Türk Edebiyatı 6 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden biri değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Ali Canip Yöntem
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Mehmet Emin Yurdakul
Soru 2

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olmasını savunan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
Soru 3

Aşağıdaki sanatçı - eser esleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Tevfik Fikret Hâluk’un Defteri
 • Ali Ekrem Bolayır Kırmızı Fesler
 • Halit Ziya Uşaklıgil Ferdi ve Şürekası
 • Cenap Şahabettin Rubâbı Şikeste
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı ‘‘Safahat’’ adlı eserin bölümlerinden biri değildir?

 • Süleymaniye Kürsüsünde
 • Hakkın Sesleri
 • Gölgeler
 • Yüzakı
Soru 5

Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle mensur şiirin ilk örneklerini veren Türk edebiyatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şinasi
 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
 • Ömer Seyfettin
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatın amaçlarından biri değildir?

 • Eserlerde yerli hayatı yansıtmak
 • Türkçeyi yabancı kelimelerle zenginleştirmek
 • Aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü kullanmak
 • Ulusal kaynaklara dayalı bir edebiyat ortaya koymak
Soru 7

‘‘Kendi Gök Kubbemiz’’ ve ‘‘Eski Şiirin Rüzgârıyla’’ adlı eserlerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Cenap Şehabettin
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 8

Realizm edebiyat akımının şiirdeki biçimidir. Şiirdeki gerçekçiliktir. ‘‘Sanat için sanat.’’ görüşünü benimseyen bu akımın şairleri duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
Bu parçada bahsedilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sembolizm
 • Parnasizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Fecri Âti Topluluğunun bir temsilcisidir?

 • Garip hareketi
 • Mehmet Rauf
 • Muallim Naci
 • Halit Ziya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait eserlerden biri değildir?

 • Falaka
 • Yalnız Efe
 • Kiralık Konak
 • Yüksek Ökçeler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in hatıra türünde yazdığı bir eserdir?

 • Kırk Yıl
 • Mai ve Siyah
 • Aşkı Memnu
 • Bir Yazın Tarihi
Soru 12

Serveti Funûn dergisi etrafında toplanan yazarların ve şairlerin 1896 1901 yılları arası oluşturduğu edebiyatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fecri Âti
 • Millî Edebiyat
 • Edebiyatı Cedide
 • Tanzimat edebiyatı
Soru 13

Edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Fuat Köprülü
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu 31
REKLAM
Soru 14

Serveti Fünûn dergisinde şiirleri yayımlandı. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Bireysel konulu şiiri tercih etti. Heceleri, müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek ‘‘Yakazatı Leyliye’’ ve ‘‘Elhanı Şita’’ şiirleridir. “Körebe, Avrupa Mektupları, Tâmât” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Ömer Seyfettin
 • Süleyman Nazif
 • Cenap Şahabettin
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

 • Şarkın Sultanları
 • Ateşten Gömlek
 • Eğil Dağlar
 • Kızıl Elma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Serveti Fünûn Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • İnsanları bilinçlendirmek için sade bir dil kullanılmıştır.
 • Roman ve hikâye türlerinde başarılı eserler yazılmıştır.
 • Anlamın beyitte toplanması yerine, anlam tüm şiire yayılmıştır.
 • Toplumsal temalara değinilmemiş, aşk, doğa güzellikleri ile günlük temalara yer verilmiştir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Serveti Fünûn Dönemi şairlerinden değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Cenap Şahabettin
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının temsilcisi değildir?

 • Stendhal
 • Baudelaire
 • Tolstoy
 • Dostoyevski
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’le ilgili bir bilgi değildir?

 • Divan edebiyatındaki beyit anlayışını kırarak nazmı nesre yaklaştırdı.
 • Duygu ve düşünceleri beyit yerine dize içerisinde tamamladı.
 • Kullandığı güçlü roman tekniği ve anlatımıyla başarılı romanlar kaleme aldı.
 • Batı edebiyatlarında görülen sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullandı.
Soru 20

Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylül
 • Araba Sevdası
 • Yaban
 • Aşkı Memnu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDDABCBACACBDDADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler