Tarih 4 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Kadı”nın görevlerinden biri değildir?

 • Yargıç olarak davalara bakmak
 • Bulunduğu bölgede atlı asker yetiştirmek
 • Reayanın istek ve şikâyetlerini Divana iletmek
 • Görev bölgesindeki devlet görevlileri üzerinde denetim kurmak
SORU 2

Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere ne ad verilirdi?

 • Arpalık
 • Nahiye
 • Salyaneli
 • Salyanesiz
SORU 3

Padişah mührünün kendisinde bulunmasından dolayı “Padişah Vekili” sayılan Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadrazam
 • Kazasker
 • Defterdar
 • Yeniçeri Ağası
SORU 4

“İlk Osmanlı medresesi, 1331 yılında _________ tarafından İznik’te açılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • I. Murat
 • II. Murat
 • Osman Bey
 • Orhan Bey
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun askerî birliklerindendir?

 • Voyvodalar
 • Cebeciler
 • Muhassıllar
 • Müderrisler
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir?

 • Bey
 • Gazi
 • Kağan
 • Hüdavendigar 11
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, askerîidari örgütlenmenin birimlerindendir?

 • Kaza
 • Nahiye
 • Sancak
 • Voyvoda
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, reayanın içinde yer aldığı mesleklerden biri değildir?

 • Sipahilik
 • Tüccarlık
 • Çiftçilik
 • Zanaatkârlık
SORU 9

II. Mahmut’un âyanlarla imzaladığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanunuesasi
 • Senedi ittifak
 • Islahat Fermanı
 • Tanzimat Fermanı
SORU 10

Osmanlı’nın, aşağıdaki taşra yönetimindeki görevlilerinden hangisinin görevleri arasında, çarşı ve pazarların düzenini sağlamak ve esnaf gruplarını denetlemek vardır?

 • Muhtesiplerin
 • Kapan eminlerinin
 • Beytülmal eminlerinin
 • Gümrük ve bâc eminlerinin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticaretin gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

 • Tüccarların devlet tarafından özendirilmesi
 • Ticaret yolları üzerinde güvenliğin sağlanması
 • İşlek ticaret yollarının ülke topraklarından geçmesi
 • Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması
SORU 12

Göçebelerin yetiştirdikleri hayvan miktarına göre devlete ödedikleri hayvan vergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bâc
 • Öşür
 • Avarız
 • Ağnam
SORU 13

I. Lonca ile hükûmet arasındaki ilişkileri yürütür.
II. Gerekli olan ham maddeyi alarak ustalar arasında eşit biçimde dağıtır.
Yaptığı işlerden bahsedilen lonca görevlileri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I -- > II

 • Ehli hibre -- > Nakip
 • Yiğitbaşı -- > Çavuş
 • Kethüda -- > Yiğitbaşı
 • Yiğitbaşı -- > Kethüda
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde insan gücünü belirleyen ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Bu tarihten önce ülkenin nüfus durumu ile ilgili bilgiler, aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir?

 • Ulûfe defterleri
 • Tahrir defterleri
 • Şeriye defterleri
 • Mahkeme zabıtları
SORU 15

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi, Osmanlı’nın Kuruluş Döneminin önemli bir seramik merkezidir?

 • İznik
 • Edirne
 • Uşak
 • Gördes
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Döneminin başarılı hattatlarındandır?

 • Yahya Sufi
 • Sami Efendi
 • Hafız Osman
 • Ahmet Karahisarî
SORU 17

İlköğretim, aşağıdaki hangi padişah tarafından zorunlu hâle getirilmiştir?

 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • V. Murat
 • II. Abdülhamit
SORU R
SORU 18

Osmanlı eğitim kurumlarından biri olan “Darülhendese”ler, hangi alanda eğitim veren ihtisas medreseleridir?

 • Tıp
 • Hadis
 • Mesnevi
 • Matematik
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemine ait değildir?

 • Bursa’daki Yeşil Türbe
 • Edirne’deki Selimiye Cami
 • İstanbul’daki Bayezid Cami
 • İznik’teki Hacı Özbek Cami
SORU 20

Osmanlı Devleti’nde farklı alanlarda eğitim veren medreseler, Cumhuriyet Döneminde hangi tarihte çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır?

 • 1938
 • 1931
 • Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • 1924
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCCABADDCBADBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Tarih 4 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 4 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 4 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 4 soruları toplamda 12 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 12 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?