Türk Edebiyatı 6 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Ali Canip Yöntem
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Mehmet Emin Yurdakul
SORU 2

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olmasını savunan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
SORU 3

Aşağıdaki sanatçı - eser esleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Tevfik Fikret Hâluk’un Defteri
 • Ali Ekrem Bolayır Kırmızı Fesler
 • Halit Ziya Uşaklıgil Ferdi ve Şürekası
 • Cenap Şahabettin Rubâbı Şikeste
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı ‘‘Safahat’’ adlı eserin bölümlerinden biri değildir?

 • Süleymaniye Kürsüsünde
 • Hakkın Sesleri
 • Gölgeler
 • Yüzakı
SORU 5

Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle mensur şiirin ilk örneklerini veren Türk edebiyatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şinasi
 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
 • Ömer Seyfettin
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatın amaçlarından biri değildir?

 • Eserlerde yerli hayatı yansıtmak
 • Türkçeyi yabancı kelimelerle zenginleştirmek
 • Aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü kullanmak
 • Ulusal kaynaklara dayalı bir edebiyat ortaya koymak
SORU 7

‘‘Kendi Gök Kubbemiz’’ ve ‘‘Eski Şiirin Rüzgârıyla’’ adlı eserlerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Cenap Şehabettin
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
SORU 8

Realizm edebiyat akımının şiirdeki biçimidir. Şiirdeki gerçekçiliktir. ‘‘Sanat için sanat.’’ görüşünü benimseyen bu akımın şairleri duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
Bu parçada bahsedilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sembolizm
 • Parnasizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Fecri Âti Topluluğunun bir temsilcisidir?

 • Garip hareketi
 • Mehmet Rauf
 • Muallim Naci
 • Halit Ziya
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait eserlerden biri değildir?

 • Falaka
 • Yalnız Efe
 • Kiralık Konak
 • Yüksek Ökçeler
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in hatıra türünde yazdığı bir eserdir?

 • Kırk Yıl
 • Mai ve Siyah
 • Aşkı Memnu
 • Bir Yazın Tarihi
SORU 12

Serveti Funûn dergisi etrafında toplanan yazarların ve şairlerin 1896 1901 yılları arası oluşturduğu edebiyatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fecri Âti
 • Millî Edebiyat
 • Edebiyatı Cedide
 • Tanzimat edebiyatı
SORU 13

Edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Fuat Köprülü
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu 31
SORU 14

Serveti Fünûn dergisinde şiirleri yayımlandı. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Bireysel konulu şiiri tercih etti. Heceleri, müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek ‘‘Yakazatı Leyliye’’ ve ‘‘Elhanı Şita’’ şiirleridir. “Körebe, Avrupa Mektupları, Tâmât” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Ömer Seyfettin
 • Süleyman Nazif
 • Cenap Şahabettin
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

 • Şarkın Sultanları
 • Ateşten Gömlek
 • Eğil Dağlar
 • Kızıl Elma
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Serveti Fünûn Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • İnsanları bilinçlendirmek için sade bir dil kullanılmıştır.
 • Roman ve hikâye türlerinde başarılı eserler yazılmıştır.
 • Anlamın beyitte toplanması yerine, anlam tüm şiire yayılmıştır.
 • Toplumsal temalara değinilmemiş, aşk, doğa güzellikleri ile günlük temalara yer verilmiştir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Serveti Fünûn Dönemi şairlerinden değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Cenap Şahabettin
 • Reşat Nuri Güntekin
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının temsilcisi değildir?

 • Stendhal
 • Baudelaire
 • Tolstoy
 • Dostoyevski
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’le ilgili bir bilgi değildir?

 • Divan edebiyatındaki beyit anlayışını kırarak nazmı nesre yaklaştırdı.
 • Duygu ve düşünceleri beyit yerine dize içerisinde tamamladı.
 • Kullandığı güçlü roman tekniği ve anlatımıyla başarılı romanlar kaleme aldı.
 • Batı edebiyatlarında görülen sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullandı.
SORU 20

Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylül
 • Araba Sevdası
 • Yaban
 • Aşkı Memnu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDDABCBACACBDDADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 6 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 6 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler