Türk Edebiyatı 4 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi anonim halk şiirine ait değildir?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
 • Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır.
 • Manzum eserlerde ölçü hece ölçüsüdür.
SORU 2

Kurtulamam üç nesnenin elinden
Biri firkat biri gurbet biri aşk
Üçü bilmez birbirinin dilinden
Biri firkat biri gurbet biri aşk

(Gevheri)
Bu dörtlüğün durakları aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8 + 3
 • 4 + 4 + 3
 • 4 + 7
 • 3 + 5 + 3 30
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bendiye
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahi’’nin diğer isimlerinden biri değildir?

 • Nefes
 • Gazel
 • Topuğ
 • Âyin
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir?

 • Terkibibent
 • Âsım Tarihi
 • Gülşen-i Şuara
 • Sefaretname-i Ahmet Resmî
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki türkü türlerinden hangisi ezgisine göre isimlendirilmiştir?

 • Bozlak
 • Üçleme
 • Aşk
 • Ölüm
SORU 7

Kasidenin hangi bölümünde şair kendisini över?

 • Girizgâh
 • Tegazzül
 • Fahriye
 • Dua
SORU 8

RUBAİ
Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâmei gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da, mihneti hicrâna
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

(Haletî)
(Hengâmei gam: Gam, dert, tasa vakti.
Mihneti hicrân: Ayrılık derdi, kederi, belası. Dâstan: Destan.)
Bu şiirde “asıl verilmek istenen düşünce” hangi mısrada söylenmiştir?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Battalname’’ için söylenemez?

 • 7000 beyitlik bir destandır.
 • 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Ahmet Yesevî tarafından kaleme alınmıştır.
 • Türklerin yiğitliklerini, Hristiyanlarla yaptıkları savaşları anlatır.
SORU 10

Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır?

 • Ses taklidine
 • Özel bir kıyafete
 • Sahne ve dekora
 • Dinleyici kitlesine
SORU 11

Aşağıdaki metinlerin hangisi Şeyh Galip’e aittir?

 • Garibname
 • Hüsn ü Aşk
 • Kutadgu Bilig
 • Risaletü’n-Nushiyye
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “Divanı Hikmet”te yer almaz?

 • Dinî hikâyeler
 • Olgun insanın özellikleri
 • Var oluşumuzun nedenleri
 • 12 hayvanlı eski Türk takvimi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez?

 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
 • Çokan Velihonov tarafından dünyaya tanıtılmıştır.
 • Yarım uyaklar ve mısra başlarında görülen aliterasyonlar içerir.
 • Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya ve hayat görüşlerini anlatır.
SORU 14

Belimizde kılıcımız kirmâni
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir.

(Dadaloğlu)
Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Öğüt
SORU 15

(1) Dereler dolmasaydı
(2) Çiçekler solmasaydı
(3) Ölüm Allah’ın emri
(4) Ayrılık olmasaydı

Numaralandırılmış dizelerden hangileri bu mâninin ‘‘doldurma dizeler’’idir?

 • 1 ve 2
 • 2 ve 3
 • 3 ve 4
 • 2, 3 ve 4
SORU 16

“Atabetü’lHakâyık” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ahlaki ve öğretici bir eserdir.
 • Dörtlük ve beyitlerden oluşur.
 • Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
 • Adı ‘‘Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü’’ anlamına gelir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık konulu halk hikâyelerindendir?

 • Tahir ile Zühre
 • Kerem ile Aslı
 • Âşık Garip
 • Kirmanşah
SORU R
SORU 18

‘‘Dede Korkut Hikâyeleri’’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türklerin topluluk hâlinde İslamiyet’i kabul etmeleri
 • Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları
 • Araplara Türkçeyi öğretmenin yolları
 • İyi bir devlet yönetiminin esasları
SORU 19

“Kutadgu Bilig”deki kahramanların her biri bir kavramı simgeler. Buna göre Ögdilmiş’in simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saadet
 • Hayat
 • Anlayış
 • Doğruluk
SORU 20

Gazelin en güzel beytine ne denir?

 • Düz gazel
 • Beytü’l-gazel
 • Yekâvâz gazel
 • Musammat gazel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDBCACDCABDACADDBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 4 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 4 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 soruları toplamda 26 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 4 testinin başarı yüzdesi %31. Sınava katılan 26 öğrenci arasından sadece 8 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 12.52 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler