GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan sınır komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Irak
 • B) İran
 • C) Gürcistan
 • D) Bulgaristan
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Zonguldak – Bartın - Karabük Projesinin amaçlarından değildir?

 • A) Kömür işletmelerinin varlığını sürdürebilmek
 • B) Özel sektöre yeni yatırım alanları açmak
 • C) Bölgesel gelişme planı hazırlamak
 • D) Turizmi diğer sektörlerden fazla desteklemek
SORU 3

Aşağıdaki kalkınma projelerinden hangisinin kapsadığı il sayısı daha fazladır?

 • A) Doğu Anadolu Projesi’nin
 • B) Doğu Karadeniz Projesi’nin
 • C) Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
 • D) Yeşilırmak havzası Gelişim Projesi’nin
SORU 4

1968 de II. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan “Aile Planlaması” politikasının ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfusun eğitim düzeyi
 • B) Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri
 • C) Kadının ekonomik kalkınmaya katılması
 • D) Sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi su kıtlığına neden olmaz?

 • A) Geçirgen toprak
 • B) Hızlı nüfus artışı
 • C) Bilinçsiz su kullanımı
 • D) Ekolojik dengenin bozulması
SORU 6

Kırsal yerleşmelerdeki nüfus artışını aşağıdaki faktörlerden hangisi daha çok etkiler?

 • A) İş gücüne ihtiyaç duyulması
 • B) Bebek ölümlerinin yaşanması
 • C) Tarımda makineleşmenin artması
 • D) Nüfusun askeri güç olarak görülmesi
SORU 7

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Okuryazar oranı
 • B) Çocuk ölüm oranı
 • C) Bağımlı nüfus sayısı
 • D) Kişi başına düşen gelir
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihidir?

 • A) 1964
 • B) 1974
 • C) 1983
 • D) 1990
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturmasının bir sonucu değildir?

 • A) Ticari zenginliği
 • B) Yeraltı zenginliği
 • C) Turizm zenginliği
 • D) Kültürel zenginliği
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi askeri örgüttür?

 • A) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
 • B) Batı Avrupa Birliği
 • C) Birleşmiş Milletler
 • D) İslam Konferansı Örgütü
SORU 11

Nijerya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kırsal nüfus oranı fazladır
 • B) Okuryazar oranı yaklaşık % 61 dir
 • C) Nüfusun % 70 i tarım sektöründedir
 • D) Yaşam süresi erkeklerde daha uzundur
SORU 12

1980 - 1988 yıllarında İranIrak arasında sıcak çatışmalara neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şattülarap suyolu ve bölgedeki petrol
 • B) İsrail’in Golan tepelerini işgali
 • C) Sina Yarımadasının paylaşımı
 • D) Irak’ın Kuveyt’i işgali
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu petrollerinin çıkış kapısı konumunda olan boğazdır?

 • A) Bering
 • B) Hürmüz
 • C) Macellan
 • D) Cebelitarık
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan beşeri ve ekonomik unsurlardan biridir?

 • A) Toprak
 • B) Su kaynakları
 • C) Enerji kaynakları
 • D) Önemli ulaşım yolları
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti’ni oluşturan eyaletlerden biri değildir?

 • A) Natal
 • B) Oranj
 • C) Yaunde
 • D) Transval
SORU 16

2003 yılında ABD’nin Irak’ı tamamen işgal etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Irak petrollerini kontrol etmek
 • B) Kuveyt ekonomisini korumak
 • C) Irak’ı Kuveyt topraklarından çıkarmak
 • D) Irak halkı ile yönetim arasındaki çatışmaları sonlandırmak
SORU 17

Türkiye ile hangi ülke arasında Batı Trakya sorunu yaşanmaktadır?

 • A) Ermenistan
 • B) Suriye
 • C) Yunanistan
 • D) Bosna Hersek
SORU 18

Dünya Doğayı Koruma Vakfı hangi şehirde kurulmuştur?

 • A) Devletin yürütme organları
 • B) Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • C) Paris
 • D) Londra
SORU 19

Ormanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Su dengesini düzenler
 • B) Küresel ısınmaya neden olur
 • C) Toprağın taşınarak kaybolmasını önler
 • D) Havadaki karbondioksit dengesini korur
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkisi en azdır?

 • A) Hızlı nüfus artışının
 • B) Ormanların azalmasının
 • C) Alternatif enerji kaynaklarının
 • D) Tarımda aşırı ilaç kullanımının
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABAADCBBDABDCACDBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?