Dil ve Anlatim 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

 • Bu iş yarın akşam biter.
 • Seninle bu kitabı okuyacağız.
 • Ankara Türkiye’nin başkentidir.
 • Tezgâhtar yüzümüze gülümseyerek baktı.
Soru 2

“Asker başını çevirdi, işi anladı, yere atladı.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sıralı cümledir.
 • Ortak özne kullanılmıştır.
 • Fiiller belirli geçmiş zamanla çekimlenmiştir.
 • “Yere” sözcüğü cümlenin belirtili nesnesidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?

 • Yeşil saha
 • Yazı tahtası
 • Beş kiş
 • Büyük iş
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?

 • Sağlıksız
 • Kelebekler
 • Sabahtan
 • Evimiz 23
Soru 5

Bir de şunu düşündüm: Ne biliyor o yazar, o olayın gerçekte tıpkı öyle geçtiğini? Thukydides’in sözü aklıma geldi: “Ben bu kitapta gözlerimle gördüklerimi anlatıyorum ama belki yanlış görmüşümdür.” demiş. O yazar ise kendi gözlerinden, kendi görmesinden hiç şüphe etmiyor. Bana insanların içini anlatacak en gizli duygularını, düşüncelerini sezdirecek, bunun için sadece gördüklerini, işittiklerini olduğu gibi yazmakla yetinecek. Demek ki anlamıyor sanatın ne olduğunu.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çözümleme paragrafı
 • Betimleme paragrafı
 • Mizahi paragraf
 • Olay paragrafı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde haber kiplerinden biri kullanılmıştır?

 • Gülmelisin
 • Güleceksin
 • Gülesin
 • Gülsen
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir?

 • Dışlamak
 • Güldürmek
 • Gözlemek
 • Taşlamak
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde “kırmak” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • Dikkatli ol! Düşüp de bir yerini kırma.
 • Elindeki poşeti hızlı bırakınca yumurtaların ikisini kırdı.
 • O kadar dikkatsiz ki yeni aldığım bardağı da kırmış.
 • Birkaç gün evvel yağan yağmur sıcağı kırmamış.
Soru 9

“Beni merakla dinliyor ve not alıyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Nesne eksikliği
 • Çatı uyuşmazlığı
Soru 10

“Avcı Süleyman yürüye yürüye, dik bir kayalığın dibine vardı.”
Bu cümledeki altı çizili bölüm, cümlenin hangi ögesidir?

 • Dolaylı tümleç
 • Belirtili nesne
 • Zarf tümleci
 • Özne
Soru 11

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

 • Bu kararı söyleyen sesin tesiri gözlerimizi yaşla doldurdu.
 • Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek güneşe âşıktır.
 • Gittiğimiz her yerde bize çay ikram ettiler.
 • İri, siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre olumlu bir cümledir?

 • Semtlerde bir tek garaj yok.
 • En sevdiğim çiçek, gül değildir.
 • Bir tarafta deniz bir tarafta da havuz vardı.
 • Elif de dayanamamış bu kadar yüksekten uçuşuna.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi gereklilik cümlesidir?

 • Bundan böyle daha erken uyumalıyım.
 • Bu akşam sinemaya gidecekmiş.
 • Havalar birkaç gün içinde soğuyabilir.
 • Bana da bunun mavisini alalım.
REKLAM
Soru 14

I. Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü.
II. Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu.
III. Sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibi gidiyorduk.
IV. Merakla arkama baktım.
Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • I. cümle isim cümlesidir.
 • II. cümle birleşik cümledir.
 • III. cümle birden fazla yargı içermektedir.
 • IV. cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
Soru 15

Çağrışıma bağlı, tamamen olağan veya olağan dışı, hayal gücüne dayanılarak oluşturulan paragraf çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Düşünce paragrafı
 • Çözümleme paragrafı
 • Düşsel (fantastik) paragraf
 • Betimleme (tasvir) paragrafı
Soru 16

“Ayşe evden koşarak çıktı.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

 • Dolaylı tümleç
 • Zarf tümleci
 • Yüklem
 • Nesne
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, terim anlamıyla kullanılmamıştır?

 • Rakamları üçer üçer ayırarak kümeler oluşturunuz.
 • Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı.
 • Türkçede kökler genellikle tek heceden oluşur.
 • Nota bile bilmeyen insanlar beste yapıyor.
Soru 18

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyuttur?

 • Cadde
 • Özgürlük
 • Taş
 • Çiçek
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?

 • Çantasını otobüste unutmuş.
 • Türkçe ağzımda annemin sütüdür.
 • Karakterler yavaş yavaş kafamda canlanmaya başlamıştı.
 • Annesinin aldığı çantayı gördün mü?
Soru 20

Eskiden “alan” sözcüğü, “düz, açık yer” anlamında kullanılırken günümüzde, bu anlamın yanında “meslek, iş, araştırmainceleme alanı” anlamlarında da kullanılmaktadır.
Bu açıklama aşağıdaki anlam değişmelerinden hangisine örnektir?

 • Anlam genişlemesine
 • Anlam daralmasına
 • Başka anlama geçişe
 • Mecaz anlama
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBAABBDCADCADCDBBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler