GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Alp dağlarındaki kış turizmi ile adını duyuran ve bununla büyük ölçüde döviz girdisi sağlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İtalya
 • B) Almanya
 • C) Portekiz
 • D) İsviçre
SORU 2

‘’Yükselen sıcaklıklar tropik bölgelerde ürün kaybına neden olurken, tahıl üretimi için çok soğuk olan kuzey bölgeleri de tarım için elverişli hale gelecektir.’’
Paragrafta sözü edilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucu olabilir?

 • A) Kuraklığın
 • B) Erozyonun
 • C) Sel ve taşkınların
 • D) Küresel ısınmanın
SORU 3

ABD Kaliforniya’daki Central Valley Projesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sulama projesiyle çölde yaşam alanı oluşturmak
 • B) Ağaçlandırma çalışmalarıyla erozyonu önlemek
 • C) Bataklık kurutarak arazi elde etmek
 • D) Raylı sistemle ulaşımı hızlandırmak
SORU 4

İnka Uygarlığı nerede kurulup gelişmiştir?

 • A) Akdeniz kıyılarında
 • B) Nil Nehri çevresinde
 • C) And Dağları üzerinde
 • D) İndus Nehri’nin kuzeyinde
SORU 5

Rotterdam Limanı hangi ülkenin kıyısındadır?

 • A) İspanya
 • B) Fransa
 • C) Hollanda
 • D) Danimarka
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kültürel aktivitelerin yapıldığı mekânlardan biri değildir?

 • A) Müzeler
 • B) Hava alanları
 • C) Konser salonları
 • D) Sinema salonları
SORU 7

Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgenin adı nedir?

 • A) Trakya
 • B) İyonya
 • C) Kapadokya
 • D) Mezopotamya
SORU 8

Ülkemizin yer şekilleri dikkate alındığında haritadaki numaralı oklardan hangisinde aynı özelliklerdeki kara ve demiryolunun yapımı daha zordur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 9

Gebze’de nüfusun hızlı artışında etkili olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanayi
 • B) Tarım
 • C) Turizm
 • D) Yeraltı kaynağı 15
SORU 10

Aşağıdaki yerlerden hangisi maden bölgesi grubundadır?

 • A) Antalya ve çevresi
 • B) Zonguldak ve çevresi
 • C) Adana ve Mersin çevresi
 • D) Konya ve Aksaray çevresi
SORU 11

Yaz kuraklığı aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur?

 • A) Akarsu debisinin
 • B) Yaylacılık faaliyetlerinin
 • C) Tarımda sulama ihtiyacının
 • D) Deniz turizmi faaliyetlerinin
SORU 12

Aşağıdaki hangi bölgenin oluşumunda ekonomik özellikler etkili olmamıştır?

 • A) Tarım Bölgesinin
 • B) Maden Bölgesinin
 • C) Dağlık Bölgenin
 • D) Turizm Bölgesinin
SORU 13

“Ülkemizde Akdeniz, Güney Marmara, Ege Bölümü ve Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep çevresi başlıca zeytin üretim alanlarıdır.’’
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi zeytin üretim alanlarının ortak özelliğidir?

 • A) Engebeli arazilerdir.
 • B) Akdeniz iklimi hakimdir.
 • C) Alüvyal topraklar yaygındır.
 • D) Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.
SORU 14

Aşağıdaki limanlardan hangisi ülkemizin kuzeyinde yer alır?

 • A) Sinop
 • B) İzmir
 • C) Mersin
 • D) Bandırma
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da sanayinin gelişmesindeki temel etkendir?

 • A) Coğrafi özelliklerinin uygun olması
 • B) Dışarıdan çok sayıda işçi göçü alması
 • C) Verimli tarım alanlarına sahip olması
 • D) Ruhr ve Saar havzalarındaki maden yatakları
SORU 16

Türkiye’de karayoluyla yapılan taşımacılığın diğer ulaşım sistemlerinden yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) Karayolu taşımacılığının ucuz olmasının
 • B) Taşıt kapasitesinin fazla olmasının
 • C) İklimin karayolu taşımacılığına uygun olmasının
 • D) Karayoluyla Türkiye’nin her yerine ulaşılabilmesinin
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kıyı(deniz) turizminin potansiyelini düşürür?

 • A) İnce kumlu plajlar
 • B) Elverişli koy ve körfezler
 • C) Kıyılarda madencilik yapmak
 • D) Çevredeki orman varlığı
SORU 18

Aşağıdaki il ve turizm değerleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

il -- > Turizm değerleri

 • A) Gaziantep -- > Nemrut Heykelleri
 • B) Nevşehir -- > Peribacaları
 • C) Konya -- > Mevlana Türbesi
 • D) Çanakkale -- > Truva Atı
SORU 19

Bir yerde ticaretin büyüyüp gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • A) Toprak çeşidinin
 • B) Ulaşım ağının
 • C) Konumunun
 • D) Nüfusunun
SORU 20

Şifalı suları ve bembeyaz görüntüsüyle birçok turisti çeken Pamukkale hangi ilimizin sınırları içindedir?

 • A) Adıyaman
 • B) Denizli
 • C) Antalya
 • D) Trabzon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDACCBDCABACBADDCAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?