GİRİŞ/KAYIT

Sağlık bilgisi 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Her ailenin kendine özgü özellikleri olmakla birlikte, tüm ailelerde bulunan genel özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu genel özelliklerden değildir?

 • A) Kapsamının sınırsız olması
 • B) Evrensel bir kurum olması
 • C) Toplumsal kurallarla çevrili olması
 • D) Bireyi şekillendirme özelliğinin olması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı yönünden olumlu etkilerindendir?

 • A) Kadınlarda üreme sistemi hastalıklarının azalması
 • B) Kürtaj sayısının azalması
 • C) Düşük ve doğuma bağlı ana ölümlerinin azalması
 • D) Zihinsel ve bedensel bozukluğu olan bebek doğumlarının azalması
SORU 3

Sağlık açısından ana tanımı içinde hangi özellikteki kadınlar yer alır?

 • A) Çocuk sahibi olan
 • B) Doğurganlık çağında olan
 • C) 20 ve 35 yaş aralığında olan
 • D) Aile planlamasına göre çocuk sahibi olan
SORU 4

Gebelik düşünüldüğünde aşağıdaki konuların hangisinde hekime danışılması gerekmez?

 • A) Annenin düzenli olarak bazı ilaçları kullanması
 • B) Ailede kalıtsal hastalığın bulunması
 • C) Annenin 25 yaşında olması
 • D) Annenin sigara kullanması
SORU 5

Çocuğun beslenmesinde hangi aylardan sonra ek besinlere başlanılmalıdır?

 • A) 2.- 3.
 • B) 4.-5.
 • C) 12.
 • D) 18.
SORU 6

• Özellikle süt çocuklarında görülen bir mantar hastalığıdır.
• Ağız içinde ufak beyaz noktacıklar şeklinde görülür.
• Emme güçlüğü ve ağrıya yol açar.
Özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zatürre
 • B) Pamukçuk
 • C) Sarılık
 • D) Yarık damak
SORU 7

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hormon salgılanışındaki düzensizlik sonucu ortaya çıkar?

 • A) Renk körlüğü
 • B) Turner sendromu
 • C) Klinefelter sendromu
 • D) Polikistik over hastalığı
SORU 8

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bulaşma süresini ifade eder?

 • A) Enfeksiyon etkeninin enfekte olmuş canlıdan (konakçıdan) bir diğerine geçme süresi
 • B) Hastalığın yaygınlaştıktan sonra enfeksiyon etkisinin yok edilmesine kadar geçen süre
 • C) Mikrobun vücuda girdikten sonra hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süre
 • D) Mikrobun vücuda girdikten sonra vücutta etkisiz hale getirilmesine kadar geçen süre
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?

 • A) Hasta insanın kanıyla temas etmemek
 • B) Damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşan hastalığı olan kişilerle aynı odada bulunmamak
 • C) Aşılama yoluyla kişilerin hastalıklardan korunması
 • D) Sağlam kişilerin hasta insanla doğrudan temasının önlenmesi
SORU 10

Sağlıklı yetişkin bireylerde ortalama nabız sayısı kaçtır?

 • A) 140
 • B) 130
 • C) 90
 • D) 70
SORU 11

Zatürre akciğerlerin bir veya birkaç lobunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu hastalığın özelliklerindendir?

 • A) Etkeni virüs, bakteri ya da mantardır.
 • B) En çok yaşlılarda görülür.
 • C) Belirtisi hafif ateş ve bulantıdır.
 • D) Deride kırmızı döküntüler ortaya çıkar.
SORU 12

Virüsü vücuda girdikten hemen sonra hastalık ortaya çıkmadığı için, 3 ay sonra ELISA testi adı verilen testin yapılması önerilen bir hastada hangi hastalıktan şüphelenilmektedir?

 • A) Hepatit A
 • B) AIDS
 • C) Kuduz
 • D) Kist hidatik
SORU 13

İlk yardımın ABC’si içinde yer alan tedavi uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Ağızda kırık diş, yabancı cisim, kusmuk varsa uzaklaştırılması
 • B) Kalbin çalışması ve dolaşımın sağlanması
 • C) Vücutta ezik, morarma, kırık olup olmadığının değerlendirilmesi
 • D) Kanama varsa, kontrol altına alınması
SORU 14

Dikkat azalması ve refleks yavaşlaması aşağıdakilerden hangisi için ilk sırada yer alan, kaza oluşma nedenidir?

 • A) Bebekler
 • B) Çocuklar
 • C) Gençler
 • D) Yaşlılar
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda kan akışının yavaşladığı veya azaldığı durumu ifade eder?

 • A) Şok
 • B) Koma
 • C) Bayılma
 • D) Bilinç kaybı 51
SORU 16

Suda boğulan bir kişiye ilk yardımda öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 • A) Kalp masajı yapılması
 • B) Yapay solunum yapılması
 • C) Akciğerlerindeki suyun boşaltılması
 • D) Hastanın kol ve bacaklarının hareket ettirilmesi
SORU 17

Bir kazada yaralanan hastanın son 10 yıl içinde tetanos aşısı olmadığı belirlenmiş ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Bir doz tetanos aşısı yapılır.
 • B) On doz tetanos aşısı yapılır.
 • C) Enfeksiyon gelişmemişse hiçbir şey yapılmaz.
 • D) Enfeksiyon gelişmişse beş doz tetanos aşısı yapılır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kaza anında turnike (boğucu sargı) uygulamasını gerektiren durumlardandır?

 • A) Yaralının bir yere taşınması gerekmiyorsa
 • B) Uzuv kopması yoksa
 • C) Baskı noktasından yapılan baskı yeterliyse
 • D) Çok sayıda yaralı olup bir ilkyardımcı varsa
SORU 19

Elektrik çarpmasında yaralının elektrik akımıyla bağlantısı kesildikten sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Solunumu kontrol edilir.
 • B) Kol ve bacakları hareket ettirilir.
 • C) Hızlı bir şekilde kalp masajı yapılır.
 • D) Vücudu soğuk su ile serinletilir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi sedye ile hasta taşıma yönteminde genel kurallar içinde yer alır?

 • A) Sedye, hastanın ayakları aşağıda olacak şekilde tutulmalı
 • B) Yaralının ayakları gidiş yönünde olmalıdır.
 • C) Yaralı, battaniye ya da çarşaf gibi malzemelerle sarılmalıdır.
 • D) Güçlü olan yardımcı, yaralının ayak kısmında olmalıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCBBDACDABCDACADAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler