eden psikolojik kökenli bozukluklar hangisiyle ifade edilir?

 • A) Paranoya
 • B) Hezeyan
 • C) Somatoform
 • D) Psikodrama
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi psikotik bozukluk tiplerindendir?

 • A) Paranoya
 • B) Obsession
 • C) Bellek yitimi
 • D) Fobi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin inceleme konularındandır?

 • A) İnsanın anatomik yapısı
 • B) Ruh hastalıkları
 • C) Sosyal davranış
 • D) Zekâ
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, demokratik liderin özelliklerindendir?

 • A) Grubun tek hâkimidir.
 • B) Kararları tek başına alır.
 • C) Grup üyeleriyle arasındaki ilişkiler sınırlıdır.
 • D) Görevini grubun ortak iradesinden alır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBABDCDABCDCABACACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?