Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Krakatua Yanardağı hangi ülkede yer alır?

 • Japonya
 • Endonezya
 • Filipinler
 • Kolombiya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda etkili olan faktördür?

 • Deniz akıntıları
 • Sürekli rüzgârlar
 • Tropikal alçak basınç
 • Termik yüksek basınç
Soru 3

Okyanus tabanında meydana gelen volkanik püskürme sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

 • Canlılar zarar görür.
 • Su sıcaklığı artar.
 • Tusunami gelişir.
 • Kuraklık başlar.
Soru 4

İlk medeniyetlerin genelde 0° 40° kuzey enlemleri arasında ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • İklim
 • Yer şekilleri
 • Taşkın ovaları
 • Ulaşım yolları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?

 • Manş Tüneli
 • Peri bacaları
 • Libya’daki yapay nehir
 • Central Valley Sulama Kanalı
REKLAM
Soru 6

• Kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrilidir.
• Güneyde Suriye ve Arabistan çöllerine açıktır.
• Varlığını Dicle ve Fırat nehirlerine borçludur.
Yukarıda hangi medeniyetin özelliklerinden söz edilmiştir?

 • Mısır
 • Maya
 • İnka
 • Mezopotamya
Soru 7

Bir şehrin büyüyüp gelişmesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisi en azdır?

 • Sanayi
 • Tarım
 • Turizm
 • Madencilik
Soru 8

• Essen
• Bochum
• Dortmund
Aşağıdakilerden hangisi verilen şehirlerin ortak özelliğidir?

 • Ruhr bölgesinde yer alırlar.
 • Tarımda ilerlemişlerdir.
 • Bebek ölümleri fazladır.
 • Turizm gelirleri fazladır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir şehirde sanayi faaliyetinin başlaması veya bir maden ocağının açılmasıyla gelişen bir durum değildir?

 • Nüfus artışı
 • Kültürel değişim
 • Ekonomik gelişme
 • Yüzölçümünün küçülmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biridir?

 • Hayat standardını yükseltmesi
 • Yeni iş sahaları oluşturması
 • Doğal kaynakları tüketmesi
 • Hizmet sektörünün çeşitlenmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgeler oluşturulurken dikkate alınan unsurlardan biridir?

 • Bitki örtüsü
 • Yeryüzü şekilleri
 • İklim özellikleri
 • Su özellikleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi karma bölgelere örnektir?

 • Giresun ve çevresi
 • Hakkari ve çevresi
 • İzmir-Manisa çevresi
 • Konya-Aksaray ve çevresi
Soru 13

Ülkemizde ulaşım yollarının akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yüksek ve engebeli bir araziye sahip olması
 • Çöküntü alanlarının alüvyonlu olması
 • Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması
 • İklim koşullarının uygun olması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hızlı tren hatlarından hangisi işletmeye açılmıştır?

 • Sivas-Yozgat
 • Konya-Ankara
 • Ankara-Kayseri
 • Uşak-Afyonkarahisar
Soru 15

1 Temmuz 1926 da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile hangi hak elde edilmiştir?

 • Denizlerde yolcu ve yük taşıma hakkı
 • Deniz yolu işletmeciliğinin özel sektöre verilmesi
 • Şilep (yük gemisi) işletmesinin Denizcilik Bankasına verilmesi
 • Yabancı şirketlere Türk limanları arasında deniz taşımacılığı hakkının verilmesi
Soru 16

Akdeniz ikliminde yetişebilen bir ürünün ülkemizin kuzeyinde de tüketilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • İç ticaretin
 • Arz ve talebin
 • Yollar ve ulaşımın
 • Yerleşme şekillerinin
Soru 17

Aşağıdaki yerlerden hangisinin turizm değerinde karstik oluşumlar önemli yer tutar?

 • Denizli - Pamukkale
 • Nevşehir - Ürgüp - Göreme
 • Trabzon - Sümela Manastırı
 • Adıyaman - Nemrut Heykelleri
Soru 18

Türkiye’de bölgeler arasındaki iç ticaretin canlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Plato sayılarının
 • Sıcaklık farklılığının
 • Ürünlerdeki çeşitliliğin
 • Yükselti değerlerinin
Soru 19

Tarihi yapıların ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 • İç göçlerin fazla olmasıyla
 • Farklı iklimlerin görülmesiyle
 • Toprak yapısının uygunluğuyla
 • Farklı medeniyetlerin yaşamasıyla
Soru 20

Ülkemizde turizm, hangi tarihte’ ’Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör’ kapsamına alınarak büyük yatırım talebi oluşturulması sağlanmıştır?

 • 1940
 • 1963
 • 1978
 • 1985
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABDBADCBCABADAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?