GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?

 • A) Simgeler
 • B) Örf ve âdetler
 • C) Coğrafi konum
 • D) Toprak özellikleri
SORU 2

Kültürel alışverişe neden olan ve dinleyici, konuşmacı, yönetici olarak birçok insanın katıldığı toplantılardan oluşan turizm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kongre turizmi
 • B) Termal turizm
 • C) İnanç turizmi
 • D) Doğa turizmi
SORU 3

• Meksika Ulusal Parkı
• Adıyaman Nemrut Dağı
• İspanya Altamira Mağarası
Yukarıda verilen dünya kültür ve doğal mirasları hangi örgüt tarafından koruma altına alınmıştır?

 • A) OECD
 • B) OPEC
 • C) UNESCO
 • D) AGİT
SORU 4

2010 verilerine göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin dış turizm gelirleri daha yüksektir?

 • A) İspanya
 • B) Almanya
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 5

• Aktif volkan dağlarına sahiptir.
• Muson iklim bölgesinde yer alır.
• Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
Bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) Danimarka
 • C) Norveç
 • D) Japonya
SORU 6

Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler?

 • A) Tarım
 • B) Ulaşım
 • C) Sanayi
 • D) Enerji
SORU 7

İngiltere’yi dünyanın sanayi merkezi haline getiren ilk yenilikçi gelişmeler hangi alanda olmuştur?

 • A) İpek
 • B) Turizm
 • C) Bakırcılık
 • D) Pamuklu dokuma
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimiyle birlikte İngiltere’de gözlemlenen bir durum değildir?

 • A) Şehirleşme
 • B) Nüfus artışı
 • C) Enerji talebinin azalması
 • D) Sosyo-ekonomik gelişme
SORU 9

Hindistan tarım ülkesi olmasına rağmen ihtiyacının bir kısmını dışarıdan ithal etmektedir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muson ikliminin görülmesi
 • B) Geleneksel tarım yöntemleri
 • C) Platoların geniş yer kaplaması
 • D) Deniz ulaşımına önem vermesi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın komşularından biri değildir?

 • A) Çin
 • B) Nepal
 • C) Bangladeş
 • D) Afganistan
SORU 11

Hollanda’da iklimin her mevsim yağışlı geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Batı rüzgârları
 • B) Tek iklimin görülmesi
 • C) Bulunduğu enlemin etkisi
 • D) GulfStream sıcak su akıntısı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinin çevreyi kirletici etkisi daha fazladır?

 • A) Dalga enerjisinin
 • B) Nükleer enerjinin
 • C) Jeotermal enerjinin
 • D) Hidrojen enerjisinin
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Londra tipi hava kirlenmesine neden olan faktördür?

 • A) Uranyum
 • B) Amonyak
 • C) Tıbbi atıklar
 • D) Fosil yakıtlar
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin amaçlarından değildir?

 • A) Devalüasyonlara engel olmak
 • B) Ülkelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için çözümler üretmek
 • C) Küresel ısınmanın durdurulmasına katkı sağlamak
 • D) Dünya para meselelerinin çözümü için ülkeler arasında işbirliği sağlamak
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi NAFTA ile ilgili doğru bilgidir?

 • A) Çevresel örgüttür.
 • B) Ticaret anlaşmasıdır.
 • C) 32 kurucu üyesi vardır.
 • D) 1940’ ta yürürlüğe girmiştir.
SORU 16

Hollanda topraklarının yaklaşık % kaçı tarıma ayrılmıştır?

 • A) 15
 • B) 32
 • C) 77
 • D) 95
SORU 17

Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin hızla gelişmesini sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Turizm
 • B) Ulaşım
 • C) B bölgesinde şehirleşme oranının daha yüksek olduğuna
 • D) Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır?

 • A) Rüzgar
 • B) Odun
 • C) Kömür
 • D) Doğalgaz
SORU 19

Organik bazlı atıkların oksijensiz ortamdaki fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyodizel
 • B) Glukagon
 • C) Biyogaz
 • D) Su buharı
SORU 20

Aral Gölü hangi nehirlerin bilinçsizce kullanılması sonucu kurumuştur?

 • A) Kongo-Nijer
 • B) Ganj-Brahmaputra
 • C) Amazon-Paraguay
 • D) Amuderya-Sriderya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACADADCBDABDCBCBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?