Türk Edebiyatı 8 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu edebiyat şairlerinden biridir?

 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Kemalettin Kamu
 • Arif Nihat Asya
 • Ahmet Arif
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 • İmgeci bir şiirdir.
 • Bireyci bir şiir anlayışı hâkimdir.
 • Nükte ve tekerlemeler kullanılmıştır.
 • Daha çok betimleyici metinler yazılmıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası romancılardan biri değildir?

 • Peyami Safa
 • Orhan Pamuk
 • Bilge Karasu
 • Latife Tekin
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatıdır?

 • Roman
 • Hikâye
 • Şiir
 • Tiyatro
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir?

 • Ece Ayhan
 • Orhan Veli
 • Edip Cansever
 • Cemal Süreyya
REKLAM
Soru 6

Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak, sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini, olayları, konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıklarıyla eserlerine yansıtmıştır. Bütün şiirlerini “Safahat” isimli eserde toplamış olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhan Berk
 • Nazım Hikmet
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Necip Fazıl Kısakürek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hikâyede olayın geçtiği yeri ifade eder?

 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
 • Mekân
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nazımda dizelerin uyduğu kalıba verilen isimdir?

 • Ölçü
 • Vurgu
 • Tonlama
 • Ahenk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay tarafından yazılmış bir romandır?

 • Tutunamayanlar
 • Yeni Hayat
 • Kara Kitap
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı” şairlerinden biri değildir?

 • Hasan İzzettin Dinamo
 • Ömer Faruk Toprak
 • Ahmet Haşim
 • Attila İlhan
Soru 11

Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldı. Vatan, millet ve İstanbul sevgisi en çok işlediği temalardır. “Kendi Gök Kubbemiz” adlı eserin de sahibi olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turgut Uyar
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Ercüment Behzat Lav
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Anayurt Oteli” adlı eserin yazarıdır?

 • Sabahattin Eyüboğlu
 • Nurullah Ataç
 • Cemil Meriç
 • Yusuf Atılgan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Garip Hareketi” içinde yer almaz?

 • Melih Cevdet Anday
 • Orhan Veli Kanık
 • Refik Durbaş
 • Oktay Rifat
REKLAM
Soru 14

“Bingöl Çobanları” isimli şiir aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Kemalettin Kamu
 • Arif Nihat Asya
 • Necati Cumalı
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 15

“Nilüfer” isimli şiirinde “Ben mum alevi gibi hep aynı odakta yazdım şiirlerimi. Ev ve her günkü yaşamalar. Toplumun ve imkânlarımın bana bağışladığı dar dörtgende, gözlerimi her açtığımda karşımda büyük şehrin ortafakir sınıf, ev, aile ve çevrelerini buldum. Benim bugüne kadar vermek istediğim gerçekler, hiçbir zaman bu sınırların ötesinde olmadılar.” sözleriyle tanımladığı şiir anlayışını yansıtmıştır.
Bu paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Behçet Necatigil
 • Asaf Halet Çelebi
 • Melih Cevdet Anday
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 16

Millî Edebiyat Döneminde hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aziz Nesin
 • Ömer Seyfettin
 • Haldun Taner
 • Sait Faik Abasıyanık
Soru 17

İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas olan konulara yönelmiştir. Şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne ve geleceğe taşır. Aşk, hürriyet ve yaşam olgularını tema olarak seçmiştir. “Çocukluğum” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhan Berk
 • Sezai Karakoç
 • Ömer Faruk Toprak
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 18

Toplumcu gerçekçi yaklaşımı geliştirerek Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında iz bırakmış, “Kuyucaklı Yusuf” romanının da yazarı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necati Cumalı
 • Haldun Taner
 • Sabahattin Âli
 • Muzaffer Buyrukçu
Soru 19

Orhan Asena’nın “Kocaoğlan” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kısa hikâye
 • Çağdaş dram
 • Modern roman
 • Psikolojik roman
Soru 20

“Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden / Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak / Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak” dizeleriyle başlayan “Merdiven” adlı şiiri aşağıdaki şairlerden hangisi yazmıştır?

 • Orhan Veli
 • Âşık Veysel
 • Cahit Külebi
 • Ahmet Haşim
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADBCDAACBDCAABBCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler