Türk Edebiyatı 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Gelişme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserlerine verilen genel addır?

 • Piyes
 • Sahne
 • Perde
 • Tuluat
Soru 3

• Konu sınırlılığı yoktur.
• Genelde sanat, bilim, edebiyat, felsefe gibi konularda yazılır.
• Makale ya da fıkra uzunluğunda olur.
Bu özellikler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

 • Gezi yazısı
 • Anı
 • Biyografi
 • Deneme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk destanlarından biridir?

 • Alp Er Tunga Destanı
 • Bozkurt Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı
Soru 5

Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başlarından geçen olayları anlatan eserlere ne ad verilir?

 • Masal
 • Öykü
 • Şiir
 • Roman
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan yazılı metinlerden biri değildir?

 • Anı
 • Mektup
 • Günlük
 • Makale
Soru 7

Bir açık mektubun yazılmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş bulmak
 • Yakınlarla haberleşmek
 • Kamuoyunu aydınlatmak
 • Ticari kuruluşlarla yazışmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan biridir?

 • Çılgın Orlando
 • İlyada ve Odissea
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Kaybolmuş Cennet
Soru 9

Fuzulî tarafından yazılmış olan “Leyla ve Mecnun” isimli eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Eleştiri
 • Mesnevi
 • Dram
Soru 10

Eski Yunan’da, seyircideki acıma ve korkuya bağlı duyguları ortaya çıkarmak amacıyla yazılan tiyatro eserlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Komedi
 • Trajedi
 • Dram
 • Opera
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir öyküde olayın geçtiği ortamın ve kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği bölümdür?

 • Serim
 • Düğüm
 • Gelişme
 • Çözüm
Soru 12

Yabancı dille yazılmış bir tiyatro eserini, yöresel koşullara göre uygun biçimde kişi ve yer adları dâhil, kendi diline çevirme işine ne denir?

 • Jest
 • Perde
 • Adaptasyon
 • Operet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanat eserlerinden biridir?

 • Masal
 • Destan
 • Hikâye
 • Meddah
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde yer almaz?

 • Karagöz
 • Komedi
 • Orta oyunu
 • Meddah
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi öykünün ögelerinden biri değildir?

 • Kişiler
 • Zaman
 • Yazar
 • Yer
Soru 16

Çanakkale Gelibolu savaşlarının en kanlı sahneleri, hiç şüphe yok ki Arıburnu Anafartalar cephesinde geçer. Mustafa Kemal Çanakkale harplerine, Soru 19
Tümen Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal olarak katılır.
Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Tarihi metin
 • Felsefi metin
 • Bilimsel metin
 • Betimleyici metin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olayları anlatan kısa yazılardır?

 • Roman
 • Öykü
 • Deneme
 • Masal 25
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fıkra sözcüğünün karşılıklarından biri değildir?

 • Gazete yazısı
 • Küçük nükteli hikâye
 • Kanun maddelerinin alt bölümleri
 • Bir tiyatro eserinin sahnelerinden her biri
Soru 19

Karagöz oyununda, Karagöz’le Hacivat’ın aralarında geçen konuşmaların yer aldığı ve asıl oyunla ilgisi olmayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
 • Giriş
Soru 20

Bir sanat eserinin, bir sanatçının gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan eserlere ne ad verilir?

 • Deneme
 • Makale
 • Eleştiri
 • Öykü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBADCBCBACDBCABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler