GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Linneaus’ın sınıflandırma çalışmalarında kullandığı ikili (binomial) adlandırmada latince yazılan ilk sözcük aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • A) Tür
 • B) Takım
 • C) Şube
 • D) Cins
SORU 2

Yukarıdaki filogenetik ağaca göre, hangisinde verilenler diğerlerine göre daha yakın akrabadır?

 • A) P ve Q
 • B) Q ve X
 • C) X ve Y
 • D) X ve Z
SORU 3

I. Hücresel yapı
II. Protein benzerliği
III. Fosil kayıtlardaki benzerlik
Canlıların akrabalık derecelerinin belirlenmesinde yukarıdakilerin hangilerinden yararlanılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Bazı bakterilerde, besinlerin oksijenli solunumla parçalanarak enerji elde edilmesinde görev alan, hücre zarının kıvrımlarından oluşan yapıya ne ad verilir?

 • A) Mitokondri
 • B) Ribozom
 • C) Mezozom
 • D) Endoplazmik retikulum
SORU 5

Bazı bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturduğu yapıya ne denir?

 • A) Pilus
 • B) Plazmit
 • C) Lizozom
 • D) Endospor
SORU 6

I. Siyanobakteriler
II. Azot bakterileri
III. Mor sülfür bakterileri
Yukarıdaki bakteri çeşitlerinden hangileri fotoototrof bakteriler grubunda yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Bakteriler şekillerine göre kaç gruba ayrılarak incelenir?

 • A) 16
 • B) 8
 • C) 4
 • D) 2
SORU 8

Bir deney tüpü içindeki besi yerinde bulunan bakteriler, sadece deney tüpünün en altında üreyip çoğalıyorsa, bu bakteriler oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta incelenir?

 • A) Aerobik
 • B) Anaerobik
 • C) Geçici aerobik
 • D) Geçici anaerobik
SORU 9

Besinlerini üzerinde yaşadığı konak canlıdan karşılarken bu canlıya zarar veren bakteriler, beslenme şekline göre hangi grupta yer alır?

 • A) Parazit
 • B) Saprofit
 • C) Kemoototrof
 • D) Fotoototrof
SORU 10

Aşağıda arkeler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hepsi kemoototrof olarak beslenirler.
 • B) Temelde prokaryotik hücre yapısına sahiptirler.
 • C) Hepsi zor koşullarda yaşayabilir.
 • D) Kendilerine özgü hücre duvarına sahiptirler.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kamçılı bir protisttir?

 • A) Amip
 • B) Plazmodyum
 • C) Öglena
 • D) Paramesyum
SORU 12

• Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler.
• Çoğunlukla sucul ortamlarda yaşarlar.
• Sularda yaşayan organizmaların besin ve oksijen kaynağıdırlar.
Verilen özellikler aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait olabilir?

 • A) Algler
 • B) Mantarlar
 • C) Bitkiler
 • D) Arkeler
SORU 13

Bitkilerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Çok hücreli ökaryot canlılardır.
 • B) Çoğu karasal ortamda yaşar.
 • C) Türlerinin çoğu parazit yaşar.
 • D) Tür çeşitliliğinin en fazla olduğu grup, kapalı tohumlu bitki grubudur.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi damarlı tohumsuz bitkiler grubunda yer alır?

 • A) Eğrelti otları
 • B) Ciğer otları
 • C) Okaliptüs
 • D) Palmiye
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi çift çenekli bitkilerdendir?

 • A) Arpa
 • B) Mısır
 • C) Zambak
 • D) Maydanoz
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisi hayvanlara ait bir özellik değildir?

 • A) Ökaryotik hücreye sahip olma
 • B) Ototrof beslenme şeklinin görülmesi
 • C) Hücre zarı bulundurma
 • D) Çeşitli görevler için özelleşmiş doku ve organa sahip olma
SORU 17

Sölenterlerde ağzın etrafında bulunan ve besinin yakalanarak vücuda alınmasını sağlayan uzantılara ne ad verilir?

 • A) Por
 • B) Tentakül
 • C) Çenek
 • D) Rizom
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi omurgalılar grubuna ait canlılardandır?

 • A) Böcekler
 • B) Bakteriler
 • C) Balıklar
 • D) Kabuklular
SORU 19

Aşağıdaki canlılardan hangisinin vücut sıcaklığı, ortam sıcaklığı değişse de sabit kalır?

 • A) Pelikan
 • B) Yılan
 • C) Timsah
 • D) Kurbağa
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, kirli sulardan ya da kirli sularla yıkanmış sebze ve meyvelerden insanlara geçen bulaşıcı hastalıklardan değildir?

 • A) Tifo
 • B) Sarılık
 • C) Bronşit
 • D) Dizanteri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCDBCBAACACADBBCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?