Türk Edebiyatı 1 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Halk edebiyatında şiirler, (…) adı verilen defterlerde toplanmıştır.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • mahlas
 • Ozan
 • cönk
 • Destan
SORU 2

Tasavvuf edebiyatında, tekke yöntemine uygun bir şekilde yapılan törenleri anlatan şiirlere ne ad verilir?

 • Semai
 • Devriye
 • Ayin
 • Ağıt
SORU 3

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir estetiği ya da bir olayı tam olarak anlatan ve bir yargı bildiren söz grubuna ne denir?

 • Cümle
 • Deyim
 • Kelime
 • paragraf
SORU 4

Yazıda dile takılacak pürüzlerin olmamasına ne ad verilir?

 • Yalınlık
 • Duruluk
 • Açıklık
 • Akıcılık
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi insanda estetik duygular uyandıran, insanların duygudüşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren dil ürünü eserlere verilen isimdir?

 • Edebî eser
 • Görsel sanat
 • Ana düşünce
 • Sözlü anlatım
SORU R
SORU 6

Sordum nigarı; dediler ahbap
Semti Vefa’da, Doğru Yol’dadır.

(Cahit Sıtkı Tarancı )
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

 • İntak
 • Cinas
 • Tevriye
 • Teşhis
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir?

 • Millî Edebiyat
 • Halk edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Sözlü edebiyat
SORU 8

İslami Devir Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasını kapsar?

 • 19 . yy. 20 . yy.
 • 10 . yy. 19 . yy.
 • 8 . yy. 10 . yy.
 • 5 . yy. 8 . yy.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer almaz?

 • Edebiyatı Cedide
 • Tasavvuf edebiyatı
 • Fecri Âti Topluluğu
 • Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı
SORU 10

Yürü bre Dadaloğlu’m yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut
Bunda suçun varsa Hakk’a tövbe et

(Dadaloğlu)
Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarım
 • tam
 • Zengin
 • Tunç
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı Dönemine ait değildir?

 • Çarhname
 • Kutadgu Bilig
 • Kül Tigin Anıtı
 • Divanı Hikmet
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi aynı ölçüyle söylenmiş, aralarında anlam bütünlüğü bulunan iki dizeye verilen isimdir?

 • Kıta
 • Dize
 • Bend
 • Beyit
SORU 13

Kişilerin ya da toplumun kusurlarını, yanlış taraflarını göstermek amacıyla yazılan şiirlere ne denir?

 • Pastoral
 • Satirik
 • Dramatik
 • Epik
SORU 14

Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

(Ahmet Muhip Dıranas)
Bu dörtlüğün konusu bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Epik
 • Didaktik
 • Lirik
 • Dramatik
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin türleridir?

 • Lirik Epik
 • İdil Eglog
 • Satirik Didaktik
 • Tragedya Komedya
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk edebiyatı türlerinden biri değildir?

 • İlahi
 • Nefes
 • Şathiye
 • Mâni
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • Şairler son dörtlükte adlarını ya da mahlaslarını kullanırlar.
 • Ürünler halkın anlayabileceği bir dille söylenmiştir.
 • Yöresel özellikleri yansıtır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
SORU R
SORU 18

Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfün teli bağ bana

Söyleyeni belli olmayan bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mâni
 • Hikmet
 • Nutuk
 • Bilmece 24
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına verilen isimdir?

 • Resim
 • Mimari
 • Müzik
 • Edebiyat
SORU 20

Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi

(Karacaoğlan)
Bu dörtlüğün hece ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7’li
 • 8’li
 • 11’li
 • 14’lü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCADACDBBACDBCBDAADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 1 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 1 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 1 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 1 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 1 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler