GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İlkbaharda yeşerip yaz boyunca yeşil kalan, bozkırdan daha gür olan ot topluluğunun adı nedir?

 • A) Garig
 • B) Çayır
 • C) Psödomaki
 • D) Antropojen bozkır
SORU 2

Türkiye’nin sıcak su kaynakları bakımından zengin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • C) Aktif bir tektonik yapıya sahip olması
 • D) Geniş bir akarsu ağına sahip olması
SORU 3

Türkiye’de çeşitli toprak tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Farklı iklimlerin görülmesinin
 • B) Sık yaşanan heyelan olaylarının
 • C) Arazinin farklı kayaçlardan oluşmasının
 • D) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesinin
SORU 4

Kurak ve yarı kurak bölgelerde su ve rüzgâr erozyonunun etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bitki örtüsünün zayıflığı
 • B) Toprağın yanlış işlenmesi
 • C) Eğimli arazilerin fazla oluşu
 • D) Arazinin aşınmaya dirençsiz oluşu 14
SORU 5

Ülkemizde 1985 yılından sonra nüfus artış hızında azalma görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni değildir?

 • A) Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • B) Aile planlaması uygulamaları
 • C) İç göçlerin yoğun yaşanması
 • D) Kadının iş hayatında yer alması
SORU 6

Batı ve Güneydoğu Toros sıradağları ile ülkemizin Doğu ve Güneydoğusunda yaygın olarak görülen göçebe çobanlarının çadırlarından oluşan yerleşmelere ne denir?

 • A) Mahalle
 • B) Yayla
 • C) Mezra
 • D) Oba
SORU 7

Hint Okyanusundan gelen gemilerin Japonya’ya ulaşması için aşağıdaki su yollarından hangisini kullanması gerekir?

 • A) Kiel Kanalı’nı
 • B) Bering Boğazı’nı
 • C) Panama Kanalı’nı
 • D) Malakka Boğazı’nı
SORU 8

Aşağıdaki şehirlerden hangisi nüfus miktarına göre sınıflandırılmıştır?

 • A) Metropol şehirler
 • B) Turizm şehirleri
 • C) Ticari şehirler
 • D) İdari şehirler
SORU 9

Ekonomik imkânların yetersiz olduğu göç veren yerlerde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazladır.
Aşağıdaki şehir türlerinden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • A) Sinop
 • B) Kırşehir
 • C) İzmit
 • D) Kastamonu
SORU 10

Yük taşımada en ucuz ve en pahalı ulaşım sistemi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

En ucuz -- > En pahalı

 • A) Karayolu -- > Denizyolu
 • B) Denizyolu -- > Havayolu
 • C) Demiryolu -- > Havayolu
 • D) Denizyolu -- > Demiryolu
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente göçü önleme yöntemlerinden biri olamaz?

 • A) Tarımda makineleşmenin artması
 • B) Besi ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi
 • C) Tarıma dayalı sanayi kollarının kırsala kaydırılması
 • D) Kırsalda eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
SORU 12

Coğrafi keşifler aşağıdakilerden hangisinin dünyayı keşfetme ve yeni yerler bulma girişimine verilen addır?

 • A) Asyalıların
 • B) Avrupalıların
 • C) Arapların
 • D) Afrikalıların
SORU 13

• Basılı kültür doğdu.
• Eğitim yaygınlaştırıldı.
• Kitap ucuzladı.
Verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinin icadıyla gerçekleşmiştir?

 • A) Yazının
 • B) Kağıdın
 • C) Matbaanın
 • D) Bilgisayarın
SORU 14

Konumlarından dolayı gelişmelerinde ulaşım hizmetlerinin de etkili olduğu şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

 • A) Ankara
 • B) İstanbul
 • C) Eskişehir
 • D) Zonguldak
SORU 15

Tsunaminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyük dalga
 • B) Akma hareketi
 • C) Deprem kuşağı
 • D) Levha kırılması
SORU 16

GAP’ın uygulandığı bölgede aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?

 • A) Sulu tarıma geçilmesi
 • B) Enerji üretiminin artması
 • C) İstihdam alanlarının artması
 • D) Şehirleşme oranının azalması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi volkanizmanın olumsuz etkilerinden biridir?

 • A) Asit yağmurlarını oluşturması
 • B) Bazı volkanik arazilerin turistik değer taşıması
 • C) Volkanik taşların inşaat sektöründe kullanılması
 • D) Volkanik toprakların mineral bakımından zengin olması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bir kütle hareketidir?

 • A) Tsunami
 • B) Kasırga
 • C) Heyelan
 • D) Yıldırım
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler sonunda yapılan iyileştirmeye yönelik bir davranış değildir?

 • A) Eğitim, sağlık ve psikolojik destek verilmesi
 • B) Geçici meskenlerin oluşturulması
 • C) Haberleşme alanında tedbirlerin alınması
 • D) Afetlere karşı hazırlıkların yapılması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi çığın çok görüldüğü illerden biridir?

 • A) Eskişehir
 • B) Bingöl
 • C) Şanlıurfa
 • D) Sivas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBACDDACBABCDADACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?