Tarih 3 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki devletlerden hangisi, XIV. yüzyıl başında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almaz?

 • İznik İmparatorluğu
 • Bizans İmparatorluğu
 • Trabzon İmparatorluğu
 • Karamanoğulları Beyliği
SORU 2

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hamitoğulları
 • Karesioğulları
 • Candaroğulları
 • Germiyanoğulları
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Osman Bey Döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

 • Bursa’nın başkent yapılması
 • Koyunhisar Savaşı’nın kazanılması
 • Yarhisar’ın Osmanlı topraklarına katılması
 • Osmanlı Beyliği’nin bağımsızlığını ilan etmesi
SORU 4

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması yönündeki çalışmalar, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yoğunlaşmıştır?

 • I. Murat
 • I. Mehmet
 • I. Osman
 • I. Bayezit
SORU 5

Haçlılar, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Türkleri, Balkanlardan atma ümitlerini kesin olarak kaybetmişlerdir?

 • Varna
 • Çirmen
 • II. Kosova
 • Sırpsındığı
SORU R
SORU 6

Osmanlı Devleti’nin Fatih Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle bir ilişkisi olmamıştır?

 • Memlûk Devleti
 • Safevi Devleti
 • Bizans İmparatorluğu
 • Akkoyunlu Devleti
SORU 7

Osmanlılar, hangi padişahları döneminde İstanbul’u kuşatmaya başlamışlardır?

 • I. Murat
 • II. Murat
 • II. Mehmet
 • I. Bayezit
SORU 8

Kanuni Döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, Akdeniz’de üstünlük kurma amacı güdüldüğü söylenemez?

 • Malta Adası kuşatmasında
 • Trablusgarp’ın alınmasında
 • Gücerat Sultanlığı’na yardım edilmesinde
 • Preveze’de Haçlı donanmasının yenilgiye uğratılmasında
SORU 9

Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir?

 • Yeni kıtaların bulunması
 • Yeni kültürlerin tanınması
 • Avrupa’dan Amerika’ya göç olması
 • Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
SORU 10

Avrupa’daki Protestanlar, aşağıdakilerden hangisi ile inanç serbestliği kazanmışlardır?

 • Ogsburg Antlaşması’yla
 • İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’yle
 • Germanya Federasyonunun kurulmasıyla
 • Amerika’nın bağımsızlığını kazanmasıyla 10
SORU 11

Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan Kutsal İttifak, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda oluşturulmuştur?

 • Karlofça Antlaşması
 • I. Viyana Kuşatması
 • II. Viyana Kuşatması
 • Haçova Meydan Muharebesi
SORU 12

Balkanlar, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda Rus tehlikesine karşı açık bir duruma gelmiştir?

 • Yaş Antlaşması
 • Tilsit Antlaşması
 • Zitvatorok Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
SORU 13

Girit fatihi olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde sadrazamlık yapmıştır?

 • IV. Murat
 • IV. Mehmet
 • I. Mahmut
 • II. Mahmut
SORU 14

Yeniçerilerin isyanı sonucu tahttan indirilerek öldürülen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Osman
 • II. Mehmet
 • II. Ahmet
 • II. Süleyman
SORU 15

“1639 Kasrı Şirin Antlaşması” denilince ilk akla gelen, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz’in bir Türk gölü olma özelliğini kaybettiği antlaşma
 • Osmanlı’ya, Kuzey Afrika’daki son toprağını kaybettiren antlaşma
 • Bugünkü Türkiye İran sınırının büyük bir bölümünü belirleyen antlaşma
 • Avusturya imparatorunun, protokol yönünden Osmanlı padişahına eşit olduğunu belgeleyen antlaşma
SORU 16

II. Mahmut, hangi olay karşısında Ruslarla, Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır?

 • Azınlık isyanları
 • Kırım’ın elden çıkması
 • Napolyon’un Mısır’ı işgali
 • Mehmet Ali Paşa Ayaklanması
SORU 17

Hareket Ordusu’nun, 1909 yılının Nisan ayında Selanik’ten İstanbul’a gelmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bulgarların Çatalca’ya kadar ilerlemesi
 • Selanik’in Yunanlılarca işgale uğraması
 • 31 Mart Olayı adı verilen isyanın çıkması
 • İki Alman gemisinin boğazlardan geçmesi
SORU R
SORU 18

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlılar, kutsal yerleri kurtarmak amacıyla İngilizlerle, aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmışlardır?

 • Kanal
 • Irak
 • Suriye ve Filistin
 • Hicaz ve Yemen
SORU 19

19 . yüzyılın sonlarına doğru Mısır’a sömürgecilik amacıyla yerleşen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Fransa
 • Rusya
SORU 20

Fransız Ordularının, Napolyon Savaşları sonunda Koalisyon Orduları tarafından tümüyle yenilgiye uğratılmasının ardından, Avrupa’daki sınırları ve güçler dengesini yeniden belirlemeye yönelik kararlar almak üzere toplanmış olan kongre, aşağıdakilerden hangisidir?

 • IV. Müslümanlar Kongresi
 • Lüleburgaz Kongresi
 • Viyana Kongresi
 • Paris Kongresi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADCBDCDACDBACDCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Tarih 3 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 3 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 3 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 3 soruları toplamda 11 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 11 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?