GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“_______, yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eserlerdir.”
Verilen cümle, aşağıdakilerden hangisiyle başlamalıdır?

 • A) Bale
 • B) Apadana
 • C) Sanat eseri
 • D) Restorasyon
SORU 2

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi müziksizdir?

 • A) Revü
 • B) Dram
 • C) Opera
 • D) Operet
SORU 3

Bilim insanları, aşağıdaki Tarih Öncesi Devirlerden hangisini, insanlık tarihinin “Yabanıllık Dönemi” olarak adlandırmaktadırlar?

 • A) Kalkolitik
 • B) Paleolitik
 • C) Mezolitik
 • D) Neolitik
SORU 4

Aşağıdaki höyüklerin hangisinde yaşayan insanlar, Anadolu’nun en eski çiftçileri olarak kabul edilirler?

 • A) Truva
 • B) Hacılar
 • C) Çayönü
 • D) Çatalhöyük
SORU 5

Aşağıdaki İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından hangisinin küçük sanat eserleri arasında, silindir ve damga mühürler önemli bir yer tutar?

 • A) Frig
 • B) Lidya
 • C) Mısır
 • D) Urartu
SORU 6

“Kurtarıcı İsa Heykeli”, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sembolü hâline gelmiştir?

 • A) Peru
 • B) Meksika
 • C) Arjantin
 • D) Brezilya
SORU 7

Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti, aşağıdaki topraklardan hangisi üzerinde görülmez?

 • A) Yemen
 • B) Filistin
 • C) Trakya
 • D) Makedonya
SORU 8

“Osmanlı padişahı II. Mehmet’in, 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilen yapıya I. Selim, payandalar yaptırmıştır.”
Yukarıdaki bilgi cümlesinde sözü edilen yapı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Aya İrini
 • B) Hagia Sophia
 • C) Hagia Thekla
 • D) Hagia Theodosia
SORU 9

Bergama merkezli ortaya çıkan nizam türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eol
 • B) Dor
 • C) İyon
 • D) Korint
SORU 10

Mısır’daki Deyrel Bahri’de, bir dağ yamacına inşa edilen tapınak, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Firavun Coser’e
 • B) Kraliçe Haçepsut’a
 • C) Kraliçe Nefertiti’ye
 • D) Firavun III. Amenofis’e
SORU 11

Aşağıdaki hangi sanat akımı, Alman mimarisine “çift apsis” mimari üslubunu kazandırmıştır?

 • A) Gotik
 • B) Barok
 • C) Roman
 • D) Rönesans
SORU 12

“Yapı Sanatının On Kitabı” adlı eser, aşağıdaki Rönesans mimarlarından hangisine aittir?

 • A) Donato Bramante
 • B) Brunelleschi
 • C) Mikelanj
 • D) Alberti
SORU 13

Neoklasik Dönem heykeltıraşları, yapıtlarında en çok aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmışlardır?

 • A) Tunç
 • B) Bronz
 • C) Beyaz mermer
 • D) Renkli mermer
SORU 14

“Non Figüratif Sanat” diye de adlandırılan ve sanatçılarının figür yapmayı reddettiği resim anlayışı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Soyut
 • B) Metafizik
 • C) İzlenimci
 • D) Gerçekçi
SORU 15

Resim sanatında “yandan görünüş”e ne denir?

 • A) Figür
 • B) Profil
 • C) Frontal
 • D) Perspektif
SORU 16

• Rönesans’ın durgun ve ölçülü anlatımına tepki olarak 16 . yüzyılın sonlarında Avrupa’da doğmuş ve gelişmiş bir sanat akımıdır.
• Rusya, Çin ve Latin Amerika’ya kadar örnekleri görülen bu üslup, 17 . ve 18 . yüzyıllarda Osmanlı sanatını da etkilemiştir.
• Bir saray sanatı olarak da yorumlanan bu sanat akımıyla gösterişli mimari eserler, duygu yüklü resim ve heykeller yapılmıştır.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gotik
 • B) Roman
 • C) Barok
 • D) Rokoko
SORU 17

• Alman Rönesans resim sanatının temsilcisidir.
• Bakır ve tahta levhalar üzerine kazıma tekniği ile yaptığı gravür çalışmaları ile tanınır.
• Kendi portresini yapan ilk ressamdır.
• Tanınmış eserleri arasında “İncil Yazıcıları”, “Melankoli”, “Kralların Secdesi” ve “Âdem ile Havva” sayılabilir.
Hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Albrecht Dürer
 • B) Pieter Brueghel
 • C) Vecellio Tiziano
 • D) Leonardo da Vinci
SORU 18

Aşağıda, Gotik tarzda yapılmış bazı katedraller, bulundukları ülkelerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ulm Katedrali Almanya
 • B) Wells Katedrali İngiltere
 • C) Amiens Katedrali Fransa
 • D) Notre Dame Katedrali İspanya
SORU 19

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin hedefinde tamamen tüketim toplumu vardır?

 • A) Pop Art
 • B) Fovizm
 • C) Kübizm
 • D) Fütürizm
SORU 20

Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • A) William Turner “Mısır Tarlası”
 • B) Pablo Picasso “Mandolinli Kız”
 • C) Edouard Manet “Şemsiyeler”
 • D) Tom Wesselmann “Şairin Kaygısı”
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBCDDABABCDCABCADAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?