GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • İlk 30 dk içinde yapılan hayat kurtarıcı uygulamalar olması
 • Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
 • Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
 • Mevcut araç-gereçlerle yapılması
SORU 2

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “A” neyi ifade etmektedir?

 • Kanamanın durdurulmasını
 • Solunumun değerlendirilmesini
 • Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?

 • Kablo teli
 • Üçgen sargı
 • Çengelli iğne
 • Paslanmaz çelik makas
SORU 4

Kaza yerine ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?

 • Yaralıları belirlemek
 • Yaralıları araçtan çıkarmak
 • Kazayı yetkililere haber vermek
 • Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
SORU 5

Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

 • Kazazede de kırık olup olmadığına bakılması
 • Kazazede de bilinç kaybı olup olmadığına bakılması
 • Kazazedenin göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
 • Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
SORU 6

Kalp durmasında, ilk 5 dakika içerisinde müdahale edilmez ise dokuların oksijenlenmesi bozulmaktadır.
Bu durumdan ilk etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kalp
 • Beyin
 • Böbrekler
 • Akciğerler
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nakli yapılan dokulara örnektir?

 • Kalp
 • Böbrek
 • Pankreas
 • Kemik iliği
SORU 8

• Nefes almada güçlük
• Gürültülü, hızlı ve derin solunum
• Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • Şok
 • Koma
 • Boğulma
 • Bayılma
SORU 9

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin 5 dk süre ile sıkılması
 • Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
 • Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
 • Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
SORU 10

Turnike (boğucu sargı) aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 • Karın yaralanmasında
 • Atardamar kanamalarında
 • Kılcal damar kanamalarında
 • Delici göğüs yaralanmasında
SORU 11

Organ kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Kopan parçanın en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna ulaştırılması
 • Kopan parçanın temiz ve su geçirmez torbaya konularak soğuk tutulması
 • Kopan parçanın vücuttan ayrıldığı yere ve kopan yüzeyine antiseptik madde sürülmesi
 • Kopan parçanın buz ya da buzlu suyla asla doğrudan temas ettirilmemesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

 • Kan basıncının düşmesi
 • Bilinç seviyesinin artması
 • Cildin kuru ve sıcak olması
 • Nabız atışının güçlü olması
SORU 13

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 • Karın yaralanmalarında
 • Bacak yaralanmalarında
 • Göğüs yaralanmalarında
 • Omurga yaralanmalarında
SORU 14

Üçüncü derece yanıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Derinin tüm tabakalarının etkilendiği yanıklardır.
 • Derinin sadece üst kısmının zarar gördüğü yanıklardır.
 • Derinin birinci ve ikinci tabakasının zarar gördüğü yanıklardır.
 • Cildin aşırı kırmızı olduğu ve içinde su dolu kabarcıkların oluştuğu yanıklardır.
SORU 15

I- Kazazede hemen uyutulur.
II- Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır.
III- Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecekler verilir.
Yukarıda verilen uygulamalardan hangilerinin, aşırı soğuk ortamda uzun süre kalan kazazedeye yapılması doğru olur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 16

I- Kırık bölgenin tespit edilmesi
II- Kanama ve şoka karşı önlem alınması
III- Kazazedenin uygun pozisyonda sağlık kuruluşuna ulaştırılması
Verilenlerden hangileri kırıklarda uygulanacak ilk yardım ilkelerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 17

Şiddetli zorlama sonucu eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması ve buna bağlı olarak eklemin yapısında yırtılmalar ve iç kanamalar meydana gelmesi durumuna ne ad verilir?

 • Kırık
 • Çıkık
 • Burkulma
 • Zorlama
SORU 18

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli ve geçici bilinç kaybına ne denir?

 • Şok
 • Kriz
 • Koma
 • Bayılma
SORU 19

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarı yüzüstü yan yatış
 • Baş geride yarı oturuş
 • Sırtüstü yatış
 • Dik oturuş
SORU 20

Ağza alınan ya da yenilen bir zehirli maddeye bağlı olarak yanık ve morarmanın oluşması durumunda, kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğru olur?

 • Ağızdan sıvı alımının kesilmesi
 • Bol su, soğuk süt ve ayran içirilmesi
 • Kusturularak alınan maddelerin çıkarılması
 • Sıcak su ile pansuman yapılarak istirahata alınması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDADCBDCABCADACDCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler