Coğrafya 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin doğa ve canlılar üzerindeki etkisi kesinlikle olumludur?

 • Baraj yapmanın
 • Köprü yapmanın
 • Hayvancılık yapmanın
 • Ağaçlandırma yapmanın
Soru 2

Silindir projeksiyonu yöntemiyle yapılan bir Dünya haritasında aşağıda verilen yerlerin hangisinde gerçek alan bozulmadan korunur?

 • Kutuplar ve çevresi
 • Ekvator ve çevresi
 • Oğlak Dönencesi ve çevresi
 • Yengeç Dönencesi ve çevresi 12
Soru 3

Ardışık iki paralel dairesi arasındaki mesafe yaklaşık 111 km’dir.
Buna göre Ekvator ile Kuzey Kutup Noktası arası yaklaşık kaç km’dir?

 • 1665
 • 3330
 • 9990
 • 19980
Soru 4

Haritalarda yön oku olmadığı zaman bununla ilgili bilgiyi aşağıdakilerden hangisi verir?

 • Ölçeği
 • Lejantı
 • Meridyenlerin uzanışı
 • Tarih değiştirme çizgisi
Soru 5

Yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemlerinin hangisinde haritalanacak bölge üç boyutlu maket haline getirilerek küçültülür?

 • İzohips
 • Kabartma
 • Gölgelendirme
 • Renklendirme
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin bir sonucu değildir?

 • Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişmesi
 • Dinamik basınç alanlarının oluşumu
 • Çöllerde mekanik ufalanmanın görülmesi
 • Ekliptik düzlem ile yer ekseni arasında açının oluşması
Soru 7

Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosfer içindeki miktarının artması; sera etkisine ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine neden olur?

 • Karbondioksit
 • Kripton
 • Oksijen
 • Metan
Soru 8

Aşağıdaki atmosfer katlarından hangisinde dikey yönlü sıcaklık değişimi çok azdır?

 • Termosfer
 • Troposfer
 • Stratosfer
 • Mezosfer
Soru 9

Yukarıdaki şekilde numaralandırılarak verilen alanlardan hangisine güneş ışınları daha dik açı ile gelmektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Coğrafi konumları dikkate alındığında aynı gün içinde aşağıdaki şehirlerin hangisinde gece ile gündüz sıcaklık değerleri arasındaki fark daha çoktur?

 • Malatya
 • Sinop
 • Manisa
 • Çanakkale
Soru 11

İzobar haritalarında hangi iklim elemanına ait değerler gösterilmektedir?

 • Nem
 • Sıcaklık
 • Yağış
 • Basınç
Soru 12

Alize rüzgarları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sürekli esen rüzgarlardır.
 • Ekvatordaki alçak basınç merkezine eserler.
 • Çoğunlukla nemli olup yağış bırakırlar.
 • 30º Kuzey ve 30º Güney paralellerinden doğarlar.
Soru 13

Aşağıdaki yerlerin hangisinde tundra iklimi görülmez?

 • Sibirya’da
 • Avustralya adasında
 • Kanada’nın kuzeyinde
 • İskandinav Yarımadası’nda
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinde yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir?

 • Muson
 • Karasal
 • Akdeniz
 • Tropikal
Soru 15

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi Kuzey Amerika Levhası üzerinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 16

• Yaklaşık 600 milyon ile 250 milyon yıl öncesini kapsar.
• İklim genel olarak nemli ve ılımandır.
• İlk sürüngenler, böcekler, balıklar ve kafadan bacaklılar ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin tamamı hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • Prekambrien
 • Paleozoik
 • Mezozoik
 • Neozoik
Soru 17

Epirojenez aşağıdakilerden hangisini ifade eden kavramdır?

 • Volkanik püskürmeleri
 • Dağ oluşumlarını
 • Kıt’a oluşumlarını
 • Depremleri 13
Soru 18

Tektonik depremleri diğer deprem türlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etki alanlarının geniş ve şiddetli olması
 • Depremlerin büyük kısmını bu türün oluşturması
 • Oluşumunda konveksiyonel akımlarının etkili olması
 • Yeryüzünde büyük ve uzun fay sistemleri oluşturması
Soru 19

Dalgalar sonucu oluşan kıyı okunun zamanla şekildeki gibi adayla bağlanmasıyla oluşan kıyı şeklinin adı nedir?

 • Tombolo
 • Falez
 • Kumsal
 • Barkan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklı bir dış güce bağlıdır?

 • Şirk
 • Moren
 • Mantar kaya
 • Hörgüç kaya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCCBDADBADCBDABCAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?