GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

I. Gizli konuşma
II. Yazıyla bildirme
III. İşaret etme
IV. Tane tane okuma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “vahiy” kelimesinin sözlük anlamıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız IV
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve III
SORU 2

Vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vahyin bir anlamı da haberleşmedir.
 • B) Kur’an’a göre Allah canlı cansız bütün varlıklara vahyetmiştir.
 • C) Vahiy Allah’tan insana ve insandan Allah’a olmak üzere çift yönlüdür.
 • D) Vahiy, Cebrail’in peygamberlere getirdiği ilahî bilgidir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biridir?

 • A) Nebiler Kitabı
 • B) Ahitler Kitabı
 • C) Resullerin İşleri
 • D) On Emir
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin vahiyleri korumaya yönelik aldığı tedbirlerden değildir?

 • A) Unutulmaması için ezberletmek.
 • B) Yassı kemik ve benzeri şeylere yazdırmak
 • C) Her yıl mevcut vahiyleri Cebrail ile karşılıklı okumak
 • D) Vefatından hemen önce, tüm vahiyleri kitaplaştırmak
SORU 5

“Ey insanlar!” ifadesi ile başlayan ayetler Kur’an’ın hangi özelliğine delil oluşturur?

 • A) Mucizeviliğine
 • B) Evrenselliğine
 • C) Yol göstericiliğine
 • D) Açıklayıcılığına
SORU 6

Kur’an’daki her bir cüzde kaç tane hizb vardır?

 • A) 4
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
SORU 7

Aşağıdaki kişilerden hangisinin Kur’an meali vardır?

 • A) Mustafa Sabri Efendi
 • B) Rıfat Börekçi
 • C) Hasan Basri Çantay
 • D) Kamil Miras
SORU 8

Aşağıdaki peygamber kıssalarından hangisinin konusu öncelikle akıl yürütme ve insanları düşünmeye çağırmaktır?

 • A) Hz. Eyyüb
 • B) Hz. Musa
 • C) Hz. Davud
 • D) Hz. İbrahim
SORU 9

Aşağıdaki peygamber isimlerinden hangisi Kur’an’da geçmez?

 • A) Hz. İdris
 • B) Hz. Şit
 • C) Hz. İlyas
 • D) Hz. Şuayb
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “hüzün yılı” olarak bilinen senede vefat etmiştir?

 • A) Hz. Hamza
 • B) Ebu Talib
 • C) Hz. Aişe
 • D) Abdülmuttalib
SORU 11

Hz. Muhammed, Mekke’de kurulan panayırlarda tevhid hakikatini anlatacak kimseler arıyordu. Bu sırada tanıştığı Medineli altı kişi onu kendi şehirlerine davet ettiler.
İslam tarihinde bu görüşme hangi isimle bilinmektedir?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Hilfü’l Fudûl
 • C) Akabe Görüşmesi
 • D) Medine Antlaşması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Medine dönemi olaylarındandır?

 • A) Kardeşlik Antlaşması
 • B) II. Akabe biatı
 • C) Taif Ziyareti
 • D) Hz. Hatice’nin vefatı
SORU 13

Bedir Savaşı’nda Müslüman ve müşrik ordularının sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Müslümanlar -- > Müşrikler

 • A) 300 -- > 1000
 • B) 550 -- > 1500
 • C) 700 -- > 2000
 • D) 1000 -- > 3000
SORU 14

Hz. Peygamber hangi olaydan sonra Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere çevre ülke yöneticilerine İslam’a davet mektubu göndermeye başlamıştır?

 • A) Bedir Savaşı
 • B) Hendek Savaşı
 • C) Hudeybiye antlaşması
 • D) Mekke’nin fethi
SORU 15

Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi
Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet
M.A.Ersoy bu ifadeleri ile aşağıdakilerden hangisini dile getirmek istemiştir?

 • A) Hz. Muhammed’in son peygamber oluşunu
 • B) Hz. Muhammed’in barış elçisi olduğunu
 • C) Hz. Muhammed’e duyulan ihtiyacı
 • D) Hz. Muhammed’e itaat edilmesi gerektiğini
SORU 16

Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisinin münafıklığın alametlerinden olduğunu söylemiştir?

 • A) Namuslu bir kadına iftira etmeyi
 • B) Söz verdiğinde sözünde durmamayı
 • C) Müslüman kardeşinin arkasından kötü konuşmayı
 • D) Yetimleri gözetmemeyi
SORU 17

Dini bir terim olarak “sui zan” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • A) Bir kimsenin ardından, duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözler sarfetmek
 • B) Birine haksız yere bir suç isnat etmek
 • C) Bir kişinin özel hayatını araştırmak
 • D) Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmak
SORU 18

İblis, Hz. Adem’e secde etmesi emredildiğinde “O, topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateş, topraktan üstündür.” demiş ve emri yerine getirmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İblis’in bu tutumunu ifade eder?

 • A) Kin ve Düşmanlık
 • B) Kibir ve Hasetlik
 • C) Sui zan
 • D) Ateizm
SORU 19

“Dünya, ahiretin tarlasıdır.”
Hadisi Şerif
Bu hadis, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • A) İslam’a göre dünya hayatı bir denenmeden ibarettir.
 • B) İslam, dünya ve ahiret dengesini gözetmiştir.
 • C) Kişi tüm gayreti ile ahireti için çalışmalıdır.
 • D) Kişi dünyadaki amellerine göre ahirette muamele görecektir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biridir?

 • A) Kur’an’ın açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlamak
 • B) Kur’an’ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek
 • C) İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konularda hükümler vermek
 • D) Kalbi kötü duygulardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCADBACDBBCAACCBDBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?