GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İlk çağ insanlarının yerleşik hayat düzenine geçmesini zorunlu kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfusun artması
 • B) Madenleri işlemesi
 • C) Tarım yapmaya başlaması
 • D) Gıda maddelerinin azalması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi köylerde kullanılan doğal yapı malzemesi değildir?

 • A) Taş
 • B) Tuğla
 • C) Ağaç
 • D) Kerpiç
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyada doğal sistemler tarafından incelenir?

 • A) Türkiye’deki fay sistemleri
 • B) Türkiye’de nüfusun değişimi
 • C) Türkiye’de turizmin sorunları
 • D) Türkiye’de demiryollarının gelişimi
SORU 4

Dağınık yerleşmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Bol su kaynaklarına sahiptirler.
 • B) Arazileri çoğunlukla düz ve geniştir.
 • C) Tarımda makine kullanımı yaygındır.
 • D) Meskenler birbirine bitişik inşa edilmiştir.
SORU 5

Aşağıdakilerin hangisi Ankara İli’nin beşeri özelliğidir?

 • A) Geniş ova ve platolara sahiptir.
 • B) Nüfusu yaklaşık olarak beş milyondur.
 • C) Orman bakımından oldukça fakirdir.
 • D) Yıllık yağış toplamı 360 mm civarındadır. 9
SORU 6

Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • A) Paleozoik
 • B) Mezozoik
 • C) Tersiyer
 • D) Kuaterner7 ve
SORU 7

Haritada numaralandırılarak verilen çizgilerden hangisi Küre Dağlarını göstermektedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 8

Haritada soru işareti (?) ile gösterilen akarsuyun adı nedir?

 • A) Sakarya
 • B) Yeşilırmak
 • C) Bakırçay
 • D) Kızılırmak
SORU 9

Türkiye’deki dağların pek çoğunun oluşumuna da sebep olan Alp Dağ sistemi geçmişte hangi denizin çukurlarında biriken tortulların sıkışıp yükselmesi sonucu ortaya çıkmıştır?

 • A) Tetis Denizi
 • B) Akdeniz
 • C) Kızıldeniz
 • D) Atlas Okyanusu
SORU 10

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde kaçı birinci derece deprem riski taşıyan kuşakta yer almaktadır?

 • A) 10
 • B) 18
 • C) 42
 • D) 66
SORU 11

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’nın Batı Anadolu’da başladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İzmit Körfezi
 • B) İzmir Körfezi
 • C) Saros Körfezi
 • D) Marmara Denizi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Yatak eğimleri azdır.
 • B) Akış hızları fazladır.
 • C) Bol alüvyon taşırlar.
 • D) Çoğunlukla kısa boyludurlar.
SORU 13

Yukarıda gösterilen yeryüzü şeklinin adı nedir?

 • A) Kanyon vadi
 • B) Menderes
 • C) Boğaz vadi
 • D) Çentik vadi
SORU 14

Ülkemizde kıyı ovalarının oluşumunda etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rüzgâr
 • B) Buzul
 • C) Dalga
 • D) Akarsu
SORU 15

Yurdumuzda lapya adı verilen karstik aşınım şekli aşağıdaki yerlerin hangisinde yaygındır?

 • A) Taşeli Platosu
 • B) Kaçkar Dağları
 • C) Ergene Havzası
 • D) Haymana Platosu
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili değildir?

 • A) Dört mevsimi belirgin şekilde yaşaması
 • B) Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
 • C) Kıyı kesimlerinin iç kısımlarından daha sıcak olması
 • D) Yazın tropikal, kışın kutup iklimlerinin etkisinde kalması
SORU 17

Sadece yükselti faktörü göz önüne alındığında aşağıdaki şehirlerden hangileri arasında sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

 • A) İstanbul - Bursa
 • B) Ankara - Sivas
 • C) Antalya - Sinop
 • D) Adana - Kars
SORU 18

Ülkemizde yer alan yüksek bir dağın hangi yöne bakan yüzü güneş enerjisinden daha az yararlanır?

 • A) Kuzey
 • B) Kuzeybatı
 • C) Güney
 • D) Güneydoğu
SORU 19

• Akdeniz, Marmara ve Ege kıyılarında etkili olur.
• Güneybatıdan esen sıcak ve kuru rüzgardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen rüzgarın adı nedir?

 • A) Kıble
 • B) Lodos
 • C) Etezyen
 • D) Keşişleme
SORU 20

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde ekvatoral iklim görülür?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBAABDBDACCABDACDABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?