GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Linneaus’ın sınıflandırma çalışmalarında kullandığı ikili (binomial) adlandırmada latince yazılan ilk sözcük aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Tür
 • Takım
 • Şube
 • Cins
SORU 2

Yukarıdaki filogenetik ağaca göre, hangisinde verilenler diğerlerine göre daha yakın akrabadır?

 • P ve Q
 • Q ve X
 • X ve Y
 • X ve Z
SORU 3

I. Hücresel yapı
II. Protein benzerliği
III. Fosil kayıtlardaki benzerlik
Canlıların akrabalık derecelerinin belirlenmesinde yukarıdakilerin hangilerinden yararlanılır?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 4

Bazı bakterilerde, besinlerin oksijenli solunumla parçalanarak enerji elde edilmesinde görev alan, hücre zarının kıvrımlarından oluşan yapıya ne ad verilir?

 • Mitokondri
 • Ribozom
 • Mezozom
 • Endoplazmik retikulum
SORU 5

Bazı bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturduğu yapıya ne denir?

 • Pilus
 • Plazmit
 • Lizozom
 • Endospor
SORU 6

I. Siyanobakteriler
II. Azot bakterileri
III. Mor sülfür bakterileri
Yukarıdaki bakteri çeşitlerinden hangileri fotoototrof bakteriler grubunda yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 7

Bakteriler şekillerine göre kaç gruba ayrılarak incelenir?

 • 16
 • 8
 • 4
 • 2
SORU 8

Bir deney tüpü içindeki besi yerinde bulunan bakteriler, sadece deney tüpünün en altında üreyip çoğalıyorsa, bu bakteriler oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta incelenir?

 • Aerobik
 • Anaerobik
 • Geçici aerobik
 • Geçici anaerobik
SORU 9

Besinlerini üzerinde yaşadığı konak canlıdan karşılarken bu canlıya zarar veren bakteriler, beslenme şekline göre hangi grupta yer alır?

 • Parazit
 • Saprofit
 • Kemoototrof
 • Fotoototrof
SORU 10

Aşağıda arkeler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hepsi kemoototrof olarak beslenirler.
 • Temelde prokaryotik hücre yapısına sahiptirler.
 • Hepsi zor koşullarda yaşayabilir.
 • Kendilerine özgü hücre duvarına sahiptirler.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kamçılı bir protisttir?

 • Amip
 • Plazmodyum
 • Öglena
 • Paramesyum
SORU 12

• Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler.
• Çoğunlukla sucul ortamlarda yaşarlar.
• Sularda yaşayan organizmaların besin ve oksijen kaynağıdırlar.
Verilen özellikler aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait olabilir?

 • Algler
 • Mantarlar
 • Bitkiler
 • Arkeler
SORU 13

Bitkilerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Çok hücreli ökaryot canlılardır.
 • Çoğu karasal ortamda yaşar.
 • Türlerinin çoğu parazit yaşar.
 • Tür çeşitliliğinin en fazla olduğu grup, kapalı tohumlu bitki grubudur.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi damarlı tohumsuz bitkiler grubunda yer alır?

 • Eğrelti otları
 • Ciğer otları
 • Okaliptüs
 • Palmiye
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi çift çenekli bitkilerdendir?

 • Arpa
 • Mısır
 • Zambak
 • Maydanoz
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisi hayvanlara ait bir özellik değildir?

 • Ökaryotik hücreye sahip olma
 • Ototrof beslenme şeklinin görülmesi
 • Hücre zarı bulundurma
 • Çeşitli görevler için özelleşmiş doku ve organa sahip olma
SORU 17

Sölenterlerde ağzın etrafında bulunan ve besinin yakalanarak vücuda alınmasını sağlayan uzantılara ne ad verilir?

 • Por
 • Tentakül
 • Çenek
 • Rizom
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi omurgalılar grubuna ait canlılardandır?

 • Böcekler
 • Bakteriler
 • Balıklar
 • Kabuklular
SORU 19

Aşağıdaki canlılardan hangisinin vücut sıcaklığı, ortam sıcaklığı değişse de sabit kalır?

 • Pelikan
 • Yılan
 • Timsah
 • Kurbağa
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, kirli sulardan ya da kirli sularla yıkanmış sebze ve meyvelerden insanlara geçen bulaşıcı hastalıklardan değildir?

 • Tifo
 • Sarılık
 • Bronşit
 • Dizanteri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCDBCBAACACADBBCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler