GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki canlılardan hangisi sporlanma ile üreme gerçekleştirir?

 • A) Bakteri
 • B) Öglena
 • C) Mantar
 • D) Hidra
SORU 2

I. Gametler, haploit yapıda özelleşmiş hücrelerdir.
II. Gametler, diploit yapıdaki eşey ana hücrelerinden mitoz bölünme ile oluşur.
Eşeyli üremedeki gametlerle ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin özelliklerinden değildir?

 • A) Mayoz bölünmenin görülmesi
 • B) Döllenmenin gerçekleşmesi
 • C) Erkek ve dişi gametlerin oluşması
 • D) Oluşan yavruların ata ile tıpatıp aynı özellikte olması
SORU 4

I. Yumurta
II. Ovaryum
III. Yumurta ana hücresi
Yukarıda verilenlerden hangileri diploit kromozomludur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme hücrelerinde oogami görülür?

 • A) Ulotrix
 • B) İnsan
 • C) Eğrelti otu
 • D) Cowper bezleri
SORU 6

Aşağıdaki bitkilerden hangisi tam çiçek bulundurur?

 • A) Gül
 • B) Çam
 • C) Ceviz
 • D) Fındık
SORU 7

Bitkilerde polenlerin su, rüzgar, hava, hayvanlar vb. aracılığı ile dişi organın tepeciğine ulaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • A) Tozlaşma
 • B) Konjugasyon
 • C) Endosperm
 • D) Eşeysiz üreme
SORU 8

I. Endosperm, embriyoya çimlenene kadar besin sağlar.
II. Yapısında nişasta, yağ, protein gibi besin maddeleri bulunur.
III. Endospermden dişicik borusundaki polen tüpü gelişir.
Endosperm için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, tek bir dişi organ ve çiçek tablasından meydana gelen meyveye sahiptir?

 • A) Zeytin
 • B) Çilek
 • C) Kiraz
 • D) Elma
SORU 10

İnsanların dişilerinde, menstrual döngünün aşağıda verilen evrelerinden hangisi ilk önce gerçekleşir?

 • A) Folikül evresi
 • B) Ovulasyon evresi
 • C) Menstruasyon evresi
 • D) Korpus luteum evresi
SORU 11

Aşağıdaki hormonların hangisinin etkisiyle, kadınlarda yumurtalıktaki folikül keselerinin çatlaması ile ovulasyon gerçekleşir?

 • A) FSH
 • B) LH
 • C) Östrojen
 • D) Progesteron
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemi elemanlarından değildir?

 • A) Ovaryum
 • B) Er bezleri
 • C) Prostat bezi
 • D) Seminal keseler
SORU 13

Zigottan yeni bir canlı meydana gelinceye kadar canlının geçirdiği evrelerin tümüne ne ad verilir?

 • A) Tozlaşma
 • B) Döllenme
 • C) Gelişme
 • D) Eşeysiz üreme
SORU 14

I. Yaprak
II. Çiçek
III. Meyve
Çift çenekli bitkilerde yukarıda verilenlerden hangileri embriyonik gövdeden oluşur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Aşağıdaki bitkisel hormonlardan hangisi sentetik olarak üretilip, tarımda yabani otlarla mücadelede kullanılmaktadır?

 • A) Giberellin
 • B) Sitokinin
 • C) Oksin
 • D) Etilen
SORU 16

Kuş ve sürüngenlerde aşağıda verilen embriyonik örtülerden hangisi, embriyonun beslenmesi için gerekli olan besini depo eder?

 • A) Koryon
 • B) Allantoyis
 • C) Amniyon kesesi
 • D) Vitellüs kesesi
SORU 17

Gelişmenin erken evrelerinde zigotta görülen hızlı mitoz bölünmelere ne ad verilir?

 • A) Blastomer
 • B) Segmentasyon
 • C) Gastrulasyon
 • D) Farklılaşma
SORU 18

Embriyonik gelişmedeki gastrulasyon evresinde embriyonik tabakaların birbirini etkilemesi ile görülen doku farklılaşmalarına ne ad verilir?

 • A) Endoderm
 • B) Ektoderm
 • C) Mezenşim hücreleri
 • D) Embriyonik indüksiyon
SORU 19

Tek yumurta ikizlerinde aşağıda verilenlerden hangisi farklı olabilir?

 • A) Cinsiyetleri
 • B) Kan grupları
 • C) Parmak izleri
 • D) Protein yapıları
SORU 20

Aşağıda verilen canlıların hangisinde başkalaşım (metamorfoz) görülmez?

 • A) Kelebek
 • B) Kertenkele
 • C) Hamam böceği
 • D) Peygamber devesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBAABDABACDCDBDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?