Türk Edebiyatı 7 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Kişisel görüş ve düşüncelere yer verilir.
• Ele alınabilcek konuların sınırı yoktur.
• Anlatımında içtenlik ve doğallık önde gelir.
• Kesin sonuçlara ulaşılma zorunluluğu yoktur.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 2

“Edebiyat Üzerine Makaleler” isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Ziya Gökalp
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?

 • Yalın bir dil, renkli ve süsleyici bir anlatım kullanılır.
 • Okuyucunun ulaşması istenen sonuç, bir - iki cümleyle vurgulanır.
 • Gezilip görülen yerler gerçekte olduğu gibi tasvir edilir.
 • Okuyucunun ilgisini çekebilecek görünüm ve olaylar yansıtılır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, belgelerden, incelemelerden yararlanılan dergi ve gazete yazılarına verilen isimdir?

 • Hatıra
 • Tiyatro
 • Makale
 • Öykü
Soru 5

Türkçe yazılan ilk gezi kitabı aşağıdaki yazarların hangisine aittir?

 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Seydi Ali Reis
 • Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetten önce eser vermiş ilk deneme yazarlarından biridir?

 • Ahmet Haşim
 • Nurullah Ataç
 • Suut Kemal Yetkin
 • Sabahattin Eyuboğlu
Soru 7

Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergileyen ve “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro eserinin de yazarı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necati Cumalı
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Musahipzade Celâl
 • Necip Fazıl Kısakürek
Soru 8

Genellikle güncel konuların çeşitli yönlerden incelenip yorumlandığı gazete ve dergilerde sıkça rastlanan kısa düz yazılara ne ad verilir?

 • Anı
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
 • Roman
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait bir öyküdür?

 • Cennet Gemisi
 • Hayat Ne Tatlı
 • Alemdağ’da Var Bir Yılan
 • Abdullah Efendi’nin Rüyaları
Soru 10

Aşağıdakilerden yazarlardan hangisi mizahi türde eser vermemiştir?

 • Adalet Ağaoğlu
 • Muzaffer İzgü
 • Aziz Nesin
 • Rıfat Ilgaz
Soru 11

Niğde ve Kayseri arasında yolu, Faruk Nafiz’in İstiklâl Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, âdeta uçarak geçiyorum.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tiyatro
 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
 • Makale
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiiri geliştiren şairlerden biri değildir?

 • Arif Damar
 • Attila İlhan
 • Ahmet Arif
 • Ahmet Haşim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinde işlediği konularından biridir?

 • Toplum hayatının aksayan, gülünç yönleri
 • Türkiye’nin Tanzimat’tan itibaren geçirdiği değişimler
 • İroni ve sanat endişesi
 • Tabiat ve insan sevgisi
REKLAM
Soru 14

Memleketçi şiirin en önemli eserlerinden biri olan “Han Duvarları” aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Halit Fahri Ozansoy
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi anı türünün Türk edebiyatındaki ilk önemli eseridir?

 • Babürname
 • Şecere-i Türkî
 • Cihannüma
 • Eşkal-i Zaman
Soru 16

“Kırk Yıl” adlı anı kitabı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’ya ait bir tiyatro eseri değildir?

 • Boş Beşik
 • Ezik Otlar
 • Nalınlar
 • Genç Osman
Soru 18

Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Rıfat Ilgaz - Cahit Irgat - Enver Gökçe
 • Orhan Veli Kanık - Melih Cevdet Anday - Oktay Rifat
 • Ömer Bedreddin Uşaklı Cahit Sıtkı Tarancı Nazım Hikmet
 • Yahya Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Necip Fazıl Kısakürek
Soru 19

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyat 1930’lara değin egemenliğini sürdürdü. Bu şiire ilk tepki, çıkardıkları ortak kitabın adından ötürü edebiyat tarihine (…) adıyla geçen topluluktan geldi. Bu topluluğun şairlerinden bazıları: Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır ve Sabri Esat Siyavuşgil’dir.
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • Yedi Meşaleciler
 • Beş Hececiler
 • Garipçiler
 • İkinci Yeni
Soru 20

• Eserlerinde Anadolu’nun kasaba ve şehirlerini fon olarak kullanmıştır.
• Romanlarında insan sorunlarını işlemiştir.
• “Çalıkuşu” adlı eserin yazarıdır.
Bu özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Tarık Buğra
 • Peyami Safa
 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCCADBCACDBCABDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler