GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

• Berlin Dahlen Müzesi
• Yeni Delhi Müzesi
• Leningrad Ermitaj Müzesi
Yukarıda verilen müzelerin Uygur Türkleriyle olan ilgisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müzelerin bulunduğu şehirler, Uygur Devleti’ne başkentlik yapan şehirlerdir.
 • B) Müzelerde, Uygurlara ait önemli resim ve kültürel eserler sergilenmektedir.
 • C) Müzeler, Uygur Devleti’nin kurulduğu topraklarda inşa edilmişlerdir.
 • D) Müzelerin temelini atanlar Uygur Türkleridir.
SORU 2

Tarihte ilk defa “Türk” adı, aşağıdakilerin hangisinde geçmektedir?

 • A) Orhun Anıtlarında
 • B) Kanuni Sultan Süleyman’ın tuğrasının üstünde
 • C) Tûs Valisi Aslan Cazib’in Türbesi’nin kitabesinde
 • D) Meraga’da bulunan Kümbet’i Surkh’un duvar kabartmasında
SORU 3

“Mescid” veya “ElHaram” olarak da isimlendirilen Müslümanların ibadet yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Samarra Ulu Camisi
 • B) Arap Ata Türbesi
 • C) Kordoba Camisi
 • D) Kâbe
SORU 4

“Abbasiler, Mezopotamya geleneğine uyarak ________ yapıları benimsemişlerdir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Taş
 • B) Tuğla
 • C) Mermer
 • D) Ahşap
SORU 5

• Halife El Mansur’un yaptırdığı saray, Bağdat’ın 120 kilometre güneyinde olup, dikdörtgen plana sahip Meşatta Sarayı’na benzemektedir.
• Kare biçiminde bir surla çevrili olan yapı, saraydan çok bir kaleyi andırmaktadır.
• Tuğla ve moloz taşının kullanıldığı saray, üç bölümden oluşmaktadır.
• İç cephe süslemelerinde ise, mermer tozu ile alçı karışımı malzemeler kullanılmıştır (stuko).
Hakkında bilgi verilen saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kusayr Amra Sarayı
 • B) El Hamra Sarayı
 • C) Uheydir Sarayı
 • D) Yıldız Sarayı
SORU 6

Taç kapı ve minare gibi mimari ögeler, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinin hangisinin döneminde, anıtsal bir görünümde inşa edilmeye başlanmıştır?

 • A) Gazne Devleti
 • B) Karahanlı Devleti
 • C) Büyük Selçuklu Devleti
 • D) Türkiye Selçuklu Devleti
SORU 7

Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi mezar yapısıdır?

 • A) Ribat
 • B) Külliye
 • C) İmaret
 • D) Kümbet
SORU 8

Aşağıda, ilk Türk beyliklerinin isimleri ile hangi coğrafi bölgede kurulduğu eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?

 • A) Danişmentliler = İzmir ve çevresi
 • B) Mengücekliler = Tokat, Niksar, Erzincan, Kemah
 • C) Saltuklular = Erzurum ve çevresi
 • D) Artuklular = Diyarbakır, Mardin, Harput, Hasankeyf
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da 13 . yüzyıldan başlayarak yapılan camilerin inşasında kullanılan plan tiplerinden biri değildir?

 • A) Eyvanlı Camiler
 • B) Kûfe Planlı Camiler
 • C) Transept Planlı Camiler
 • D) Kündekâri Planlı Camiler
SORU 10

Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eserinde; “Üstad, bu camiye öyle emek sarf edip kapı ve duvarları öyle nakş bukalemun eylemiş ki methinde diller kısır, kalem kırıktır.” diyerek övdüğü ve hayranlığını vurguladığı mimari eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divriği Ulu Camisi
 • B) Malatya Ulu Camisi
 • C) Konya Alâeddin Camisi
 • D) Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
SORU 11

Beyşehir Kubadabat Sarayı’nda yapılan kazılarda ele geçen çiniler ve stukolar, aşağıdaki müzelerin hangisinde sergilenmektedir?

 • A) İstanbul Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
 • B) Ankara Etnografya Müzesi
 • C) İstanbul Ayasofya Müzesi
 • D) Konya Çini Eserleri Müzesi
SORU 12

İlhanlılar Döneminde Sultan Olcayto adına Anadolu’da yaptırılan medrese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sivas Gök Medrese
 • B) Kütahya Vecidiye Medresesi
 • C) Erzurum Yakutiye Medresesi
 • D) Karaman Hatuniye Medresesi
SORU 13

Osmanlı sanatının Erken (İlk) Döneminde yapılan camileri, plan gelişimlerine göre kaç grupta toplayabiliriz?

 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
SORU 14

Mimar Sinan’ın, Sadrazam Rüstem Paşa için yaptığı ve sadrazamın adını taşıyan, mimari değeri çok yüksek olan medrese, aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

 • A) Bursa
 • B) Konya
 • C) Edirne
 • D) İstanbul
SORU 15

Büyük boyutlu son Osmanlı camisi olarak tanımlanan mimari eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstanbul Yeni Cami
 • B) İstanbul Nusretiye Camisi
 • C) İstanbul Sultan Ahmet Camisi
 • D) İstanbul Aksaray Valide Camisi
SORU 16

Topkapı Sarayı’nın en eski yapılarından biri olan Çinili Köşk, hangi Osmanlı padişahı döneminde inşa edilmiştir?

 • A) II. Mahmut
 • B) Yavuz Sultan Selim
 • C) Fatih Sultan Mehmet
 • D) Kanuni Sultan Süleyman
SORU 17

Osmanlılarda “Çin işi” anlamında kullanılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çiriş
 • B) Çini
 • C) Mozaik
 • D) Minyatür
SORU 18

Aşağıdaki yazı çeşitlerinden hangisi ağırlıklı olarak mimaride kullanılır?

 • A) Talik
 • B) Rik’a
 • C) Celî
 • D) Siyakat
SORU 19

• 1842 – 1910 yılları arasında yaşamış ressam, arkeolog ve müzecidir.
• Figürlü resmin ilk temsilcisi olan sanatçı, Osmanlı Devleti’ndeki Sanayii Nefise Mektebi ile İstanbul Arkeoloji Müzesinin kurulmasında rol oynamıştır.
• Yaptığı arkeolojik kazılar sırasında İskender Lahdi’ni bulması, ona, uluslararası bir ün kazandırmıştır.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • B) Hüseyin Zekai Paşa
 • C) Osman Hamdi Bey
 • D) İbrahim Çallı
SORU 20

Anıtkabir’in inşaat süresi kaç yıldır?

 • A) 9
 • B) 7
 • C) 5
 • D) 3
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADBCBDADADCBDACBCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?