Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Peygamberimizin hayatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce meydana gelmiştir?

 • Fil Olayı
 • Annesi Âmine’nin vefatı
 • Dedesi Abdulmattalib’in vefatı
 • Süt annesi Halime’nin yanında kalmaya başlaması
Soru 2

“Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurdum.”
Bu hadiste bahsedilen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine Sözleşmesi
 • Akabe Biatları
 • Hilfu’lFudul
 • Rıdvan biatı
Soru 3

Miraç’ta aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz kılınmıştır?

 • Beş vakit namaz
 • Ramazan Orucu
 • Zekât
 • Hac
Soru 4

Hz. Peygamber ilk cuma namazını nerede kılmıştır?

 • Kuba Mescidi’nde
 • Ranuna Vadisi’nde
 • Mescidi Nebevî’de
 • Kâbe’de
Soru 5

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin onuncu yılına denk gelen 619 yılına “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müşriklerin Müslümanlara boykot uygulaması
 • Amcası Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
 • Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefat etmesi
 • Hz. Peygamber’in Taif’te ağır hakarete uğraması
REKLAM
Soru 6

Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde on beş Müslümanın 615 yılında hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taif
 • Medine
 • Şam
 • Habeşistan
Soru 7

İsra ve Miraç hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?

 • Medine’ye Hicret
 • I. Akabe biatı
 • II. Akabe biatı
 • Taif Ziyareti
Soru 8

İlk vahiy hangi yılda ve nerede gelmiştir?

 • 610 Hira Mağarası’nda
 • 610 Sevr Mağarası’nda
 • 622 Mescidi Haram’da
 • 622 Arafat Dağı’nda
Soru 9

İslam’ın ilk yıllarında Hz. Muhammed’in Medineli 12 Müslümanla görüşmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Akabe biatı
 • II. Akabe biatı
 • Medine Sözleşmesi
 • İsra ve Miraç hadisesi
Soru 10

Uhud Savaşı hangi yılda gerçekleşmiştir?

 • 622
 • 623
 • 625
 • 627
Soru 11

Adal ve Kare kabilesine mensup kişiler Hz. Peygamber’e gelerek Müslüman olduklarını söylediler ve Kur’anı Kerim’i öğretecek öğreticiler istediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, Âsım b. Sabit başkanlığında on sahabiyi görevlendirdi. Ancak Müslümanlara yolda Huzeyl kabilesine mensup 100 kişi pusu kurarak saldırdı. 8’ini şehit edip, 2’sini de esir aldılar.
Yukarıda hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hamrâü’lEsed
 • Batnı Nahle
 • Reci Olayı
 • İfk Olayı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi estetik kavramıyla ilişkili değildir?

 • “Allah, … size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır…” (Mü’min suresi, 64 . ayet)
 • Sahabeden Numan b. Beşir, “Peygamberimiz bizi saflarda ok gibi düzene sokardı.” buyurmaktadır.
 • Peygamberimiz cenaze defnedilirken kabrin eğri olduğunu ve düzeltilmesini hatırlattı.
 • “Müminlerden her kim salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisâ suresi, 124 . ayet)
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, bütün peygamberlerin sünnetlerinden olduğunu ifade ettiği dört şeyden biridir?

 • Edep ve haya sahibi olmak
 • Akrabayı ziyaret etmek
 • Çalışmak ve üretmek
 • Cihat etmek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

 • Kasım
 • Ümmügülsüm
 • İbrahim
 • Halime
Soru 15

Hz. Muhammed “Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim.” buyurdu.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bahsettiği bu altı davranıştan biri değildir?

 • Günahlardan uzak durun.
 • Yoksulları ve fakirleri gözetin.
 • Elinizi haramlara dokunmaktan koruyun.
 • Konuştuğunuzda doğru söyleyin.
Soru 16

Peygamberimiz dostları ile sohbet ediyordu. Üç kişi geldi.
“… Birisi sohbet halkasında boşluk buldu ve oraya oturdu. Diğeri arkada bir yere oturdu. Üçüncüsü de ayrıldı gitti. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi:
- Bu kişilerin durumunu haber vereyim mi?
- Evet, ey Allah’ın Resulü! dediler.Peygamberimiz buyurdu ki:
- Boşluk bulup oturan kişi, bu (ilim meclisine) sığındı, Allah onu kabul etti. Arkalara oturan, haya ile hareket etti ve Allah da ona merhamet etti. Ayrılıp giden ise burayı terkettiği için Allah da onu terketti.
Hadiste geçen üçüncü kişinin davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilmiştir?

 • Haya
 • Riya
 • Kibir
 • Edep
Soru 17

“Evlere girmek için izin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.”
Peygamberimizin bu sözü aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

 • Yaşama hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Seyahat özgürlüğü
 • Özel hayatın gizliliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin “Veda Hutbesi”nin içeriğinde yer almaz?

 • Faizin her çeşidi kaldırılmıştır.
 • Allah’tan en çok korkanlar en çok günah işleyenlerdir.
 • Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmek haramdır.
 • Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.
Soru 19

“Utanma (haya) duygusunu kaybettiysen istediğin her şeyi yap.”
Bu hadise göre haya duygusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İyi davranışlara yöneltir.
 • Kötü davranışlardan uzak tutar.
 • İnsan davranışları üzerinde etkilidir.
 • İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.
Soru 20

“Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği ve bir gün Allah’a hesap vereceği düşüncesiyle yaşamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İffet
 • İhsan
 • İhlâs
 • İz’an
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACABCDDAACCDADBCDBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?