Seçmeli Tarih 2 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali - Hz. Osman - Hz. Ömer
 • Hz. Ali - Hz. Osman - Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali
SORU 2

Hz. Muhammed’in hangi akrabasının adı “Abdülmuttalip”tir?

 • Dayısının
 • Babasının
 • Dedesinin
 • Amcasının
SORU 3

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkısı olmuştur?

 • Gazne
 • Karahanlı
 • Osmanlı
 • Büyük Selçuklu
SORU 4

Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa “bilim ve sanat” alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır?

 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Osmanlılar
 • Dört Halife
SORU 5

Karahanlı hükümdarı Buğra Han’ın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • El-Ezher Medresesi
 • Nizamiye Medresesi
 • Semerkant Medresesi
 • Necmeddin Eyüp Medresesi
SORU 6

Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)Remle arasında bulunan “elTavvâhin” denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır?

 • Abbasiler - Eyyubiler
 • Abbasiler - Tolunoğulları
 • Karahanlılar - Gazneliler
 • Büyük Selçuklular - Harzemşahlar
SORU 7

Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılır?

 • Egemenlik anlayışıyla
 • Kısa ömürlü olmasıyla
 • Yazılı eserler bırakmasıyla
 • İslamiyet’i kabul etmesiyle
SORU 8

Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini “Kaşgar”a nakletmiştir?

 • Bilge Kül Kadir Han
 • Musa Baytaş Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Satuk Buğra Han
SORU 9

“Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi sırasında kaçmayı başaran Büveyhoğulları Devleti’nin Türk kökenli komutanı _________, Fatımi halifesinin yardımıyla yeni bir ordu kurmuş, Tuğrul Bey’in Bağdat’tan ayrılmasını fırsat bilerek Bağdat’a girmiş ve halifeyi tekrar esir alarak, hutbeyi Fatımi halifesi adına okutmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Tutuş
 • Arslan Besasîri
 • Yusuf Harezmî
 • Ebu’l Kasım Buzcâni
SORU 10

Merkezi “Merv” şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kirman
 • Suriye
 • Anadolu
 • Horasan
SORU 11

Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir?

 • İran
 • Bizans
 • Hindistan
 • Moğolistan
SORU 12

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’in, orijinalinden yıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
SORU 13

Selçukluların ilk çinili minaresi olma özelliğine sahip olan camisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zevvare Camisi
 • Damgan Mescid-i Cuması
 • Kazvin Haydariye Mescidi
 • Gülpeyagân Mescid-i Cuması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk-İslam devletlerinde yetişen ünlü bilginlerden biri değildir?

 • Harezmî
 • İbn-i Rüşd
 • İbn-i Sina
 • Ömer Hayyam
SORU 15

Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygur
 • Osmanlı
 • Gazne
 • Tolunoğulları
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir?

 • Ulaklar
 • Devaddarlar
 • Serhengler
 • Muhtesipler
SORU 17

Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ı, Fatımî Devleti’ni ortadan kaldırmak için çıkmış olduğu seferden geri dönmesine neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romen Diyojen’in Doğu Anadolu’ya sefere çıkması
 • Gurluların, Gazne Devleti’nin varlığına son vermesi
 • Haçlıların Kudüs’ü ele geçirerek burada Kudüs Krallığı’nı kurması
 • İngilizlerin Babür hükümdarı Şah Alem ile Allahabat Antlaşması’nı imzalaması
SORU 18

Selahaddin Eyyûbi’nin aşağıdaki ailesinden / akrabasından hangisi, Yemen Eyyûbi Devleti’ni kurmuştur?

 • Babası Necmeddin Eyyûb
 • Kız kardeşi Zümrüt Hatun
 • Kardeşi Turan Şah
 • Dedesi Sadi
SORU 19

Memlûkler, Osmanlı padişahı II. Bayezid’in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir?

 • Cem Sultan’ı
 • Padişah Bayezid’i
 • Tarafsız kalmışlardır.
 • İkisini de destekleyerek kargaşadan yararlanmak istemişlerdir.
SORU 20

“Babür Devleti’nde din işlerine _________ adı verilen görevliler bakardı.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mir bahşi
 • Kutval
 • Münşi
 • Sadr 12
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDACBDABDCABBCDACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Seçmeli Tarih 2 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?