GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Canlının yaşama ve üreme yeteneğine sahip olan temel birimine ne ad verilir?

 • A) Çekirdek
 • B) Hücre
 • C) Sitoplazma
 • D) Golgi cisimciği
SORU 2

Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracılığıyla bir nesilden sonraki nesile aktarılmasına ne denir?

 • A) DNA
 • B) pH=5
 • C) Eşeysiz üreme
 • D) Büyüme ve gelişme
SORU 3

I. Basınç
II. Sıcaklık
III. Kimyasal maddeler
Yukarıdakilerden hangileri canlılarda uyarı yaratan etkilerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Aşağıdaki pH derecelerinden en asidik olanı hangisidir?

 • A) pH=1
 • B) pH=3
 • C) pH=5
 • D) pH=7
SORU 5

Aşağıda verilen minerallerden hangisi, ATP ve nükleik asitlerin yapısında yer alır?

 • A) Demir
 • B) Fosfor
 • C) Kalsiyum
 • D) Sodyum
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi disakkarit şekerlere örnektir?

 • A) Glikoz
 • B) Fruktoz
 • C) Maltoz
 • D) Galaktoz
SORU 7

Lipitler, aşağıda verilen çözücülerin hangisinde en az çözünür?

 • A) Su
 • B) Eter
 • C) Aseton
 • D) Kloroform
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağlara örnektir?

 • A) Soya yağı
 • B) Pamuk yağı
 • C) Kuyruk yağı
 • D) Ayçiçeği yağı
SORU 9

I. Proteinlerde amino asitlerin dizilişi genlerle kontrol edilir.
II. Hücrede sentezlenen protein her canlıda kendine özgüdür.
Yukarıda proteinlerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 10

Aşağıda enzimlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Enzim çeşidi koenzim ve kofaktör çeşidinden azdır.
 • B) Tepkimelerden değişmeden çıkarlar.
 • C) Hücrede takım halinde çalışırlar.
 • D) Çok hızlı çalışırlar.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi vitaminler için yanlış bir bilgidir?

 • A) Enerji vermezler.
 • B) Hücrenin yapısına katılmazlar.
 • C) Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.
 • D) Vücuttaki işlevleri için çok miktarda bulunmaları gerekir.
SORU 12

I. Çekirdek
II. Mitokondri
III. Kloroplast
Yukarıda verilenlerin hangilerinde DNA molekülü bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

ATP’den fosfatların ayrılması hangi olayla gerçekleşir?

 • A) Hidroliz
 • B) Fosforilasyon
 • C) Dehidrasyon
 • D) Plazmoliz 38
SORU 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hücre teorisi içinde yer almaz?

 • A) Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
 • B) Hücre, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir.
 • C) Bütün canlıların vücutlarında doku oluşması gözlenir.
 • D) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi ve büyümesi ile oluşur.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi derişim farkına bağlı olarak kolaylaştırılmış difüzyon yolu ile hücre zarından taşınmaz?

 • A) Su
 • B) Glikoz
 • C) Protein
 • D) Amino asit
SORU 16

Aktif taşıma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

 • A) Enerji harcanır.
 • B) Taşıyıcı proteinler görev alır.
 • C) Canlı hücrelerde gerçekleşir.
 • D) Hücreye alınan tüm maddeler bu yöntemle taşınır.
SORU 17

Hücre zarı ve çekirdek arasında bir ağ oluşturan kanalcıklar ve borucuklar sistemine ne ad verilir?

 • A) Lizozom
 • B) Mitokondri
 • C) Golgi cisimciği
 • D) Endoplazmik retikulum
SORU 18

İçerdiği sindirim enzimleri sayesinde hücrede lipit, karbonhidrat ve proteinlerin yapı taşlarına parçalanmasını sağlayan organel hangisidir?

 • A) Koful
 • B) Lizozom
 • C) Hücre iskeleti
 • D) Golgi cisimciği
SORU 19

I. Plastitler
II. Mikrotübüller
III. Ara filamentler
Yukarıdakilerden hangileri hücre iskeleti elemanları arasında sayılmaz?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde görülen ortak özelliktir?

 • A) Protein sentezi için ribozom bulundurma
 • B) Peptidoglikan yapıda hücre duvarı bulundurma
 • C) Hücre duvarının dışında kapsül bulundurma
 • D) Endositoz ve ekzositoz olaylarını gerçekleştirme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBDABCACCADDACCDDBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?