GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Tanrısal, mutlak bilgiye sezgiyle ulaşılabileceğini” ileri süren inanç biçimidir?

 • A) Gnostisizm
 • B) Agnostisizm
 • C) Ateizm
 • D) Politeizm
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Hinduizm
 • C) Şintoizm
 • D) Yahudilik
SORU 3

• Temelinde Mutlak Varlık inancı vardır.
• Yaratıcı, yok edici ve koruyucu üç tanrıya inanılır.
• Ruhun ölümsüzlüğüne inanılır.
• Kast sistemi vardır.
Yukarıda birtakım özellikleri verilen din hangisidir?

 • A) Budizm
 • B) Taoizm
 • C) Sihizm
 • D) Hinduizm
SORU 4

Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalan batı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir.
Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?

 • A) Hz. Yakup
 • B) Hz. Davut
 • C) Hz. Süleyman
 • D) Hz. İbrahim
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

 • A) Budizm
 • B) Şintoizm
 • C) Caynizm
 • D) Sihizm
SORU 6

“Yedi kollu şamdan” ve “altı köşeli yıldız” aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?

 • A) Budizm
 • B) Hristiyanlık
 • C) Hinduizm
 • D) Yahudilik
SORU 7

Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için başka varlığa ihtiyacı olmaması olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kıyam binefsihi
 • B) Muhalefet’ün li’l havadis
 • C) Vahdaniyet
 • D) Tekvin
SORU 8

Sözlükte “kulluk” olarak tarif edilen, belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad verilir?

 • A) İbadet
 • B) İman
 • C) Dua
 • D) Temizlik
SORU 9

Allah’ın, yarattıklarına benzememesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
 • B) Muhalefet’ün li’l havadis
 • C) Kudret
 • D) Tekvin
SORU 10

İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kiramen Katibin
 • B) Hafaza Melekleri
 • C) Rıdvan Meleği
 • D) MünkerNekir Melekleri
SORU 11

Hz. Musa’ya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir?

 • A) Kudüs’te
 • B) Siyon Dağı’nda
 • C) Sina Dağı’nda
 • D) Arafat Dağı’nda
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi için abdest almak vacipdir?

 • A) Kur’an okumak
 • B) Kurban kesmek
 • C) Bayram namazı kılmak
 • D) Kabe’yi tavaf etmek
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • A) Yellenmek
 • B) Uyumak
 • C) Bayılmak
 • D) Ağlamak
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biridir?

 • A) İftitah tekbiri almak
 • B) Kılınacak namaza niyet etmek
 • C) Gerektiğinde abdest veya gusül abdesti almak
 • D) Kıbleye yönelmek
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?

 • A) Namazın sonunda sağa ve sola selam vermek
 • B) Namazda yanılma durumunda sehiv secdesi yapmak
 • C) Rükû ve secdeye eğilip kalkarken tekbir getirmek.
 • D) Her rekâtta Fatiha suresini okumak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir?

 • A) İftitah tekbirini alırken elleri yukarı kaldırmak
 • B) Bayram namazlarında ek tekbirleri getirmek
 • C) Rükûda üç defa “Sübhane rabbiyel azim” demek.
 • D) Önü açık yerde namaz kılarken önüne sutre (engel) koymak
SORU 17

Cenaze namazında ikinci tekbiri getirdikten sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?

 • A) Sübhaneke duası
 • B) Ettehiyyâtü duası
 • C) SalliBarik duaları
 • D) Rabbena duaları
SORU 18

Teravih namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müstehap
 • B) Sünneti müekkede
 • C) Farz
 • D) Vacip
SORU 19

Nisab kavramı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

 • A) Namaz
 • B) Oruç
 • C) Hac
 • D) Zekat
SORU 20

Kevser suresinde aşağıdaki ibadetlerin hangileri ifade edilmiştir?

 • A) Namaz Oruç
 • B) Hac Zekât
 • C) Namaz Kurban
 • D) Zekât Kurban
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDCBDAABBCDDACBCBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?