Coğrafya 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk çağ insanlarının yerleşik hayat düzenine geçmesini zorunlu kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfusun artması
 • Madenleri işlemesi
 • Tarım yapmaya başlaması
 • Gıda maddelerinin azalması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi köylerde kullanılan doğal yapı malzemesi değildir?

 • Taş
 • Tuğla
 • Ağaç
 • Kerpiç
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyada doğal sistemler tarafından incelenir?

 • Türkiye’deki fay sistemleri
 • Türkiye’de nüfusun değişimi
 • Türkiye’de turizmin sorunları
 • Türkiye’de demiryollarının gelişimi
Soru 4

Dağınık yerleşmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Bol su kaynaklarına sahiptirler.
 • Arazileri çoğunlukla düz ve geniştir.
 • Tarımda makine kullanımı yaygındır.
 • Meskenler birbirine bitişik inşa edilmiştir.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Ankara İli’nin beşeri özelliğidir?

 • Geniş ova ve platolara sahiptir.
 • Nüfusu yaklaşık olarak beş milyondur.
 • Orman bakımından oldukça fakirdir.
 • Yıllık yağış toplamı 360 mm civarındadır. 9
REKLAM
Soru 6

Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • Paleozoik
 • Mezozoik
 • Tersiyer
 • Kuaterner7 ve
Soru 7

Haritada numaralandırılarak verilen çizgilerden hangisi Küre Dağlarını göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

Haritada soru işareti (?) ile gösterilen akarsuyun adı nedir?

 • Sakarya
 • Yeşilırmak
 • Bakırçay
 • Kızılırmak
Soru 9

Türkiye’deki dağların pek çoğunun oluşumuna da sebep olan Alp Dağ sistemi geçmişte hangi denizin çukurlarında biriken tortulların sıkışıp yükselmesi sonucu ortaya çıkmıştır?

 • Tetis Denizi
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Atlas Okyanusu
Soru 10

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde kaçı birinci derece deprem riski taşıyan kuşakta yer almaktadır?

 • 10
 • 18
 • 42
 • 66
Soru 11

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’nın Batı Anadolu’da başladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • İzmit Körfezi
 • İzmir Körfezi
 • Saros Körfezi
 • Marmara Denizi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biri değildir?

 • Yatak eğimleri azdır.
 • Akış hızları fazladır.
 • Bol alüvyon taşırlar.
 • Çoğunlukla kısa boyludurlar.
Soru 13

Yukarıda gösterilen yeryüzü şeklinin adı nedir?

 • Kanyon vadi
 • Menderes
 • Boğaz vadi
 • Çentik vadi
REKLAM
Soru 14

Ülkemizde kıyı ovalarının oluşumunda etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rüzgâr
 • Buzul
 • Dalga
 • Akarsu
Soru 15

Yurdumuzda lapya adı verilen karstik aşınım şekli aşağıdaki yerlerin hangisinde yaygındır?

 • Taşeli Platosu
 • Kaçkar Dağları
 • Ergene Havzası
 • Haymana Platosu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili değildir?

 • Dört mevsimi belirgin şekilde yaşaması
 • Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
 • Kıyı kesimlerinin iç kısımlarından daha sıcak olması
 • Yazın tropikal, kışın kutup iklimlerinin etkisinde kalması
Soru 17

Sadece yükselti faktörü göz önüne alındığında aşağıdaki şehirlerden hangileri arasında sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

 • İstanbul - Bursa
 • Ankara - Sivas
 • Antalya - Sinop
 • Adana - Kars
Soru 18

Ülkemizde yer alan yüksek bir dağın hangi yöne bakan yüzü güneş enerjisinden daha az yararlanır?

 • Kuzey
 • Kuzeybatı
 • Güney
 • Güneydoğu
Soru 19

• Akdeniz, Marmara ve Ege kıyılarında etkili olur.
• Güneybatıdan esen sıcak ve kuru rüzgardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen rüzgarın adı nedir?

 • Kıble
 • Lodos
 • Etezyen
 • Keşişleme
Soru 20

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde ekvatoral iklim görülür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBAABDBDACCABDACDABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?