Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların yeryüzünde dağılışını etkileyen biyolojik faktördür?

 • İklim
 • İnsan
 • Toprak
 • Yer şekilleri
Soru 2

Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Çok farklı büyüklüklerdeki alanlardan oluşur.
 • İçinde sürekli gelişim gösteren dinamik bir birimdir.
 • Nitelik ve yapı olarak birbirine benzeyen yerlerdir.
 • Canlılar ve çevrelerindeki ilişkilerden oluşan bir bütündür.
Soru 3

Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin topraklarından biridir.
Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu’nun büyük bir yarımada olması
 • Anadolu’nun çok çeşitli hayvan türlerine sahip olması
 • Anadolu’nun farklı iklim ve toprak türlerine sahip olması
 • Anadolu’nun 26º - 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dağ biyomunda yaşayan bir hayvan türüdür?

 • Şempanze
 • Zebra
 • Zürafa
 • Tibet öküzü
Soru 5

Çin ve Hindistan’da hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırsal kesimlerde iş gücüne büyük ihtiyaç duyulması
 • Kırsal bölge kültürünün doğum kontrolüne karşı olması
 • Kırsal bölgelerde çocukların çok sevilmesi
 • Kırsal bölgelerde fazla çocuğun güç olarak görülmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki şehirlerden hangisi 3000 yıllık etkili tarihi, sanatsal yapıları ve dini merkez olması gibi nedenlerle Dünyanın Başkenti unvanıyla nitelendirilmiştir?

 • Moskova
 • New York
 • Roma
 • Atina
Soru 7

İngiltere’de ortaya çıkan ve modern şehirleşme hareketini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayi devrimi
 • I. Dünya Savaşı
 • Rönesans hareketleri
 • Petrol kullanımın yaygınlaşması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üretimdağıtım ve tüketim faaliyetlerini diğerlerinden daha az etkiler?

 • Bitki örtüsü
 • Yer şekilleri
 • Su kaynakları
 • İklim özellikleri 14
Soru 9

Türkiye dışardan satın aldığı ham petrolün bir kısmını rafinerilerine, petrol boru hatları ile taşımaktadır.
Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kara araçlarının yetersiz olması
 • Taşımanın kolay ve ucuz olması
 • Yer şekillerinin boru hatlarına uygun olması
 • Boru hatlarının daha iyi korunabilmesi
Soru 10

Yukarıdaki Dünya haritasında numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisinin en önemli doğal kaynağını zengin ormanlar oluşturur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

Türkiye’nin coğrafi konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İki büyük yarımadadan oluşur.
 • Yer şekilleri oldukça sade ve düzdür.
 • Yer altı ver üstü kaynaklarınca zengindir.
 • Asya ve Avrupa arasında köprü durumundadır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir dönem Anadolu’da hüküm süren medeniyetlerden biridir?

 • Hint
 • Lidya
 • Aztek
 • Maya
Soru 13

Türkiye’nin en önemli tarım alanlarını oluşturan delta ovalarını günümüzde tehdit eden en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeraltı sularının aşırı kullanımı
 • Rüzgâr erozyonunun etkili olması
 • Bilinçsiz ve kontrolsüz gübre kullanımı
 • Bu alanlara konut ve fabrikaların yapılması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir?

 • Otel
 • Mera
 • Buğday tarlası
 • Otomobil fabrikası
Soru 15

Türkiye’nin yeryüzü özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler?

 • Sık akarsu ağına sahip olması
 • Platolarının geniş alan kaplaması
 • Büyük delta ovalarına sahip olması
 • Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
Soru 16

Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin Türkiye’deki ekim alanları diğerlerinden daha geniş ve yayındır?

 • Pirinç
 • Fındık
 • Buğday
 • Turunçgil
Soru 17

• Hafif ve parlak yüzeydir.
• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.
• Dünya’da en kaliteli olanlar Eskişehir’de çıkarılmaktadır.
Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bor
 • Krom
 • Mermer
 • Lüle taşı
Soru 18

Haritada Türkiye’deki en önemli üretim alanları noktalarla gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İncir
 • Üzüm
 • Mısır
 • Elma
Soru 19

Ülkemizde sel ve taşkınların yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Kuru dere yataklarının yol haline getirilmesi
 • Akarsu yataklarına çöp ve moloz dökülmesi
 • Orman ve meraların tahrip edilmesi
 • Akarsu ve dere yataklarının genişletilmesi
Soru 20

Aşağıda verilen illerimizin hangisinde çığ olaylarına daha sık rastlanır?

 • Niğde
 • Tunceli
 • Iğdır
 • Bilecik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCDACAABCBBDADCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?