GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Kusursuz bir şekilde yapılmış madeni bir paranın havaya atıldığında yazı veya tura gelme olasılığı eşit olup % 50’dir. Bu para peş peşe 9 kez havaya atıldığında her defasında tura gelmişse, 10.denemede tura gelme olasılığı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 2

I. Dd
II. DD
III. dd
Yukarıda verilenlerden hangileri heterozigot karakterlerin gösterim şeklidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Bir organizmanın dış görünüş özelliklerine ne denir?

 • A) Gen
 • B) Lokus
 • C) Genotip
 • D) Fenotip
SORU 4

Homozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye bitkisi ile buruşuk tohumlu bezelye bitkisinin çaprazlanmasıyla oluşan F1 fertlerinin kendileşmesi ile meydana gelen F2 dölünde, homozigot yuvarlak tohumlu bireylerin oranı % kaçtır?
(Bezelyelerde yuvarlak tohumluluk, buruşuk tohumluluğa baskındır.)

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100 40
SORU 5

AaBBcc genotipine sahip bir canlının oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 6

Endülüs tavuklarında, beyaz tüylü bir horoz ile siyah tüylü bir tavuk çaprazlandığında F1 de oluşan yavruların mavi tüylü olma olasılığı % kaçtır?
(Endülüs tavuklarında beyaz ve siyah tüylü olma özellikleri eksik baskın özelliktir.)

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 7

I. RR
II. Rr
III. rr
Yukarıdakilerden hangileri, Rh (+) kan grubunun genotip gösterim şeklidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi insanda sağlıklı erkek bir bireyin kromozom dağılımının gösterim şeklidir?

 • A) 44+XX
 • B) 44+XY
 • C) 46+XX
 • D) 46+XY
SORU 9

I. Hemofili hastası bir bayanın erkek çocukları daima hemofili olur.
II. Hemofili hastası bir erkeğin kız çocukları daima hemofili olur.
İnsanlarda hemofili hastalığı ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi gonozomlara bağlı ayrılmama olayı olduğunu gösteren bir genotip çeşididir?

 • A) 45+XX
 • B) 45+XY
 • C) 44+X0
 • D) 43+XX
SORU 11

Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi DNA’nın yapısında bulunmaz?

 • A) Adenin
 • B) Timin
 • C) Urasil
 • D) Guanin
SORU 12

I. 5 C’lu şeker
II. Fosfat grubu
III. Organik baz grubu
DNA ve RNA’nın adlandırılması, yapılarında bulunan yukarıdaki moleküllerden hangilerine göre yapılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

mRNA üzerindeki üçlü baz dizilerine ne denir?

 • A) Gen
 • B) Kodon
 • C) Antikodon
 • D) Protein sentezi
SORU 14

I. DNA
II. RNA
III. Enzim
Protein sentezinde yukarıda verilenlerden hangileri görev alır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Bakterilerde kromozom dışında bulunan ve kendi kendine bölünebilen küçük halkasal DNA’lara ne ad verilir?

 • A) Plazmit
 • B) Poliploid
 • C) Rekombinant
 • D) Modifikasyon
SORU 16

1996 yılında araştırmacı Ian Wilmut ve arkadaşları hangi hayvanda klonlama yapmışlardır?

 • A) Fare
 • B) Tavşan
 • C) Koyun
 • D) Köpek
SORU 17

I. Babalık davalarında
II. Suçluların tespitinde
III. Safkan köpek ırklarının tespitinde
DNA parmak izi yöntemi yukarıdakilerin hangilerinde kullanılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdaki coğrafik bölgelerden hangisi bir ekoton olarak kabul edilebilir?

 • A) Göl
 • B) Deniz
 • C) Nehir
 • D) Bataklık
SORU 19

Birincil süksesyonda görülen ilk evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ot evresi
 • B) Yosun evresi
 • C) Liken evresi
 • D) Ağaç evresi
SORU 20

Popülasyonda doğum ve içe göçler, ölüm ve dışa göçlerden daha yavaş gerçekleşiyorsa bu popülasyon için ne söylenebilir?

 • A) Popülasyon küçülmektedir.
 • B) Popülasyon büyümektedir.
 • C) Popülasyon dengededir.
 • D) Popülasyon önce büyür, sonra dengeye gelir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADABDBBACCABDACDDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?