GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Canlının yaşama ve üreme yeteneğine sahip olan temel birimine ne ad verilir?

 • Çekirdek
 • Hücre
 • Sitoplazma
 • Golgi cisimciği
SORU 2

Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracılığıyla bir nesilden sonraki nesile aktarılmasına ne denir?

 • DNA
 • pH=5
 • Eşeysiz üreme
 • Büyüme ve gelişme
SORU 3

I. Basınç
II. Sıcaklık
III. Kimyasal maddeler
Yukarıdakilerden hangileri canlılarda uyarı yaratan etkilerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 4

Aşağıdaki pH derecelerinden en asidik olanı hangisidir?

 • pH=1
 • pH=3
 • pH=5
 • pH=7
SORU 5

Aşağıda verilen minerallerden hangisi, ATP ve nükleik asitlerin yapısında yer alır?

 • Demir
 • Fosfor
 • Kalsiyum
 • Sodyum
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi disakkarit şekerlere örnektir?

 • Glikoz
 • Fruktoz
 • Maltoz
 • Galaktoz
SORU 7

Lipitler, aşağıda verilen çözücülerin hangisinde en az çözünür?

 • Su
 • Eter
 • Aseton
 • Kloroform
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağlara örnektir?

 • Soya yağı
 • Pamuk yağı
 • Kuyruk yağı
 • Ayçiçeği yağı
SORU 9

I. Proteinlerde amino asitlerin dizilişi genlerle kontrol edilir.
II. Hücrede sentezlenen protein her canlıda kendine özgüdür.
Yukarıda proteinlerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 10

Aşağıda enzimlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Enzim çeşidi koenzim ve kofaktör çeşidinden azdır.
 • Tepkimelerden değişmeden çıkarlar.
 • Hücrede takım halinde çalışırlar.
 • Çok hızlı çalışırlar.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi vitaminler için yanlış bir bilgidir?

 • Enerji vermezler.
 • Hücrenin yapısına katılmazlar.
 • Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.
 • Vücuttaki işlevleri için çok miktarda bulunmaları gerekir.
SORU 12

I. Çekirdek
II. Mitokondri
III. Kloroplast
Yukarıda verilenlerin hangilerinde DNA molekülü bulunur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 13

ATP’den fosfatların ayrılması hangi olayla gerçekleşir?

 • Hidroliz
 • Fosforilasyon
 • Dehidrasyon
 • Plazmoliz 38
SORU 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hücre teorisi içinde yer almaz?

 • Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
 • Hücre, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir.
 • Bütün canlıların vücutlarında doku oluşması gözlenir.
 • Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi ve büyümesi ile oluşur.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi derişim farkına bağlı olarak kolaylaştırılmış difüzyon yolu ile hücre zarından taşınmaz?

 • Su
 • Glikoz
 • Protein
 • Amino asit
SORU 16

Aktif taşıma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

 • Enerji harcanır.
 • Taşıyıcı proteinler görev alır.
 • Canlı hücrelerde gerçekleşir.
 • Hücreye alınan tüm maddeler bu yöntemle taşınır.
SORU 17

Hücre zarı ve çekirdek arasında bir ağ oluşturan kanalcıklar ve borucuklar sistemine ne ad verilir?

 • Lizozom
 • Mitokondri
 • Golgi cisimciği
 • Endoplazmik retikulum
SORU 18

İçerdiği sindirim enzimleri sayesinde hücrede lipit, karbonhidrat ve proteinlerin yapı taşlarına parçalanmasını sağlayan organel hangisidir?

 • Koful
 • Lizozom
 • Hücre iskeleti
 • Golgi cisimciği
SORU 19

I. Plastitler
II. Mikrotübüller
III. Ara filamentler
Yukarıdakilerden hangileri hücre iskeleti elemanları arasında sayılmaz?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde görülen ortak özelliktir?

 • Protein sentezi için ribozom bulundurma
 • Peptidoglikan yapıda hücre duvarı bulundurma
 • Hücre duvarının dışında kapsül bulundurma
 • Endositoz ve ekzositoz olaylarını gerçekleştirme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBDABCACCADDACCDDBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler