Türk Edebiyatı 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Halk edebiyatında şiirler, (…) adı verilen defterlerde toplanmıştır.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • mahlas
 • Ozan
 • cönk
 • Destan
Soru 2

Tasavvuf edebiyatında, tekke yöntemine uygun bir şekilde yapılan törenleri anlatan şiirlere ne ad verilir?

 • Semai
 • Devriye
 • Ayin
 • Ağıt
Soru 3

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir estetiği ya da bir olayı tam olarak anlatan ve bir yargı bildiren söz grubuna ne denir?

 • Cümle
 • Deyim
 • Kelime
 • paragraf
Soru 4

Yazıda dile takılacak pürüzlerin olmamasına ne ad verilir?

 • Yalınlık
 • Duruluk
 • Açıklık
 • Akıcılık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi insanda estetik duygular uyandıran, insanların duygudüşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren dil ürünü eserlere verilen isimdir?

 • Edebî eser
 • Görsel sanat
 • Ana düşünce
 • Sözlü anlatım
REKLAM
Soru 6

Sordum nigarı; dediler ahbap
Semti Vefa’da, Doğru Yol’dadır.

(Cahit Sıtkı Tarancı )
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

 • İntak
 • Cinas
 • Tevriye
 • Teşhis
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemlerinden biridir?

 • Millî Edebiyat
 • Halk edebiyatı
 • Klasik Edebiyat
 • Sözlü edebiyat
Soru 8

İslami Devir Türk Edebiyatı hangi yüzyıllar arasını kapsar?

 • 19 . yy. 20 . yy.
 • 10 . yy. 19 . yy.
 • 8 . yy. 10 . yy.
 • 5 . yy. 8 . yy.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde yer almaz?

 • Edebiyatı Cedide
 • Tasavvuf edebiyatı
 • Fecri Âti Topluluğu
 • Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı
Soru 10

Yürü bre Dadaloğlu’m yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut
Bunda suçun varsa Hakk’a tövbe et

(Dadaloğlu)
Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarım
 • tam
 • Zengin
 • Tunç
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı Dönemine ait değildir?

 • Çarhname
 • Kutadgu Bilig
 • Kül Tigin Anıtı
 • Divanı Hikmet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aynı ölçüyle söylenmiş, aralarında anlam bütünlüğü bulunan iki dizeye verilen isimdir?

 • Kıta
 • Dize
 • Bend
 • Beyit
Soru 13

Kişilerin ya da toplumun kusurlarını, yanlış taraflarını göstermek amacıyla yazılan şiirlere ne denir?

 • Pastoral
 • Satirik
 • Dramatik
 • Epik
REKLAM
Soru 14

Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

(Ahmet Muhip Dıranas)
Bu dörtlüğün konusu bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Epik
 • Didaktik
 • Lirik
 • Dramatik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin türleridir?

 • Lirik Epik
 • İdil Eglog
 • Satirik Didaktik
 • Tragedya Komedya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk edebiyatı türlerinden biri değildir?

 • İlahi
 • Nefes
 • Şathiye
 • Mâni
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • Şairler son dörtlükte adlarını ya da mahlaslarını kullanırlar.
 • Ürünler halkın anlayabileceği bir dille söylenmiştir.
 • Yöresel özellikleri yansıtır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
Soru 18

Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfün teli bağ bana

Söyleyeni belli olmayan bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mâni
 • Hikmet
 • Nutuk
 • Bilmece 24
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına verilen isimdir?

 • Resim
 • Mimari
 • Müzik
 • Edebiyat
Soru 20

Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi

(Karacaoğlan)
Bu dörtlüğün hece ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7’li
 • 8’li
 • 11’li
 • 14’lü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCADACDBBACDBCBDAADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler