Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Geride eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları taktirde hâlleri ne olur diye korkacak olanlar, yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler, Allah’tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.”
(Nisa suresi, 9. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuçtur?

 • Sözünde durmanın önemi
 • Yetimlere şefkat ve merhametle yaklaşmak gerektiği
 • Çocukların bakıma muhtaç olduğu
 • Adil davranmanın önemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden kafilenin başkanı Cafer b. Ebi Talip’in Habeş Kralı Necaşi’nin huzurunda söyledikleri arasında yer almaz?

 • Cahiliye döneminde kuvvetlilerin zayıfları ezdiği
 • Hz. Muhammed’in güçsüzlerin yanında yer aldığı
 • Hz. Muhammed’in, atalarının inançlarına hoşgörüyle yaklaştığı
 • Hz. Muhammed’in yetim malı yemeyi yasakladığı
Soru 3

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu, yetimleri kollamakla ilgili değildir?

 • “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa.” (Hadisi Şerif)
 • “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8. ayet)
 • “Şu dünya malı gerçektençekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir! Yeterki ondan fakire, yetime ve yolcuya versin.” (Müslim, Zekat, 122)
 • “… Sana, iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. ‘İhtyaç fazlasını’ de …” (Âli İmran, 159. ayet)
Soru 4

“… Kim iffetli olmak isterse, Allah onu iffetli yapar. Kim de elindeki ile yetinirse, Allah onu zengin yapar. Sabretmeye gayret edene Allah sabır ihsan eder…”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle ilişkilendirilemez?

 • Dayanma gücü
 • Edep ve haya
 • Cömertlik
 • Kanaatkârlık
Soru 5

Müminin, hayatının her anında Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği bilinciyle yaşamasına ne denir?

 • Edep
 • İffet
 • Haya
 • İhsan 64
REKLAM
Soru 6

Hz. Ebu Zer ile Hz. Bilali Habeşi arasında bir tartışma yaşanmıştı. Ebu Zer, Bilal’e “kara kadının oğlu” diyerek ithamda bulunmuştu. Peygamberimiz de Ebu Zer’e “Sende cahiliye adetlerini görüyorum” diyerek uyardı. O da Hz. Bilal’den özür diledi.
Bu olaydan çıkarılacak asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bazı örf ve adetlerin kişiyi zor durumda bıraktığı
 • Öfkenin kişiyi bazı kötü sonuçlara götürebileceği
 • İslam’ın ırk, soy ve nesebe dayalı üstünlüğü reddettiği
 • Kişiler arasında tartışmaların bazı güzel sonuçları olabileceği
Soru 7

“Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar.” hadisi aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu
 • Allah’a kulluk açısından herkesin eşit olduğunu
 • Her insanın eşit özelliklere sahip olduğunu
 • İslam’ı benimseyen herkesin eşit şekilde ödüllendirileceğini
Soru 8

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır.”
(Hucurat suresi, 13. ayet)
Bu ayette vurgulanan temel husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eşitlik
 • Kabilecilik
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Yaratılışın nasıl başladığı
Soru 9

Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen ve yanına girince de titremeye başlayan bir kişiye “Arkadaş, titreme! Ben kral değilim. Kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” demişti.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu tutumunun asıl nedenini açıklar?

 • Kişinin Allah’tan başka kimseden korkmamasını istemesi
 • Kendisine kral muamelesi yapılmasını istememesi
 • Kişinin öz güven sahibi olmasını istemesi
 • Kendisini diğer insanlardan ayrıcalıklı görmemesi
Soru 10

“Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, tam olarak iman etmiş olmazsınız.”
Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

 • Müslümanların kardeş olduğunu
 • Allah’a imanın önemini
 • Hak ve adaletin önemini
 • Herkesin Allah katında eşit olduğunu
Soru 11

Mekke’nin fethi esnasında bir kadın hırsızlık yapmıştı. Peygamberimizin kadına ceza vermemesi için Usame b. Zeyd’i aracı kılmışlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz de “…Allah’a yemin ederim ki şayet Muhemmed’in kızı Fatıma hırsızlık etseydi, onu da aynı şekilde cezalandırırdım.” buyurdu.
Bu olay Hz. Muhammed’in hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

 • Adalet ve eşitliğe verdiği önemi
 • Şefkat ve merhametli oluşunu
 • Cesaretli oluşunu
 • İleri görüşlülüğünü
Soru 12

Bir kadın peygamberimize: “Kocama ve yakınlarımdan korumam altında bulunan birkaç yetime verdiğim nafaka benim için sadaka yerine geçer mi?” diye sordu.
Peygamberimizin kadına verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakmakla yükümlü olduklarına sadaka verilmez.
 • Verdiklerine karşılık iki ecir vardır: Sadaka ecri ve akrabalık ecri.
 • Yalnızca yetimlere verdiklerin için sadaka sevabı vardır.
 • Sadaka öncelikle akrabaya verilmelidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin müezzinlik görevi verdiği iki kişiden biridir?

 • Zeyd b. Harise
 • Abdullah b. Ümmi Mektum
 • Musab b. Umeyr
 • Talha b. Ubeydullah
REKLAM
Soru 14

Hz. Muhammed Hz. Ali’ye: “Ey Ali! Üç şey vardır ki onları geciktirme: Vakti geldiğinde namazı, hazır olduğunda cenazeyi, bekar birini kendisine denk eş bulduğunda evlendirmeyi.” demiştir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

 • Her işi vaktinde yapmak
 • İbadeti yalnızca Allah rızası için yapmak
 • Aile bireylerinin görüşlerine önem vermek
 • Cenaze namazına katılmaya özen göstermek 65
Soru 15

“Üzerinde mümin kardeşinin hakkı bulunan kimse ölmeden önce onunla helalleşsin… Çünkü helalleşmezse zalimin salih ameli varsa, zulmü kadar ondan alınır ve mazluma verilir. Eğer zalimin sevapları bulunmazsa, mazlumun günahlarından alınıp zalime yüklenir.”
(Buhari, Mezalim, 10)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz?

 • Hayatta iken helalleşmenin önemli olduğu
 • Sevabı olmayan zalimin ahirette mazlumun günahını yükleneceği
 • Zalimlere de merhametli olmak gerektiği
 • Mazlumun zalime hakkını helal edebileceği
Soru 16

Gözleri görmediği için namazlarını mescitte değil de evinde kılmak isteyen bir sahabiye Peygamberimiz, mescide gelmesi yönünde tavsiyede bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu tutumunu en iyi açıklar?

 • Namaz kılmanın önemini öğretmek istemesi
 • Özürlü bir bireyi toplum hayatına katmak istemesi
 • İbadet konusunda herkesin eşit olduğunu vurgulamak istemesi
 • Mescitte namaz kılmanın daha sevap olduğunu ifade etmek istemesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi istişare hakkında söylenemez?

 • Toplu karar alma mekanizmasıdır.
 • Ortak akıl kullanılır.
 • Farklı görüşler tartışılır.
 • Bir kişinin fikri esas alınır.
Soru 18

İlk vahyi aldıktan sonra heyecanlanan ve telaşa kapılan Peygamberimizi kim teselli edip yatıştırmıştır?

 • Amcası Ebu Talip
 • Yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir
 • Eşi Hz. Hatice
 • Kızı Rukiye
Soru 19

“Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükretmez. Allah’ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak nankörlüktür. Birlik hâlinde hareket etmek rahmettir. Ayrı hareket etmek ve bölünmek azaptır.”
Bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisi konu edilmemiştir?

 • Şükür
 • İsraf
 • Nankörlük
 • Birlik ve beraberlik
Soru 20

Allah Teala şöyle buyurdu: “Birbirinize alçak gönüllü davranın ki kimse birbirine üstünlük taslamasın.”
(Hadisi Şerif)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi anlamca bu hadisle örtüşmez?

 • Müminler bir tarağın dişleri gibidir.
 • Muhakkak ki müminler kardeştir.
 • Hiç kimsenin başkaları üstünde soy sop üstünlüğü yoktur.
 • Komşusu açken tok yatan bizden değildir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCDCBADAABBACBDCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?