Dil ve Anlatim 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

 • Bir de baktım ki kimse kalmamış.
 • Soğuk su içme ki hasta olmayasın.
 • Dizimde ki kızarıklık bir haftada geçti.
 • Arkadaşımın elindeki kitabı daha önce ben okumuştum.
Soru 2

Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ne ad verilir?

 • Telaffuz
 • Boğumlanma
 • Vurgu
 • Tonlama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Göktürkçe yazılmamıştır?

 • Altın Yaruk
 • Kültigin Anıtı
 • Tonyukuk Anıtı
 • Bilge Kağan Anıtı
Soru 4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • Hani o gezmeler kırda, denizde?
 • Hani o cümbüşler, sazlar temmuzda?
 • Kıyılarda neydi o eğlenceler?
 • Ağustos mehtabı tam üstümüzde.
Soru 5

“Akatça” aşağıdaki dil ailelerinden hangisi içinde yer alır?

 • Çin Dilleri Ailesi
 • Bantu Dilleri Ailesi
 • Hami Sami Dilleri Ailesi
 • Ural Altay Dilleri Ailesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır?

 • Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
 • Eğlenme gurbette yayla zamanı Mevlâyı seversen ağlatma beni
 • Her kim ki olursa bu sırra mazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser
 • Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi
Soru 7

Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ünlü düşmesi yoluyla oluşmamıştır?

 • Camgöbeği
 • Kahvaltı
 • Cumartesi
 • Niçin
Soru 8

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece yuvarlak ünlüler bulunmaktadır?

 • Değerlendirme
 • Korunaklı
 • Özellik
 • Görücü 22
Soru 9

• 484 dizeden oluşmuştur.• Ahlaki, öğretici tarzda yazılmış manzum bir eserdir.
• Eserin tamamı dörtlük ve beyitlerden oluşmuştur.
• Çağatay lehçesiyle Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • Kutadgu Bilig
 • Turizm gelirleri geçen yıla oranla artmıştır.
 • Divanı Hikmet
 • Divanü Lügati’tTürk
Soru 10

Şimdi okşar gibi hafif hafif
Bir gün yerden yere çalan rüzgâr
Küçük zerdali ağacım
>Bakma güzel gitsin havalar

(Cahit KÜLEBİ)
Yukarıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşamaz?

 • Ağaç
 • Ekmek
 • Gayret
 • Tabak
Soru 12

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

 • Bu gurbet ellerde boşa geçti ömrümüz.
 • Aklını kullandığı için bu kadar başarılıdır.
 • Bütün zehrini akıttı ve gitti.
 • Onun derdini ancak ben anlarım.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

 • Sokakda görünce, gülümse Yanıma yaklaş
 • Bakıyorlar her akşam elimize Bir şey sormak ister gibi hepimize
 • Birkaç bahar, bir o kadar kış Ömürdür: Uzun, kısa.
 • Üç odalı bir ev kiraladığım gün Kurtulacak kitaplarım
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

 • Kaynak
 • Zaman
 • Alıcı
 • Mesaj
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Zeynep akıl ettide başına bir kova su döktü.
 • Aradığın kıyafetleri bu mağazada bulabilirsin.
 • Israrcı olması da bir şey kazandırmayacaktır ona.
 • Otur da yemek ye, diye ısrar etmeseler yanlarına gitmeye niyeti yoktu.
Soru 16

İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutadgu Bilig
 • Divanı Hikmet
 • Turizm gelirleri geçen yıla oranla artmıştır.
 • Divanü Lûgati’t Türk
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Arkadaşımla sözleştiğimiz yerde on ikiye beş kala buluşacağım.
 • İki hafta sonra mahalleden taşınacağız.
 • Bu okul, tercihlerimin 5’inci sırasındaydı.
 • Konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde virgül, eş görevli sözcükleri veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanılmıştır?

 • Şimdi, efendiler, müsade buyurursanız, size bir sual sorayım.
 • Bir varmış, bir yokmuş diye anlatmaya başladı masalı ninem.
 • Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler, şunlar bunlar?
 • Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum, dedi.
Soru 19

Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

 • Sentaks
 • Semantik
 • Fonetik
 • Morfoloji
Soru 20

Yüzyıllar arası dönemi kapsayan; Osmanlıca, Azeri Türkçesi, Çağatayca, Özbekçe vb. dillerden oluşan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Modern Türkçe
 • İlk Türkçe Çağı
 • Yeni Türkçe
 • Altay Çağı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBADBDCDABAADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler