Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“_______, yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eserlerdir.”
Verilen cümle, aşağıdakilerden hangisiyle başlamalıdır?

 • Bale
 • Apadana
 • Sanat eseri
 • Restorasyon
Soru 2

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi müziksizdir?

 • Revü
 • Dram
 • Opera
 • Operet
Soru 3

Bilim insanları, aşağıdaki Tarih Öncesi Devirlerden hangisini, insanlık tarihinin “Yabanıllık Dönemi” olarak adlandırmaktadırlar?

 • Kalkolitik
 • Paleolitik
 • Mezolitik
 • Neolitik
Soru 4

Aşağıdaki höyüklerin hangisinde yaşayan insanlar, Anadolu’nun en eski çiftçileri olarak kabul edilirler?

 • Truva
 • Hacılar
 • Çayönü
 • Çatalhöyük
Soru 5

Aşağıdaki İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından hangisinin küçük sanat eserleri arasında, silindir ve damga mühürler önemli bir yer tutar?

 • Frig
 • Lidya
 • Mısır
 • Urartu
REKLAM
Soru 6

“Kurtarıcı İsa Heykeli”, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sembolü hâline gelmiştir?

 • Peru
 • Meksika
 • Arjantin
 • Brezilya
Soru 7

Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti, aşağıdaki topraklardan hangisi üzerinde görülmez?

 • Yemen
 • Filistin
 • Trakya
 • Makedonya
Soru 8

“Osmanlı padişahı II. Mehmet’in, 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilen yapıya I. Selim, payandalar yaptırmıştır.”
Yukarıdaki bilgi cümlesinde sözü edilen yapı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Aya İrini
 • Hagia Sophia
 • Hagia Thekla
 • Hagia Theodosia
Soru 9

Bergama merkezli ortaya çıkan nizam türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eol
 • Dor
 • İyon
 • Korint
Soru 10

Mısır’daki Deyrel Bahri’de, bir dağ yamacına inşa edilen tapınak, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Firavun Coser’e
 • Kraliçe Haçepsut’a
 • Kraliçe Nefertiti’ye
 • Firavun III. Amenofis’e
Soru 11

Aşağıdaki hangi sanat akımı, Alman mimarisine “çift apsis” mimari üslubunu kazandırmıştır?

 • Gotik
 • Barok
 • Roman
 • Rönesans
Soru 12

“Yapı Sanatının On Kitabı” adlı eser, aşağıdaki Rönesans mimarlarından hangisine aittir?

 • Donato Bramante
 • Brunelleschi
 • Mikelanj
 • Alberti
Soru 13

Neoklasik Dönem heykeltıraşları, yapıtlarında en çok aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmışlardır?

 • Tunç
 • Bronz
 • Beyaz mermer
 • Renkli mermer
REKLAM
Soru 14

“Non Figüratif Sanat” diye de adlandırılan ve sanatçılarının figür yapmayı reddettiği resim anlayışı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Soyut
 • Metafizik
 • İzlenimci
 • Gerçekçi
Soru 15

Resim sanatında “yandan görünüş”e ne denir?

 • Figür
 • Profil
 • Frontal
 • Perspektif
Soru 16

• Rönesans’ın durgun ve ölçülü anlatımına tepki olarak 16 . yüzyılın sonlarında Avrupa’da doğmuş ve gelişmiş bir sanat akımıdır.
• Rusya, Çin ve Latin Amerika’ya kadar örnekleri görülen bu üslup, 17 . ve 18 . yüzyıllarda Osmanlı sanatını da etkilemiştir.
• Bir saray sanatı olarak da yorumlanan bu sanat akımıyla gösterişli mimari eserler, duygu yüklü resim ve heykeller yapılmıştır.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gotik
 • Roman
 • Barok
 • Rokoko
Soru 17

• Alman Rönesans resim sanatının temsilcisidir.
• Bakır ve tahta levhalar üzerine kazıma tekniği ile yaptığı gravür çalışmaları ile tanınır.
• Kendi portresini yapan ilk ressamdır.
• Tanınmış eserleri arasında “İncil Yazıcıları”, “Melankoli”, “Kralların Secdesi” ve “Âdem ile Havva” sayılabilir.
Hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Albrecht Dürer
 • Pieter Brueghel
 • Vecellio Tiziano
 • Leonardo da Vinci
Soru 18

Aşağıda, Gotik tarzda yapılmış bazı katedraller, bulundukları ülkelerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Ulm Katedrali Almanya
 • Wells Katedrali İngiltere
 • Amiens Katedrali Fransa
 • Notre Dame Katedrali İspanya
Soru 19

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin hedefinde tamamen tüketim toplumu vardır?

 • Pop Art
 • Fovizm
 • Kübizm
 • Fütürizm
Soru 20

Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • William Turner “Mısır Tarlası”
 • Pablo Picasso “Mandolinli Kız”
 • Edouard Manet “Şemsiyeler”
 • Tom Wesselmann “Şairin Kaygısı”
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBCDDABABCDCABCADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?