GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki canlılardan hangisi sporlanma ile üreme gerçekleştirir?

 • Bakteri
 • Öglena
 • Mantar
 • Hidra
SORU 2

I. Gametler, haploit yapıda özelleşmiş hücrelerdir.
II. Gametler, diploit yapıdaki eşey ana hücrelerinden mitoz bölünme ile oluşur.
Eşeyli üremedeki gametlerle ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin özelliklerinden değildir?

 • Mayoz bölünmenin görülmesi
 • Döllenmenin gerçekleşmesi
 • Erkek ve dişi gametlerin oluşması
 • Oluşan yavruların ata ile tıpatıp aynı özellikte olması
SORU 4

I. Yumurta
II. Ovaryum
III. Yumurta ana hücresi
Yukarıda verilenlerden hangileri diploit kromozomludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 5

Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme hücrelerinde oogami görülür?

 • Ulotrix
 • İnsan
 • Eğrelti otu
 • Cowper bezleri
SORU 6

Aşağıdaki bitkilerden hangisi tam çiçek bulundurur?

 • Gül
 • Çam
 • Ceviz
 • Fındık
SORU 7

Bitkilerde polenlerin su, rüzgar, hava, hayvanlar vb. aracılığı ile dişi organın tepeciğine ulaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Tozlaşma
 • Konjugasyon
 • Endosperm
 • Eşeysiz üreme
SORU 8

I. Endosperm, embriyoya çimlenene kadar besin sağlar.
II. Yapısında nişasta, yağ, protein gibi besin maddeleri bulunur.
III. Endospermden dişicik borusundaki polen tüpü gelişir.
Endosperm için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, tek bir dişi organ ve çiçek tablasından meydana gelen meyveye sahiptir?

 • Zeytin
 • Çilek
 • Kiraz
 • Elma
SORU 10

İnsanların dişilerinde, menstrual döngünün aşağıda verilen evrelerinden hangisi ilk önce gerçekleşir?

 • Folikül evresi
 • Ovulasyon evresi
 • Menstruasyon evresi
 • Korpus luteum evresi
SORU 11

Aşağıdaki hormonların hangisinin etkisiyle, kadınlarda yumurtalıktaki folikül keselerinin çatlaması ile ovulasyon gerçekleşir?

 • FSH
 • LH
 • Östrojen
 • Progesteron
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemi elemanlarından değildir?

 • Ovaryum
 • Er bezleri
 • Prostat bezi
 • Seminal keseler
SORU 13

Zigottan yeni bir canlı meydana gelinceye kadar canlının geçirdiği evrelerin tümüne ne ad verilir?

 • Tozlaşma
 • Döllenme
 • Gelişme
 • Eşeysiz üreme
SORU 14

I. Yaprak
II. Çiçek
III. Meyve
Çift çenekli bitkilerde yukarıda verilenlerden hangileri embriyonik gövdeden oluşur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 15

Aşağıdaki bitkisel hormonlardan hangisi sentetik olarak üretilip, tarımda yabani otlarla mücadelede kullanılmaktadır?

 • Giberellin
 • Sitokinin
 • Oksin
 • Etilen
SORU 16

Kuş ve sürüngenlerde aşağıda verilen embriyonik örtülerden hangisi, embriyonun beslenmesi için gerekli olan besini depo eder?

 • Koryon
 • Allantoyis
 • Amniyon kesesi
 • Vitellüs kesesi
SORU 17

Gelişmenin erken evrelerinde zigotta görülen hızlı mitoz bölünmelere ne ad verilir?

 • Blastomer
 • Segmentasyon
 • Gastrulasyon
 • Farklılaşma
SORU 18

Embriyonik gelişmedeki gastrulasyon evresinde embriyonik tabakaların birbirini etkilemesi ile görülen doku farklılaşmalarına ne ad verilir?

 • Endoderm
 • Ektoderm
 • Mezenşim hücreleri
 • Embriyonik indüksiyon
SORU 19

Tek yumurta ikizlerinde aşağıda verilenlerden hangisi farklı olabilir?

 • Cinsiyetleri
 • Kan grupları
 • Parmak izleri
 • Protein yapıları
SORU 20

Aşağıda verilen canlıların hangisinde başkalaşım (metamorfoz) görülmez?

 • Kelebek
 • Kertenkele
 • Hamam böceği
 • Peygamber devesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBAABDABACDCDBDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler