GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre, hangi yönde tam bir iyi oluş hâli sağlık tanımında yer almaz?

 • A) Ekonomik
 • B) Ruhsal
 • C) Sosyal
 • D) Bedensel
SORU 2

Aşağıdakilerden hangileri dünyada ortak olarak kullanılan sağlık ölçütlerindendir?
I. Kaba doğum hızı
II. Nüfus artış oranı
III. Sağlık harcamaları

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerin hangisinde verilen etmenlerin hepsi sağlığa etki eden fiziksel etmenler içinde yer alır?

 • A) Hava, bakteriler, zehirler
 • B) İklim koşulları, hava, konutlar
 • C) Atıklar, virüsler, zehirler
 • D) Parazitler, içme suyu, radyasyon
SORU 4

Uzman doktorlar tarafından özel muayenehane veya polikliniklerde verilen sağlık hizmetleri hangi grupta yer alır?

 • A) Koruyucu sağlık hizmeti
 • B) Birinci basamak sağlık hizmeti
 • C) İkinci basamak sağlık hizmeti
 • D) Rehabilitasyon hizmeti
SORU 5

Ayak temizliğinde, hangi yanlış uygulama tırnak batmasına neden olur?

 • A) Tırnak kenarındaki etlerin koparılması
 • B) Tırnakların yarım ay biçiminde kesilmesi
 • C) Hava aldırmayan ayakkabılar giyme
 • D) Tırnak kesildikten sonra antiseptik maddeyle temizleme
SORU 6

Derimizin temizliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

 • A) Haftada 23 kez banyo yapılması
 • B) Banyo suyunun ortalama 5055°C olması
 • C) Kişiye özgü terlik, havlu kullanılması
 • D) Yatarken giyilen kıyafetlerin sık yıkanması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi diş çürümelerinin oluşmasındaki temel etkenlerden değildir?

 • A) Duyarlı diş yüzeyi
 • B) Yiyecek artıkları
 • C) Asit oluşmasına yol açan mikroorganizmalar
 • D) Kullanılan florlu diş macunları
SORU 8

Diş koruması ve bakımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Diş fırçası en az bir yıl kullanılmalıdır.
 • B) Diş parlatma tozu günde iki kez kullanılmalıdır.
 • C) Dişlerin önce dış, sonra iç yüzeyleri fırçalanmalıdır.
 • D) Diş fırçası, diş ucundan diş etine doğru hareket ettirilmelidir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi düzenli spor uygulamalarının yararlarındandır?

 • A) Kandaki alyuvar sayısının artması
 • B) Koroner damarlarda daralmanın hızlanması
 • C) Kalbin çalışma ritminin sürekli artması
 • D) Kandaki kolesterol düzeyinin artması
SORU 10

İnsan gelişiminde aşağıdakilerden hangisi büyüme olarak değerlendirilir?

 • A) Gelişme
 • B) Boy uzaması
 • C) Zihinsel etkinlik gösterebilme
 • D) İnsan ilişkileri kurabilme
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmede rol oynayan fiziki çevre içerisinde yer alır?

 • A) Tiroid bezinin az çalışması
 • B) Anne ve babanın kısa boylu olması
 • C) Hamile annenin röntgen ışınlarına maruz kalması
 • D) Yetersiz beslenme nedeniyle kansızlık ortaya çıkması 54
SORU 12

• El ve ayaklarını refleks olarak oynatma
• Acıktığını ağlayarak belli etme
• Başını dik tutamama
• Çevresini net görememe
Yukarıda verilen özellikler büyüme ve gelişme dönemlerinin hangisinde gözlenir?

 • A) Yeni doğan dönemi
 • B) Özerklik dönemi
 • C) Oyun dönemi
 • D) Yeni doğan sonrası dönemi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki hem erkek hem de kızlarda ortaya çıkan özelliklerdendir?

 • A) Sesin çatallaşıp kalınlaşması
 • B) Göğüslerin belirginleşmesi
 • C) Kas gücünün çok artması
 • D) Boy ve kilo artışı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tam ergenlik dönemindeki ruhsal özelliklerdendir?

 • A) Duygusal fırtına ve gerilimin yoğun olması
 • B) Olaylara karşı genellikle sakin tepkiler verme
 • C) Değişimlere kolaylıkla uyum sağlama
 • D) Sosyal faaliyetlere katılmada çok istekli olma
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının korunmasında üçüncül koruma hizmetlerini yürütür?

 • A) Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi
 • B) Okul rehberlik merkezi
 • C) Rehabilitasyon merkezi
 • D) Özel klinikler
SORU 16

Kişide bağımlılık yapan maddelerden bazıları hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Kokain Solvent
 • B) Morfin Amfetamin
 • C) Solvent Morfin
 • D) Esrar Kokain
SORU 17

Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak, kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde arttırma gereksinimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • A) Tolerans gelişimi
 • B) Yoksunluk sendromu
 • C) Davranış bozukluğu
 • D) Nöbet
SORU 18

I. Sigara ve tütün kullanımı gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça fazladır.
II. Yapılan araştırmalar sigara ve tütün kullanımının özellikle 2425 yaşlarında başladığını ortaya koymaktadır?
Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi alkollü içki bağımlılığının bedensel etkilerinden değildir?

 • A) İdrar atımının artması
 • B) B vitamini kaybına yol açması
 • C) Mideden emilerek hızla kana karışması
 • D) Refleksleri ve kas kontrolünü hızlandırması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığında düşkünlük dönemi özelliklerindendir?

 • A) Maddeyi keyif verici etkisi nedeniyle kullanma
 • B) Kişinin vücudunda harabiyet ortaya çıkması
 • C) Kişide suç işleme eğiliminin artması
 • D) Kişinin maddeyi istediği zaman bırakabileceğini düşünmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCBBDCABCADACBAADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler