GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin doğa ve canlılar üzerindeki etkisi kesinlikle olumludur?

 • A) Baraj yapmanın
 • B) Köprü yapmanın
 • C) Hayvancılık yapmanın
 • D) Ağaçlandırma yapmanın
SORU 2

Silindir projeksiyonu yöntemiyle yapılan bir Dünya haritasında aşağıda verilen yerlerin hangisinde gerçek alan bozulmadan korunur?

 • A) Kutuplar ve çevresi
 • B) Ekvator ve çevresi
 • C) Oğlak Dönencesi ve çevresi
 • D) Yengeç Dönencesi ve çevresi 12
SORU 3

Ardışık iki paralel dairesi arasındaki mesafe yaklaşık 111 km’dir.
Buna göre Ekvator ile Kuzey Kutup Noktası arası yaklaşık kaç km’dir?

 • A) 1665
 • B) 3330
 • C) 9990
 • D) 19980
SORU 4

Haritalarda yön oku olmadığı zaman bununla ilgili bilgiyi aşağıdakilerden hangisi verir?

 • A) Ölçeği
 • B) Lejantı
 • C) Meridyenlerin uzanışı
 • D) Tarih değiştirme çizgisi
SORU 5

Yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemlerinin hangisinde haritalanacak bölge üç boyutlu maket haline getirilerek küçültülür?

 • A) İzohips
 • B) Kabartma
 • C) Gölgelendirme
 • D) Renklendirme
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin bir sonucu değildir?

 • A) Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişmesi
 • B) Dinamik basınç alanlarının oluşumu
 • C) Çöllerde mekanik ufalanmanın görülmesi
 • D) Ekliptik düzlem ile yer ekseni arasında açının oluşması
SORU 7

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosfer içindeki miktarının artması; sera etkisine ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine neden olur?

 • A) Karbondioksit
 • B) Kripton
 • C) Oksijen
 • D) Metan
SORU 8

Aşağıdaki atmosfer katlarından hangisinde dikey yönlü sıcaklık değişimi çok azdır?

 • A) Termosfer
 • B) Troposfer
 • C) Stratosfer
 • D) Mezosfer
SORU 9

Yukarıdaki şekilde numaralandırılarak verilen alanlardan hangisine güneş ışınları daha dik açı ile gelmektedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 10

Coğrafi konumları dikkate alındığında aynı gün içinde aşağıdaki şehirlerin hangisinde gece ile gündüz sıcaklık değerleri arasındaki fark daha çoktur?

 • A) Malatya
 • B) Sinop
 • C) Manisa
 • D) Çanakkale
SORU 11

İzobar haritalarında hangi iklim elemanına ait değerler gösterilmektedir?

 • A) Nem
 • B) Sıcaklık
 • C) Yağış
 • D) Basınç
SORU 12

Alize rüzgarları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Sürekli esen rüzgarlardır.
 • B) Ekvatordaki alçak basınç merkezine eserler.
 • C) Çoğunlukla nemli olup yağış bırakırlar.
 • D) 30º Kuzey ve 30º Güney paralellerinden doğarlar.
SORU 13

Aşağıdaki yerlerin hangisinde tundra iklimi görülmez?

 • A) Sibirya’da
 • B) Avustralya adasında
 • C) Kanada’nın kuzeyinde
 • D) İskandinav Yarımadası’nda
SORU 14

Aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinde yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir?

 • A) Muson
 • B) Karasal
 • C) Akdeniz
 • D) Tropikal
SORU 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi Kuzey Amerika Levhası üzerinde yer almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 16

• Yaklaşık 600 milyon ile 250 milyon yıl öncesini kapsar.
• İklim genel olarak nemli ve ılımandır.
• İlk sürüngenler, böcekler, balıklar ve kafadan bacaklılar ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin tamamı hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • A) Prekambrien
 • B) Paleozoik
 • C) Mezozoik
 • D) Neozoik
SORU 17

Epirojenez aşağıdakilerden hangisini ifade eden kavramdır?

 • A) Volkanik püskürmeleri
 • B) Dağ oluşumlarını
 • C) Kıt’a oluşumlarını
 • D) Depremleri 13
SORU 18

Tektonik depremleri diğer deprem türlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Etki alanlarının geniş ve şiddetli olması
 • B) Depremlerin büyük kısmını bu türün oluşturması
 • C) Oluşumunda konveksiyonel akımlarının etkili olması
 • D) Yeryüzünde büyük ve uzun fay sistemleri oluşturması
SORU 19

Dalgalar sonucu oluşan kıyı okunun zamanla şekildeki gibi adayla bağlanmasıyla oluşan kıyı şeklinin adı nedir?

 • A) Tombolo
 • B) Falez
 • C) Kumsal
 • D) Barkan
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklı bir dış güce bağlıdır?

 • A) Şirk
 • B) Moren
 • C) Mantar kaya
 • D) Hörgüç kaya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCCBDADBADCBDABCAAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?