GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerdeki meristem doku hücrelerinin özelliklerinden değildir?

 • A) Bol sitoplazmalıdır.
 • B) Küçük çekirdeklidir.
 • C) Hücreleri ince çeperlidir.
 • D) Hücreler arası boşlukları yoktur.
SORU 2

Bulunduğu bitkinin kök ve gövdesinde iletim demetlerinin oluşmasını, bu sayede kök ve gövdede enine büyümeyi sağlayan yapıya ne ad verilir?

 • A) Kambiyum
 • B) Sklerankima
 • C) Kollenkima
 • D) Temel doku
SORU 3

Bitkilerin yaprak ve genç dallarında bulunan, bitkinin terleme ve gaz alışverişinden sorumlu yapıya ne ad verilir?

 • A) Tüy
 • B) Hidatot
 • C) Stoma
 • D) Korteks
SORU 4

I. Nemli ortam bitkilerinde kalındır.
II. Kurak ortam bitkilerinde incedir.
Kütikula tabakasının bitkilerdeki bulunuş şekli ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 5

Kök, toprak derinliklerine doğru uzarken kökün uzamasını sağlayan narin yapılı meristemi koruyan yapıya ne denir?

 • A) Kaliptra
 • B) Periderm
 • C) Hidatot
 • D) Kütikula
SORU 6

Bir kökte en dışta bulunan tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Korteks
 • B) Epidermis
 • C) Endodermis
 • D) Merkezi silindir
SORU 7

Çok yıllık bir bitki yaprağının alt ve üst epidermisi arasında kalan orta kısma ne ad verilir?

 • A) Korteks
 • B) Mezofil
 • C) Çenek
 • D) Periderm
SORU 8

Su moleküllerinin odun borularında taşınırken hidrojen bağları ile birbirlerine bağlanmaları ve çekmelerine ne denir?

 • A) Kılcallık
 • B) Damlama
 • C) Kohezyon
 • D) Adhezyon
SORU 9

I. Kılcallık
II. Kök basıncı
III. Terleme çekim teorisi
Uzun boylu ağaçlarda suyun 100 m kadar yükseğe ulaştırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Bitkilerdeki stomalarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Gaz alış verişinde görevlidir.
 • B) Genellikle gündüz açık gece kapalıdır.
 • C) Bitkide su kaybının en çok olduğu bölümdür.
 • D) Kurak ortam bitkilerinde yaprağın üst epidermisinde bulunur.
SORU 11

Bitkilerde sentezlenen organik bileşiklerin basınçakış teorisine göre taşınma yönü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Kökten dallara doğru
 • B) Kökten gövdeye doğru
 • C) Yapraktan meyveye doğru
 • D) Dallardan yaprağa doğru
SORU 12

Bitkinin yetiştiği toprakta, eksikliğinde bitki gelişimi engellenip, yaşlı yapraklarda kahverengi lekeler ve sararma oluşmasına neden olan element hangisidir?

 • A) Demir
 • B) Azot
 • C) Çinko
 • D) Magnezyum
SORU 13

Azot bağlayan bakterilerin fasulye, bezelye vb. bitkilerin kök hücrelerine girmesiyle kökte oluşan yumrulara ne ad verilir?

 • A) Nodül
 • B) Mikoriza
 • C) Kütikula
 • D) Mezofil 42
SORU 14

I. Azot
II. Fosfor
III. Potasyum
Fabrikalarda yapay olarak üretilen gübrelerde, yukarıda verilen elementlerden hangileri kullanılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde en çok etkili olan, bitkinin sürgün uçları ile gelişmekte olan yaprak ve tohum embriyosunda sentezlenen hormon hangisidir?

 • A) Etilen
 • B) Oksin
 • C) Sitokinin
 • D) Giberellin
SORU 16

Bir cam kaptaki su içinde yetiştirilen bitkinin köklerinin güneş ışığına zıt yönde yönelmesi ne tür bir harekettir?

 • A) Fotonasti
 • B) Termonasti
 • C) Negatif fototropizma
 • D) Pozitif kemotropizma
SORU 17

Küstüm otu bitkisine dokunulduğunda yapraklarını kapatıp aşağıya doğru sarkıtması ne tür bir harekettir?

 • A) Sismonasti
 • B) Haptotropizma
 • C) Termonasti
 • D) Hidrotropizma
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi nötr gün bitkilerindendir?

 • A) Buğday
 • B) Arpa
 • C) Patates
 • D) Domates
SORU 19

Aşağıdaki bitkilerden hangisi eksik çiçeğe sahiptir?

 • A) Elma
 • B) Şeftali
 • C) Ceviz
 • D) Bezelye
SORU 20

Polen yapısında bulunan çekirdeklerden üretken (generatif) çekirdek bitkide hangi olayda görev alır?

 • A) Döllenmede
 • B) Yaprak oluşumunda
 • C) Bitkinin gelişmesinde
 • D) Polen tüpü oluşumunda
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDABBCDDCBADBCADCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?