Truzim 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kaplıcanın ılıcadan temel farkı nedir?

 • Üstünün kapalı olması
 • Suyunun sıcak olması
 • Suyunun içilmesi
 • Suyunun tuzlu olması
Soru 2

Klimatizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dağ istasyonlarında ve deniz kenarlarında uygulandığı
 • Açık ve temiz havadan yararlanıldığı
 • 21 günlük tedavi süresi gerektirdiği
 • “Temiz hava tedavisi” yöntemi de denildiği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangi yaş grubu gençlik turizmi kapsamında yer alır?

 • 0 - 9 arası yaş gurubu
 • 5 - 12 arası yaş gurubu
 • 15 - 24 arası yaş gurubu
 • 25 - 44 arası yaş gurubu
Soru 4

Yurt dışından gelen yabancı turistlerin oluşturduğu turizm etkinlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • İç turizm
 • Kitle turizmi
 • Pasit dış turizm
 • Aktif dış turizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gençlerin turizme katılma nedenlerinden biri değildir?

 • Sorumluluklarının az olması
 • Gelir seviyelerinin yüksek olması
 • Maceraya ve değişime açık olmaları
 • Konaklama seçimine az önem vermeleri
REKLAM
Soru 6

Avcılık, İlk Çağda hangi amaçla yapılmıştır?

 • Zevk ve macera
 • Para kazanmak
 • Yaşamı sürdürebilmek
 • Doğal yaşamı korumak
Soru 7

Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Osmanlı evleri bakımından zengin olduğu
 • Gelişmiş ve çok yönlü ulaşım ağına sahip olduğu
 • Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge olduğu
 • Sağlık turizmi açısından yetersiz olduğu
Soru 8

Ülkemizde, kültür turizminin önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanıtım eksikliği
 • Kültür varlıklarının çokluğu
 • Farklı kültürlerin zenginliği
 • Dil bilen insanların yetersizliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz bölgesindeki millî parklardan biri değildir?

 • Güllük Dağı
 • Bolu - Yedigöller
 • Karatepe - Aslantaş
 • Olimpos - Beydağları Sahil
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde yer alır?

 • Alacahöyük Millî Parkı
 • Ihlara Vadisi
 • Pamukkale
 • Abant Gölü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde turizmin gelişmesini engelleyen nedenlerden biri değildir?

 • Ulaşım yetersizliği
 • Sanayisinin gelişmemişliği
 • İklimin elverişsizliği
 • Konaklama tesislerinin azlığı
Soru 12

Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi ve Anıtkabir hangi şehrimizde yer almaktadır?

 • Kayseri
 • Konya
 • Ankara
 • Eskişehir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turizm zenginliğidir?

 • Bitki örtüsü
 • İklim özellikleri
 • Yeraltı kaynakları
 • Tarihi eserler ve doğal güzellikler
REKLAM
Soru 14

Turizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Gelişmekte olan ülkelerce dikkate alınmaz.
 • Döviz girdisi sağlayan ekonomik etkinliktir.
 • Büyüyen, gelişen ve globalleşen bir sektördür.
 • İstihdam olanakları yaratarak işsizliği azaltır.
Soru 15

İşsizliği azaltması, daha çok insanın iş ve sosyal güvenceli olmasını sağlaması turizmin hangi etkisiyle ilgilidir?

 • Politik etkisi
 • Dövize etkisi
 • Gelir kaynağı olma etkisi
 • Yatırım kaynağı olma etkisi
Soru 16

İnsanlar, turizm ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikle hangi ülkeleri tercih ederler?

 • Sosyal, ekonomik ve politik ilişki içindeki ülkeleri
 • Doğal güzellikleri bozulmamış ülkeleri
 • Sınır komşusu olan ülkeleri
 • Zengin ve kalkınmış ülkeleri
Soru 17

Dünyada, kültür turizmi hangi yıllardan beri yapılmaktadır?

 • 1930’lu
 • 1950’li
 • 1960’lı
 • 1980’li
Soru 18

Ülkemizde turizm sektörünün gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

 • Doğu ile batı arasında köprü olması
 • Hizmet elemanlarının eğitimsiz olması
 • Bozulmamış bir çevreye sahip olması
 • Yeni ve nitelikli tesislere sahip olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi turizm alanında gerçekleştirilen yatırımlardan değildir?

 • Sanayi yatırımları
 • Altyapı yatırımları
 • Spor tesisi yatırımları
 • Otel, motel, kamp yatırımları
Soru 20

Turizm geliri en fazla olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCDBCDABDBCDADABBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler