Dil ve Anlatim 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi “gönderici”yi ifade eder?

 • İleti
 • Bağlam
 • Kanal
 • Kaynak
Soru 2

Karşımızdakilerin düşünce, duygu ve kanılarını yenileyerek değiştirmeyi amaçlayan konuşma biçimine ne ad verilir?

 • Tartışma
 • Söyleşi
 • Sunum
 • Mülakat
Soru 3

Süsten uzak cümlelerle ve en az sözcük ile eksiksiz anlatımı yakalamaya ne ad verilir?

 • Akıcılık
 • Tutarlılık
 • Duruluk
 • İnandırıcılık
Soru 4

Alıcıda bir tepki veya davranış değişikliği meydana getirmeyi amaçlayan; siyasi söylev, reklam metinleri ve el ilanlarında kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dil ötesi işlev
 • Göndergesel işlev
 • Heyecana bağlı işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?

 • Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
 • Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
 • Herkese istediği kadar konuşma süresi vermek
 • Tartışmanın sonucunu açıklamak 25
REKLAM
Soru 6

Güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliğe ne ad verilir?

 • Sunum
 • Münazara
 • Sempozyum
 • Forum
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?

 • Güncel bir konu seçilmeli.
 • Sunum yeri önceden görülmeli.
 • Kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen gösterilmeli.
 • Kullanılacak malzemeler kontrol edilip prova yapılmalı.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

 • Atasözleri gerçekçidir, sınırlı da olsa bir gerçeği apaçık belirtir.
 • Sanatı bir avutmalık, bir gönül eğlencesi sayanlarda böyle bir adanmışlık görülmez.
 • “Yaratıcı sanat” ve “model sanat” bugün bile çelişkili kavramlardır.
 • Romanı “topluma tutulan bir ayna” biçiminde tanımlayanlar, onu yalnızca bir gözlem aracıolarak görmemişlerdir.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Diğer gömlek size daha çok yakıştı.
 • Bu çalışmalar kişiyi iyi bir yazar yapabilir.
 • Herkesin unutamadığı pek çok anısı vardır.
 • Bilimkurgu kitaplarını nadiren, ara sıra okurum.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırması doğru yapılmıştır?

1. Aşama -- > 2. Aşama -- > 3. Aşama

 • Türk Romanı -- > Polisiye Türk Romanı -- > Roman
 • Türk Romanı -- > Roman -- > Polisiye Tük Romanı
 • Roman -- > Türk Romanı -- > Polisiye Tük Romanı
 • Polisiye Tük Romanı -- > Roman -- > Türk Romanı
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

 • Suçunu ağzıyla itiraf etti.
 • Ahmet’in boyu hayli büyümüş.
 • Saygı ve hürmette kusur etmez.
 • İşimi en güzel şekilde yapmaya çalışırım.
Soru 12

“Panelde dinleyiciler soru sormak ve düşünceleri kısaca belirtmekle kalmayıp tartışmaya aktif olarak katılırlarsa bu etkinlik (…) adını alır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Forum
 • toplantı
 • röportaj
 • Münazara
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçlarından biri değildir?

 • Fikirleri sağlamlaştırmak
 • Sunuma iyi hazırlanıldığını göstermek
 • Fikirleri ve kavramları anlatırken zaman kazanmak
 • Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamalarını sağlamak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur?

 • Sanat
 • Heykel
 • Bale
 • Resim
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Beş saat süre ile susmuştu.
 • Benimle ilgilenmiyor, ihmal ediyor.
 • Tarladaki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır.
 • Sevinçten kulakları ağzına varmıştı.
Soru 16

İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • Mizahi anlatım
 • Tartışmacı anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Düşsel anlatım
Soru 17

Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir?

 • Not
 • Küpür
 • paragraf
 • Rapor
Soru 18

Güneşin altın ışıkları çam ağaçlarının sık, koyu yeşil yaprakları arasından tatlı ve neşeli süzülüyordu. Ağaç kökleri doğal merdiven basamakları gibiydi. Her tarafta yosun sedirleri vardı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisi kullanılmıştır?

 • Açıklayıcı anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Betimleyici anlatım
 • Tartışmacı anlatım 25
Soru 19

Bir konu hakkında bilgi toplarken yazılarda kullanmak üzere okunanlardan kimi cümle veya bölümlerin olduğu gibi aktarılmasına ne ad verilir?

 • Not alma
 • Alıntı yapma
 • Özet çıkarma
 • Kaynak gösterme
Soru 20

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir?

 • Öznel anlatım
 • Nesnel anlatım
 • Doğrudan anlatım
 • Dolaylı anlatım
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACDCACBDCDABADCACBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler