GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

I. İklim
II. Beslenme
III. Sosyo-ekonomik durum
Tek yumurta ikizlerinde, genetik yapı aynı olmasına rağmen dış görünüşlerinde bazı farklılıklar olabilmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu farklılığın oluşmasında etkilidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına ne denir?

 • A) Genotip
 • B) Fenotip
 • C) Alel gen
 • D) Homolog kromozom
SORU 3

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Bireyin sahip olduğu genlerden çekinik olanları anneden gelir.
 • B) Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölüme lokus denir.
 • C) Heterozigot genotipe sahip bireyin fenotipinde baskın genin etkisi görülür.
 • D) Bir karakterin iki ya da daha fazla farklı şekline alel gen denir.
SORU 4

Heterozigot sarı tohumlu bir bezelyeden, yeşil renk genini içeren gamet oluşma oranı % kaçtır?
(Bezelyelerde sarı tohumluluk yeşil tohumluluğa baskındır.)

 • A) 75
 • B) 50
 • C) 25
 • D) 0
SORU 5

Bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasındaki genotipik ayrışım oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) İç parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediği için konağın sindirilmiş besinlerinin olduğu vücut bölümlerinde yaşarlar.
 • B) 3:1
 • C) Dış parazitlerin sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir.
 • D) 9:3:3:
SORU 6

aabbcc genotipli bireyden oluşacak gamet çeşidi sayısı kaçtır?
(Genler bağımsızdır.)

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 7

Bezelyelerde sarı tohumluluk (S), yeşil tohumluluğa (s); düzgün tohumluluk
(D), buruşuk tohumluluğa
(D) baskındır.
Buna göre homozigot sarı, heterozigot düzgün tohumlu bir bireyin genotip gösterimi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Ss Dd
 • B) Ss Dd
 • C) Ss Dd
 • D) Ss Dd
SORU 8

I. BO
II. AO
III. AB
Yukarıda verilen kan gruplarından hangilerinin alyuvarlarının yüzeyinde B antijeni bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Her ikisi de heterozigot A kan grubuna sahip bir erkek ve kadının evliliğinden doğacak çocukların heterozigot A kan grubuna sahip olma olasılığı % kaçtır?

 • A) 100
 • B) 75
 • C) 50
 • D) 25 43
SORU 10

Bir karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanması durumunda, fenotip ve genotip ayrışım oranı birbirine eşitse, bireylerdeki bu karakter üzerine etki eden genler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Bireylerden birinin ilgili genleri baskındır.
 • B) Bireylerden birinin ilgili genleri çekiniktir.
 • C) Bireylerdeki bu genler, canlının tüm karakterlerini belirler.
 • D) Bireylerdeki ilgili genler birbirlerine eksik baskındır.
SORU 11

İnsanlarda vücut hücrelerini kontrol eden kromozomlara ne denir?

 • A) Otozom
 • B) Gonozom
 • C) Genotip
 • D) Fenotip
SORU 12

Sirke sineklerinde (Drosophila) kırmızı göz rengi geni, beyaz göz rengi genine baskın olup, eşeye bağlı kalıtım gösterir.
Buna göre beyaz gözlü bir dişinin genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) XKXK
 • B) XKXK
 • C) XKXK
 • D) XrY
SORU 13

İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterdiğine göre, renk körü bir erkeğin genotipi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) XR XR
 • B) XR XR
 • C) XR Y
 • D) XR Y
SORU 14

İnsanda aşağıda kromozom dağılımı verilen eşey hücrelerinden hangisinin otozomlarında ayrılmama olayı olmuştur?

 • A) (22 + x) (22 + x)
 • B) (23 + x) (21 + x)
 • C) (22 + x) (22 + y)
 • D) (22 + xx) (22 + 0)
SORU 15

Bazı durumlarda nokta mutasyonları birey için zararlı olmaz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kromozomların uzun zincire sahip olması
 • B) Genlerin kromozomlar üzerinde bulunması
 • C) Amino asitlerin birden fazla şifre ile şifrelenmesi
 • D) Proteinlerin aminoasitlerden oluşması
SORU 16

I. Besin
II. Sıcaklık
III. Nemlilik
Yukarıda verilen çevresel faktörlerden hangileri modifikasyona neden olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Herhangi bir genin popülasyonda bulunma sıklığına ne denir?

 • A) Genotip
 • B) Fenotip
 • C) Gen havuzu
 • D) Gen frekansı
SORU 18

Kararlı bir popülasyonda çekinik bir genin frekansı 0,4 ise baskın genin frekansı kaçtır?

 • A) 0,2
 • B) 0,4
 • C) 0,6
 • D) 0,8
SORU 19

Popülasyonun dışına olan göçler, popülasyondaki gen frekansını nasıl etkiler?

 • A) Azaltır.
 • B) Artırır.
 • C) Önce azaltır sonra artırır.
 • D) Önce artırır sonra sabit hale getirir.
SORU 20

Gen klonlaması sırasında, kesilen DNA parçalarının birbirlerine eklenmesinde kullanılan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) RNA
 • B) Ligaz
 • C) DNA polimeraz
 • D) Restriksiyon endonükleaz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABCABBCDACDBCDDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?