GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Milletler Cemiyeti, 19 Nisan 1946 tarihinde yetkilerini, aşağıdaki kuruluşlardan hangisine devrederek kendisini feshetmiştir?

 • A) Avrupa Birliğine
 • B) Balkan Antantına
 • C) Birleşmiş Milletler Teşkilatına
 • D) Uluslararası Kalkınma Birliğine
SORU 2

Aşağıdaki konulardan hangisi, Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Barış Antlaşması sonrasında sorun olmuştur?

 • A) Dış borçlar
 • B) Musul sorunu
 • C) Nüfus değişimi
 • D) Kapitülasyonlar
SORU 3

Aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonrasında kaybettiği topraklardan değildir?

 • A) Irak
 • B) Hicaz
 • C) Suriye
 • D) Cezayir
SORU 4

Alman ırkçılığına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Faşizm
 • B) Nazizm
 • C) Kübizm
 • D) Sürrealizm
SORU 5

Siyasi ve toplumsal alanda büyük değişikliklere yol açan Meiji Restorasyonu, aşağıdaki devletlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • A) Çin
 • B) Kore
 • C) Küba
 • D) Japonya
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere tarafından sömürge hâline getirilen Orta Doğu topraklarından değildir?

 • A) Irak
 • B) Mısır
 • C) Suriye
 • D) Ürdün
SORU 7

• John Steinbeck’in yazdığı bir romandır.
• 1939 yılında yayınladığı eseriyle Pulitzer Ödülü kazanmıştır.
• Romanında yazar, Amerika’da 1930’lu yılların ekonomik kriz dönemlerini, insanlığın dramını etkileyici bir dille anlatmaktadır. Joad ailesinin özelinden, genele yansıyan bakış açısıyla emekçi insanları konu alan kitap, dünyanın önde gelen ve en çok okunan klasiklerinden biri olmuştur.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazap Üzümleri
 • B) Rüzgâr Gibi Geçti
 • C) Angela’nın Külleri
 • D) Bülbülü Öldürmek
SORU 8

“Türkistan Türkistanlılarındır.” sloganından hareketle, Türkistan’ı Ruslardan kurtararak istiklaline kavuşturmayı amaçlamak için ortaya çıkan oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pasif Direniş
 • B) Kuvayımilliye
 • C) Basmacı Hareketi
 • D) Özgür Papua Hareketi
SORU 9

Türkiye, 1937 yılında, aşağıdaki devletlerden hangisiyle bir antlaşma imzalayarak, İskenderun Sancağı’nın toprak bütünlüğünü güvence altına almıştır?

 • A) Almanya
 • B) Sovyet Rusya
 • C) İngiltere
 • D) Fransa
SORU 10

II. Dünya Savaşı, aşağıdaki tarihlerin hangisinde başlamıştır?

 • A) 1 Eylül 1938
 • B) 1 Eylül 1939
 • C) 1 Ekim 1939
 • D) 10 Kasım 1938
SORU 11

Aşağıdaki bilgilerden hangisi De Gaulle ile ilgili değildir?

 • A) Fransız askeri ve siyasetçisidir.
 • B) II. Dünya Savaşı yıllarında “Duce”, yani “lider” unvanını kullanmıştır.
 • C) Fransızların, I. Dünya Savaşı sırasında büyük bir Alman saldırısını püskürttükleri çarpışmada yaralanarak, Almanlara esir düşmüştür.
 • D) Fransa’nın, Almanya’ya yenilmesi ve çok ağır şartları kabul ederek savaştan çekilmesinin ardından Londra’ya giderek Alman işgaline karşı direnen “Hür Fransız Kuvvetleri”ni teşkil etmiştir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin, II. Dünya Savaşı sonrası takip ettiği politikalardan biridir?

 • A) Komünist rejimi yayma
 • B) Mekik Diplomasisini yürütme
 • C) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne üye olma
 • D) Marshall Planı adı altında gelişmekte olan ülkelere maddi yardımlarda bulunma
SORU 13

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, 1924 yılının sonunda, Arnavutluk’taki bir iç sorunu fırsat bilerek bu ülkeyi, ekonomik ve siyasi desteği ile nüfuzu altına almıştır?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) İtalya
 • D) Rusya
SORU 14

Pasifik Okyanusu’nun diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hint Okyanusu
 • B) Büyük Okyanus
 • C) Atlas Okyanusu
 • D) Arktik Okyanusu
SORU 15

Dünyada saldırı amacıyla kullanılan ilk atom bombasının adının Türkçe karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küçük Çocuk
 • B) Şişman Çocuk
 • C) Demir Adam
 • D) Anka Kuşu
SORU 16

1 Ekim 1949’da Mao Zedong önderliğinde kurulan Çin devletinin resmî ismi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Milliyetçi Çin
 • B) Çin Cumhuriyeti
 • C) Çin İmparatorluğu
 • D) Çin Halk Cumhuriyeti 43
SORU 17

Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı sonrasında, Boğazlardan üs istediği için, aşağıdaki devletlerden hangisi ile arası açılmıştır?

 • A) Yunanistan
 • B) Bulgaristan
 • C) Amerika Birleşik Devletleri
 • D) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
SORU 18

Bağımsız İsrail Devleti, hangi yıl kurulmuştur?

 • A) 1948
 • B) 1957
 • C) 1966
 • D) 1977
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, NATO Stratejilerinden değildir?

 • A) Sınırlı Savaş Stratejisi
 • B) Esnek Karşılık Stratejisi
 • C) Kitlesel Karşılık Stratejisi
 • D) Kültürel Yayılma Stratejisi
SORU 20

Dünya çapında “Rock and Roll” (Rock’n Roll)’un kralı olarak tanınan ABD’li şarkıcı, müzisyen ve aktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tina Turner
 • B) Elvis Presley
 • C) Michael Jackson
 • D) Justin Timberlake
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDBDCACDBBACBADDADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?